foto edwin van kraaijButton Grave

 

 

 

Nieuws en actualiteiten

Overheden trekken beurs voor slimme stoplichten

Het aantal slimme verkeerslichten wordt de komende jaren meer dan verdubbeld. Bovenop de bestaande 800 komen er 1000 nieuwe slimme lichten bij, die ambulances automatisch doorlaten. Voor ambulances die met sirene en zwaailicht aankomen bij een kruising, springt het licht op groen.

Het aantal slimme verkeerslichten wordt de komende jaren meer dan verdubbeld. Bovenop de bestaande 800 komen er 1000 nieuwe slimme lichten bij, die ambulances automatisch doorlaten. Voor ambulances die met sirene en zwaailicht aankomen bij een kruising, springt het licht op groen.

Lees meer...

'Gemeenten meer en meer uitvoerings-organisaties'

Beeld: Shutterstock

De Raad van Europa merkt dat nationale overheden tijdens crises maatregelen nemen die de autonomie van lokale overheden aantasten. Ook in Nederland. De Europese waakhond voor mensenrechten roept nationale overheden op om ook tijdens crises de lokale overheden te consulteren en ze niet overmatig te controleren. Hoe het rijk nu maatregelen neemt is volgens Leen Verbeek, lid van het congres van lokale en regionale overheden van de Raad, ‘discutabel’.

 

Lees meer...

Werkstress in coronatijd? stop op tijd

Thuiswerken breekt meer en meer op: het is een noodkreet van een van de 4.000 respondenten die meededen aan het thuiswerk-onderzoek van de bestuurskundige Rick Borst van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Binnenlands Bestuur. Centraal stond daarin de vraag of er door de Covid-19 crisis, aparte nieuwe werkstressoren zijn ontstaan, waardoor ook werkgevers bang moeten zijn voor corona burn-outs van hun werknemers.

Corona burn-outs onder ambtenaren liggen volgens veel instanties – van vakbonden tot adviesbureaus – op de loer. Wat kan de werknemer zelf doen? Op tijd stoppen, en vooral, daarna even helemaal niet meer aan je werk denken.

Lees meer...

Kabinet biedt gemeenten nul euro voor jeugdzorg

Het kabinet komt met geen enkele euro over de brug om de gemeentelijke financiële tekorten op de jeugdzorg te dichten. Het VNG-bestuur is boos en heeft besloten arbitrage in te zetten. Deze ‘commissie van wijzen’ komt voor 1 mei met haar advies.

Het kabinet komt met geen enkele euro over de brug om de gemeentelijke financiële tekorten op de jeugdzorg te dichten. Het VNG-bestuur is teleurgesteld en boos en heeft daarom besloten arbitrage in te zetten. Deze ‘commissie van wijzen’ komt voor 1 mei met haar advies. Dat is semi-bindend.

Lees meer...

‘Den haag begrijpt wereld buiten randstad niet’

Het onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur onder ruim 4.600 respondenten wijst uit dat men zich in de regio Groningen en Twente overwegend vaker onbegrepen voelt.

De meeste mensen in Groningen en Twente vinden dat ze in Den Haag niet begrijpen wat er buiten de Randstad speelt. En dat gevoel niet te worden gehoord, is in het landelijk gebied aan de randen van Nederland nog sterker dan in het meer stedelijke gebied. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Lees meer...

‘Delta-commissaris’ moet relatie rijk-gemeenten redden

In elke relatie is er wel eens wat, maar de manier waarop rijk en gemeenten de laatste jaren rollebollend over straat gaan is dermate destructief dat met name de financiële problemen bij decentrale overheden ‘onbeheersbaar’ worden, hun slagkracht ‘erodeert’ en de lokale democratie alleen maar verder wordt uitgehold. Een totale reset is nodig.

Het nieuwe kabinet doet er het beste aan een speciale functionaris aan te stellen om de ontspoorde relatie tussen rijk en gemeenten te redden. Deze ‘delta-commissaris’ krijgt van de ROB een fors aantal adviezen mee om schoon schip te maken. Binnen een jaar moet de speciale gezant komen met een uitgewerkt plan van maatregelen.

Lees meer...

Stembureau-leden werven: hoe zit het met de vergoeding?

De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. Om het stemproces in coronatijd zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn uitzonderlijk veel mensen nodig. Maar wat verdient werken op een stembureau anno 2021? Gingen de vergoedingen dit coronajaar omhoog? En hebben alle gemeenten nu genoeg stembureauleden?

 

Lees meer...

Thuiswerken bedreigt informatie-veiligheid gemeenten

Bij 36 procent van de gemeenten is de informatieveiligheid afgenomen door de COVID-19 crisis en het massale thuiswerken. 117 hogere ambtenaren binnen Nederlandse gemeenten zijn hierover ondervraagd in het Digitale Overheidsonderzoek: Gemeente 2030, van BCT Software en iBestuur. Daarnaast zegt 18 procent dat de privacy van de burgers minimaal één keer in het geding is gekomen sinds de coronacrisis.

Bij 36 procent van de gemeenten is de informatieveiligheid afgenomen door de COVID-19 crisis en het massale thuiswerken. 117 hogere ambtenaren binnen Nederlandse gemeenten zijn hierover ondervraagd in het Digitale Overheidsonderzoek: Gemeente 2030, van BCT Software en iBestuur. Daarnaast zegt 18 procent dat de privacy van de burgers minimaal één keer in het geding is gekomen sinds de coronacrisis.

 

Lees meer...

Oproep aan gemeenten om houtrookvrij te worden

‘De uitstoot van fijn stof door houtstook is in Nederland bijna half zo groot als die van wegverkeer’, legt het RIVM uit. De uitstoot van het wegverkeer neemt al jaren af, terwijl de uitstoot door houtrook juist toeneemt. In het Schone Lucht Akkoord zijn afspraken gemaakt om hier iets tegen te doen, maar de trend is nog niet gekeerd. MOB vindt dat de tijd van ‘vrijblijvende voornemens’ voorbij is. ‘Het is tijd voor de inzet van sterkere instrumenten.’

Gemeenten moeten ingrijpen om de schadelijke gevolgen van houtstook te beperken, vindt milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB). De organisatie roept gemeenten in een brief op 'houtrookvrij' te worden, zodat inwoners ‘niet langer worden blootgesteld aan de schadelijke gevolgen van houtstook’. Voor gemeenten die een totaalverbod een te grote stap vinden, heeft MOB andere suggesties.

Lees meer...