Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

89 euro per m2 voor illegaal gebruikte gemeentegrond is redelijk in Roosendaal

ROOSENDAAL - Mensen die in de gemeente Roosendaal illegaal een stukje gemeentelijke grond bij hun eigen perceel hebben getrokken, kunnen die grond voor 89 euro per vierkante meter van de gemeente kopen.

Met name de VVD vraagt zich af of die meterprijs niet te hoog is. ,,We kunnen het ook aantrekkelijk maken om die stukken grond te kopen", was het betoog van Kees Verstraten (VVD) maar hij oogstte weinig bijval.

Acht voetbalvelden

In Roosendaal hebben boeren, burgers en ondernemers in totaal zo'n zevenhonderd stukjes grond illegaal aan hun eigen perceel toegevoegd. Bij elkaar gaat het om 41.000 vierkante meter, te vergelijken met bijna acht voetbalvelden.

Als iemand een stukje gemeentegrond meer dan 20 jaar illegaal in gebruik heeft, wordt ie officieel eigenaar en verjaart de illegaliteit. Volgens wethouder Inge Raaijmakers (Roosendaalse Lijst) is die verjaring nu nog niet aan de orde. Maar als de gemeente nu niet snel handelt wel.

Lees meer

 

 

Gemeenten mogen contant geld niet weigeren

Het is voor het CDA essentieel dat het gebruik van contant geld als wettig betaalmiddel niet onmogelijk wordt gemaakt. Steeds meer gemeenten doen contant geld in de ban en accepteren alleen nog maar de pinpas of online betalingen. Volgens het CDA-Kamerlid Erik Ronnes is dat onacceptabel, en pleitte hij er samen met 50PLUS voor dat in elk gemeentehuis ook contant geld wordt geaccepteerd. Acceptatie van de euromunt of van eurobiljetten blijft het uitgangspunt. Zo vatte Erik Ronnes het CDA-standpunt over het gebruik van contant geld in onze samenleving samen, tijdens een debat hierover met minister van Financiën Wopke Hoekstra.

Erik Ronnes: “Een gemeente – de overheid die het dichtste bij de burger staat – hoort mensen juist een helpende hand te bieden en het goede voorbeeld te geven. Daar haal je je paspoort, rijbewijs of regel je een huwelijk. Digitaal betaalverkeer heeft een heleboel voordelen. Maar als je ziet hoeveel mensen nog gebruik maken van contant geld, moet je daar niet van af willen.” 

Lees meer

Wonen Zuid: ‘Betaalbaarheid voor de huurder blijft een belangrijke motivatie om te verduurzamen’

Woningcorporaties moeten aan de slag met het verduurzamen van hun woningen, maar hoe doen ze dat? Platform31 brengt deze immense opgave in beeld in een serie gesprekken met kartrekkers van verschillende corporaties. We spraken met Michel Brauns, senior beleidsmedewerker bestuurs-en beleidsondersteuning bij woningcorporatie Wonen Zuid uit Limburg en voorzitter van de kerngroep duurzaamheid.

Hoe is de verduurzamingsopgave organisatorisch vormgegeven?

Onze kerngroep duurzaamheid geeft verduurzaming organisatorisch en beleidsmatig vorm. Hierbinnen vertalen medewerkers vanuit verschillende afdelingen het beleid naar concrete actie- en uitvoeringsplannen. Daarnaast beantwoordt de kerngroep vragen van medewerkers en zoeken we naar concrete manieren om hen te helpen. Bijvoorbeeld door conceptteksten voor de leefstijl-gerichte communicatie te maken waarmee medewerkers de huurders makkelijker kunnen overtuigen. Daarnaast trekken we extra capaciteit aan om collega’s te ontzien. Het vergt intern veel overleg en communicatie. Dat doen we met nieuwsbrieven en de beeldschermen in het kantoorgebouw.

Lees meer

Opgeruimde asbestdaken in vijf jaar verdubbeld

De hoeveelheid opgeruimde asbestdaken is de afgelopen vijf jaar ruim verdubbeld. In 2014 is zo’n 6 miljoen vierkante meter gesaneerd, 2018 komt naar verwachting boven de 12 miljoen vierkante meter uit.

De in 2016 opengestelde subsidie van 75 miljoen euro - 4,5 euro voor iedere gesaneerde vierkante meter met een maximum van 25.000 euro per adres - heeft daarmee goed gewerkt. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) vrijdag aan de Tweede Kamer.

Nieuw fonds voor verdere versnelling 

Momenteel resteert er in Nederland nog zo'n 80 miljoen vierkante meter dak met asbest. Na 2024 is zo’n dak verboden. Voor een verdere versnelling van sanering bereiden het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, de provincies, gemeenten, banken en de Rijksoverheid een fonds voor. Dat wordt een fonds waar zowel particulieren als agrariërs terecht kunnen: niet iedereen kan het saneren van een asbestdak zomaar betalen. Partijen proberen juist die doelgroep te ondersteunen bij financiering. Het fonds vervangt de huidige subsidieregeling en moet in 2019 in de lucht zijn.

Lees meer

SUBSIDIE VOOR LED-VERLICHTING BIJ SPORTCLUBS

Led-verlichting bij sportclubs komt per 1 januari 2019 in aanmerking voor 35 procent subsidie via de nieuwe subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert de nieuwe subsidieregeling uit. De regeling is de opvolger van de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) die per 7 december 2018 gesloten is. Groot voordeel is dat er voor de nieuwe regeling aanzienlijk meer budget beschikbaar is, maar tegelijkertijd is de nieuwe subsidieregeling voor veel meer toepassingen dan enkel zonnepanelen geschikt.

De regeling subsidieert 20 procent van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Er mag meerdere keren een  aanvraag worden gedaan. Een subsidieaanvraag moet minimaal 5.000 euro zijn. Een organisatie mag in totaal niet meer dan 2,5 miljoen euro subsidie per kalenderjaar aanvragen. Er is een aanvullende subsidie van 15 procent van de kosten van maatregelen voor het opwekken van duurzame energie, energiebesparing en toegankelijkheid. Led-verlichting komt daarmee in aanmerking voor 35 procent subsidie.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief