Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

WONINGMARKT RAAKT VERDER OP SLOT

De daling van het aantal woningverkopen zet de komende jaren door. Ook met de sterke prijsstijgingen is het gedaan. Dat blijkt uit de nieuwste huizenmarktramingen van het ING Economisch Bureau. De onderzoekers verwachten dat het aantal verkochte woningen in 2020 voor het eerst sinds 2015 weer onder de 200.000 zakt. 

Dit jaar blijft het aantal daar met 210.000 nog net boven. Dat de woningmarkt verder op slot raakt heeft diverse oorzaken. De sterke prijsstijgingen van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat een aanzienlijk deel van de woningvoorraad voor grote groepen onbetaalbaar wordt. Daarnaast wachten veel doorstromers met het te koop zetten van hun woning: eerst willen ze, gezien de krapte op de markt, zelf een nieuwe woning hebben gekocht. Ook autonome factoren spelen een rol. De bevolking vergrijst en ouderen zijn relatief honkvast. Door de aanscherping van de hypotheekregels wordt het voor koopstarters moeilijker een woning gefinancierd te krijgen: daar is meer kapitaal voor nodig. 

Prijsstijging halveert
ING voorziet dat de gemiddelde prijsstijging van een huis in 2019 beperkt blijft tot 4,5 procent. Dat is bijna een halvering ten opzichte van de 8,4 procent stijging in 2018. Voor 2020 wordt een stijging van 2,5 procent. De stagnerende woningmarkt is ook slecht nieuws voor de Nederlandse economie. Woningaankopen blijken een belangrijke aanjager van de (regionale) economie. De teruglopende woningaankopen betekent ook minder werk voor makel;aars, notarissen en aannemers. Ook meubelboulevards ondervinden er last van.

Voorlopige verkiezingsuitslag Provinciale staten 2019

Bron NOS

De vier grootste partijen in Grave

In de gemeente Grave (provincie Noord-Brabant) is Forum voor Democratie de grootste partij geworden. De partij van Thierry Baudet haalde vanuit het niets 15,8 procent van de stemmen; bij de vorige verkiezingen deed de partij niet mee.

Als tweede partij eindigde de VVD, die een licht verlies boekte en op 14,4 procent kwam. Dat was vier jaar geleden nog 16,1 procent.

Het CDA werd ondanks een fors verlies de derde partij met 14,2 procent (dit was bij de vorige verkiezingen 19,2), gevolgd door de SP met 10,9 procent (was 20,8).

De rest van de top 10

GroenLinks haalde 7,6 procent (was 3,5), Lokaal Brabant 7,5 procent (was 1,6) en D66 7,1 procent (was 10,3). De top tien van de grootste partijen wordt gecompleteerd door de PVV (6,8%), de PvdA (6,4%) en 50Plus (3,2%).

Van de partijen die bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen nog niet meededen, kwam Forum voor Democratie als grootste nieuwkomer binnen. Lokaal Brabant boekte van alle partijen die vier jaar eerder al op het stembiljet stonden verhoudingsgewijs de grootste winst.

Opkomst

De opkomst in de gemeente Grave kwam uit op 56,3%, veel hoger dan bij de vorige verkiezingen (50,4%).

Verkiezingen 20 maart 2019

Tussentijdse opkomstcijfers en uitslag

Vandaag zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap. De gemeente publiceert hier rond 13.00 uur en rond 19.00 uur de tussentijdse opkomstcijfers. Zo snel mogelijk na sluiting van de stembureaus (21.00 uur) wordt hier ook de voorlopige einduitslag op partijniveau gepubliceerd. Met het tellen van de stemmen op kandidaatniveau wordt donderdagochtend begonnen. Zodra de uitslag op kandidaatniveau beschikbaar wordt deze ook hier bekendgemaakt.

 

 

 

Ons fractielid Edwin van Kraaij stelde de verkeersveiligheid aan de orde i.v.m. de reconstructie van de N324

Verslag Commissie vergadering van 19 maart 2019       

Edwin van Kraaij (LPG) heeft in de commissie vergadering van 19 maart, mede n.a.v. diverse verontruste burgers in Grave en Escharen, de verkeersveiligheid in Grave aan de orde gesteld. Er wordt te hard gereden op de omleidingsroute, met name de weggedeeltes waar je maar 30 km/h mag! In de kom van Escharen wijken de auto’s uit naar de parkeerstroken i.v.m. de breedte van de weg. Extra gevaarlijk in de directie omgeving van de daar gevestigde scholen. De situatie is daar alarmerend: de kinderen lopen op de parkeerstroken aangezien daar geen voetpad aanwezig is. Bussen en vrachtwagens gaan rakelings langs de aldaar lopende kinderen. Enkele inwoners hebben zich ook al bij de BAM Infraconult (de aannemer) gemeld. Daar kregen ze de navolgende reactie: Het onderwerp is tijdens het overleg met de gemeente en politie onder de aandacht geweest, waarbij de politie de toezegging gedaan heeft dat ze de situatie extra onder de aandacht zullen houden. ´´Continue surveillance is niet mogelijk maar er zouden extra borden in de kom van Escharen geplaatst worden´´.

Deze situatie is ontstaan door de werkzaamheden die momenteel plaats vinden aan de N324.

Met name de omleidingsroutes zijn momenteel overbelast door het doorgaande verkeer. Bijna botsingen en lichte aanrijdingen met materiële schade vinden dagelijks plaats!

Op diverse punten staan verkeersbegeleiders ter beschikking. Deze hebben echter geen enkele bevoegdheid om te handhaven.

Ondanks dat bij alle betrokkenen partijen de problematiek bekend is, willen wij toch de verontruste signalen aan de betrokkenen partijen overbrengen.

Het raadslid van de LPG verzoekt dringend om extra maatregelen, alertheid en handhaving.

Wethouder Peters reageert dat de problemen bekend zijn. Er is al adequaat actie ondernomen door het plaatsen van borden en extra verkeersregelaars zijn ingezet. De situatie is een beetje gedwongen en hij hoopt dat het vrachtverkeer, door extra borden, een andere route gaat gebruiken. BAM Infra heeft er continue oog voor. Wij van de gemeente zijn ons bewust van de extra overlast. Dit is ook bij de politie gemeld. Wethouder Peters hoopt dat door de genomen maatregelen de zaak beheersbaar gehouden wordt en de overlast en de verkeersveiligheid voldoende aandacht krijgen.

‘GEMEENTEN MOETEN STOPPEN MET GEBRUIK WHATSAPP’

‘Wethouders moeten het liefst morgen nog in alle gemeenten WhatsApp vervangen door een maatschappelijk verantwoord platform voor burgers om te communiceren.’ Dat vindt Ben Kokkeler, lector Digitalisering en Veiligheid aan de Avans Hogeschool. 

Gratis reclame

Aanleiding is wat Kokkeler betreft het opslokken van WhatsApp door Facebook. ‘Daarmee wordt het gewoon een commerciële app van een grote Amerikaanse multinational die geld verdient met de data van onze burgers.’ Kokkeler schrijft in het Brabants Dagblad dat hij het vreemd vindt dat gemeenten al die ‘maffe bordjes’ aan lantaarnpalen schroeven, met daarop de tekst ‘WhatsApp buurtpreventie'. ‘Nota bene met het logo van de Amerikaanse multinational WhatsApp ernaast. Gratis reclame. Als ik dan even doorvraag, is het enige argument dat overblijft: iedereen gebruikt het, want het is gratis.’

Nederlandse alternatieven

Wat betreft Ben Kokkeler zijn er genoeg Nederlandse bedrijven die vergelijkbare toepassingen maken als WhatsApp. ‘Apps, zoals Veiligebuurt.nl, hebben hun meerwaarde bewezen waar het gaat om de zelforganisatie van burgers op straat of wijkniveau. En in sommige gevallen ontstaat er zelfs samenwerking tussen burgerinitiatieven, politie en gemeente op het gebied van veiligheid in de wijk.’

Lees meer

Hier stem je voor bij de waterschapsverkiezingen

De waterschapsverkiezingen komen er aan. Al sinds de twaalfde eeuw moeten de waterschappen zorgen voor droge voeten. Maar wat zijn de verschillen tussen al die partijen? Hier lees je waarom en waarvoor we mogen stemmen bij de waterschapsverkiezingen.

Al sinds de dertiende eeuw mogen burgers het bestuur van de waterschappen kiezen. Toch is er in de tussentijd veel veranderd. Alleen al het aantal waterschappen is drastisch afgenomen. in 1850 waren het er 3500, nu zijn dat er nog 21. Ook het stemmen gaat een stuk georganiseerder dan een paar eeuwen geleden. Toen werden de volksvertegenwoordigers gekozen door een hoofdelijke stemming in de kroeg.

3 miljard euro belasting

Jaarlijks betalen we met z'n allen bijna 3 miljard euro waterschapsbelasting. Om te controleren of dat bedrag ook goed wordt besteed, heb je medezeggenschap over wie de waterschappen leiden en welke koers er wordt gevaren. Hoeveel jij betaalt, hangt af van het waterschap waarin je woont.

Ontvang ook onze nieuwsbrief