foto edwin van kraaijButton Grave

 

 

 

Nieuws en actualiteiten

Eerste briefstemmen stromen binnen

De eerste uitgebrachte briefstemmen stromen binnen bij gemeenten. In sommige plaatsen is al veel animo om per brief te stemmen, in andere steden moet het nog op gang komen. Uit een laatste update blijkt verder dat de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen goed verlopen en de meeste gemeenten er klaar voor zijn.

Lees meer...

Conflicten over verduurzamings-plannen moeilijk te voorkomen

Lokale plannen voor duurzame energie en natuurontwikkeling zijn vaak aanleiding voor conflicten tussen burgers en overheid, maar ook tussen burgers onderling. Het vergt een oplettende overheid om dat niet uit de hand te laten lopen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een casestudie van drie verduurzamingsprojecten.

Lokale plannen voor duurzame energie en natuurontwikkeling zijn vaak aanleiding voor conflicten tussen burgers en overheid, maar ook tussen burgers onderling. Het vergt een oplettende overheid om dat niet uit de hand te laten lopen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een casestudie van drie verduurzamingsprojecten.

 

Lees meer...

'Houd de digitale burgerbegroting laagdrempelig'

Beeld: Shutterstock

Het is niet makkelijk om inwoners goed te betrekken bij politiek. Vaak is er een stap in het proces waarbij burgers worden betrokken en als ze al daarbij aanhaken, is de kans groot dat ze in de rest van het proces uit het oog worden verloren. De digitale burgerbegroting zou een instrument zijn om daarbij te helpen. In een webinar georganiseerd door het platform CitizenLab vertellen twee gemeenten, een Nederlandse en een Belgische, over hun ervaringen

Lees meer...

Bezint eer ge begint!

Als wij als inwoners van Gemeente Grave bij de inwonersraadpleging op 15, 16 en 17 maart NEE zeggen tegen het behoud van onze gemeente, dan zal deze met ingang van 1 januari 2026 worden opgeheven en opgaan in de gemeente Land van Cuijk. U bent degene die bepaalt hoe uw leefomgeving bestuurd wordt.

Lees meer...

Groter is duurder!

Het gemeentehuis voor de fusiegemeente Land van Cuijk zal op de huidige locatie van het gemeentehuis in Boxmeer komen. Daarvoor zal, een door de inwoners betaald, peperduur nieuw gemeentehuis worden gebouwd. Als Grave meegaat in de herindeling moeten inwoners voor veel gemeentediensten naar Boxmeer, op zo’n 25 km afstand. Met het OV vanuit Grave is dat al snel een rit van langer dan één uur… enkele reis. 

 

Lees meer...

Bestuurskracht staat los van de bestuursvorm.

Bestuurskracht staat los van herindelen of zelfstandig blijven. Het heeft te maken met de juiste mensen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Dat is binnen een kleinere gemeente veel eenvoudiger dan in een grote gemeente. Immers, hoe kleiner de gemeente, hoe groter de betrokkenheid! 

Lees meer...

Aantal briefstemmers verschilt sterk per gemeente

De eerste uitgebrachte briefstemmen stromen binnen bij de gemeenten. In sommige plaatsen is al veel animo om per brief te stemmen, in andere steden moet het nog op gang komen. In Utrecht zijn de afgelopen dagen al 2300 briefstemmen binnen. Dit is bijna 10 procent van het aantal stemgerechtigden van zeventig jaar of ouder.

Lees meer...

Alvast aan de slag met de nieuwe wet inburgering

Op 1 juli van dit jaar begint de gemeente Amersfoort met een nieuw aanpak voor inburgering. Daarmee neemt de gemeente een voorschot op de nieuwe wet inburgering, die waarschijnlijk op 1 januari 2022 ingaat.

Het nieuwe inburgeringsstelsel gaat pas op 1 januari 2022 in, maar dat weerhoudt de gemeente Amersfoort er niet van om alvast in de geest van de nieuwe wet te gaan werken. Beter voor de inburgeraars, maar ook goed voor de gemeente om alvast te wennen aan het nieuwe stelsel, vindt wethouder Cees van Eijk. 

Lees meer...

'Stopknop' nodig om burger uit systeem te halen

Beeld: Shutterstock

Overheden vinden het belangrijk dat het belang van de burger vooropstaat, maar als het gaat om het gebruik van data en algoritmen gebeurt dit in de praktijk onvoldoende. Dat schrijft de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen die om deze reden een ‘ombudsvisie’ ontwikkelde. Er moet volgens hem een ‘stopknop’ komen zodat mensen niet vast blijven zitten in het proces en ambtenaren moeten de ruimte krijgen om van resultaten af te wijken

Lees meer...