Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 

  

  Nieuwe berichten

 

 

Uitbreiding azc in Grave nodig door extra toestroom

GRAVE - Er komt een uitbreiding van het asielzoekerscentrum in Grave. Dat betekent niet dat er meer asielzoekers komen dan de afgesproken maximale 600, maar er is meer ruimte nodig om dat maximum aantal mensen te kunnen huisvesten.

In Grave zitten in de gebouwen die ruim twee jaar geleden zijn geopend momenteel 552 asielzoekers. Daarmee is het azc naast de voormalige Generaal de Bonskazerne vol. Maar vanwege de grotere toestroom van vluchtelingen naar Nederland is de vraag naar extra onderdak gestegen. ,,Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft ons benaderd met de vraag of het aantal dat we nu opvangen kan worden opgehoogd naar 600”, zegt burgemeester Lex Roolvink. Grave heeft een contract met het COA voor maximaal 600 vluchtelingen. ,,Dat blijft ook het maximum”, benadrukt Roolvink.

Gebouw D2

Om de benodigde extra 48 vluchtelingen onderdak te kunnen bieden maakt het COA een van de gebouwen, gebouw D2, van de Generaal de Bonskazerne voor maximaal een jaar huren en geschikt voor de voor de opvang van asielzoekers. Voor de nieuwbouw was de voormalige militaire kazerne al het azc in Grave. In de tussentijd wordt gekeken of het plaatsen van een extra gebouw binnen de mogelijkheden valt. Grave is, zo zegt Roolvink, bereid daarover mee te denken. ,,Op voorwaarde dat de gemeenteraad daar mee akkoord gaat.” Het COA moet voor een extra gebouw een plek vinden op het terrein waar de zeven gebouwen nu al staan.

De uitbreiding van het azc ligt gevoelig in Grave. Volgens burgemeester Roolvink is het college, dat deze week een besluit nam over de uitbreiding, verdeeld.

Zeven gebouwen

Het azc in Grave bestaat nu uit zeven gebouwen. Vijf daarvan bestaan uit drie verdiepingen en twee uit twee verdiepingen. Formeel is er plaats, wanneer alle plaatsen worden benut, voor 608 vluchtelingen. Maar in de praktijk is dat aantal dus 552. ,,Dat komt deels omdat niet alle bevolkingsgroepen met elkaar verenigbaar zijn en bij elkaar in één gebouw te plaatsen zijn”, legt Roolvink uit. ,,Ook zitten er in Grave 50 zogenaamde AMV’ers, alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die nemen naar verhouding meer ruimte in beslag.”

Volgens Roolvink blijft het aantal AMV’ers in Grave uit maximaal vijftig personen bestaan. Dat betekent dat de 48 vluchtelingen die er nu nog bij kunnen komen uit gezinnen zullen bestaan.

Het nieuwe azc in Grave werd in september 2016 geopend. Het COA heeft met de gemeente Grave voor de gebouwen een overeenkomst tot 2030. 

Sinds het vertrek van het azc uit de voormalige kazerne wordt er gezocht naar invulling van de gebouwen. De kazerne is een van de drie Brabantse projecten die onlangs subsidie kreeg van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) voor de opknap van de kazerne gebouwen.

Hoe maak je een toegankelijke website?

Goede websites zijn van levensbelang nu de communicatie tussen gemeente en burger steeds meer digitaal verloopt. ‘Goed’ wil zeggen toegankelijk voor iedereen, ook voor mensen met een functiebeperking. En dat zijn er meer dan je denkt, vertelt Iacobien Riezebosch van Firm Ground.

Riezebosch heeft zich gespecialiseerd in de richtlijnen voor toegankelijke webpagina’s. Een van haar projecten is de rol van coördinator digitale toegankelijkheid bij de Koninklijke Bibliotheek. Bij digitale toegankelijkheid denk je al gauw aan blinden en slechtzienden, maar het is een onderwerp dat veel meer mensen raakt, legt Riezebosch uit. Elke groep heeft zijn specifieke behoeften.

Niet doen: ‘klik hier’

‘Blinden kunnen websites laten voorlezen met behulp van een een screenreader,’ zegt ze. ‘Daarvoor is een goede opbouw van de site nodig, met duidelijke koppen en links met een naam, dus niet “klik hier”. Slechtzienden hebben behoefte aan goed contrast, ze moeten het beeld kunnen aanpassen. Zet informatie daarom niet alleen in een plaatje van tekst, want daarvan kan het contrast niet aangepast worden om beter bruikbaar te zijn als je slechtziend bent.’

Lees meer

App Omgevingsalert - overheidsbekendmakingen gemakkelijk volgen

Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt? Bijvoorbeeld of er een boom gekapt gaat worden? Of dat uw buurman zijn huis gaat verbouwen? Of dat er een evenement wordt georganiseerd in uw straat? Installeer de app Omgevingsalert op uw smartphone en niets ontgaat u meer. Hoe werkt het?

Website

Officiële bekendmakingen, zoals bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen (bomen kappen, verbouwingen e.d.) worden door uw gemeente gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl. Als u bij wilt houden wat uw gemeente zoal bekend maakt, kunt u naar deze website surfen. Veel handiger is echter om daarvoor de gratis app Omgevingsalert te gebruiken. Die app is gekoppeld aan www.officielebekendmakingen.nl.

Hoe werkt het

De gemeente Grave heeft een eigen app Omgevingsalert. Download de app en voer uw adres in. Geef vervolgens aan binnen welke straal – tot 1000 meter – u vanaf dat adres alerts wilt ontvangen en geef aan welk soort bekendmakingen u wilt zien. Klaar is kees. Wordt er een bekendmaking gepubliceerd over een situatie binnen het door u aangegeven gebied dan krijgt u automatisch een alert. Handiger kan niet.

Downloaden

De app is gratis te downloaden in de App Store, Windows Store en Google Play Store onder de naam Grave – Omgevingsalert.

DALING AANTAL BEZWAARSCHRIFTEN WMO

Het aantal bezwaarschriften over de Wmo 2015 dat bij gemeenten wordt ingediend, neemt af. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. ‘Na een gewenningsperiode is de rust iets teruggekeerd’, stelt Enschede.

Halvering

Ten opzichte van 2015 is het aantal Wmo-bezwaarschriften vorig jaar meer dan gehalveerd, zo blijkt uit gegevens van de 46 aan het onderzoek deelnemende gemeenten. Zeker in 2015 werden heel veel bezwaarschriften over met name de huishoudelijke ondersteuning ingediend. Veel gemeenten versoberden direct na de decentralisaties de huishoudelijke hulp, stopten er zelfs mee of gingen over van een systematiek van het toekennen van uren naar resultaatgericht indiceren (‘schoon en leefbaar’).

Protest

‘Mensen kregen een brief in de bus ‘uw huishoudelijke hulp wordt per 1 januari aanstaande ingetrokken’. Punt. Of ‘u heeft recht op minder hulp’. Punt. Dat is een belastende beslissing; dat werkt protest in de hand’, stelt Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook het wennen aan een nieuwe wet zal mee hebben gespeeld in het hoge aantal bezwaarschriften, vermoedt Vonk. ‘Het is een nieuwe wet, een nieuwe situatie, mensen snappen het niet helemaal hoe het gaat.’

Lees meer

Vergoeding mantelzorg 2019

Bent u mantelzorger en wilt u tijdelijk uw mantelzorgtaken overdragen aan iemand anders? Bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat of vanwege een ziekenhuisopname? Dat kan met vervangende mantelzorg. Een mantelzorgmakelaar kan u helpen om regelzaken uit handen te nemen. Deze zorg vergoeden wij vanuit onze aanvullende pakketten. U kunt deze zorg inzetten als u mantelzorg ontvangt. Of als u mantelzorger bent.

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger als u onbetaald meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden zorgt voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Dit is iemand waarmee u een persoonlijke band hebt. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief