Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

KORTEN PENSIOENEN 2020 STUK WAARSCHIJNLIJKER

De kans dat ABP vroeger dan verwacht de pensioenen moet korten is flink toegenomen, blijkt uit een somber nieuw kwartaalbericht van het ambtenarenpensioenfonds. Nieuwe regels en een lagere rekenrente zijn de voornaamste kwelgeesten.

Verlaging in 2020

Voorheen was er een kleine kans op korting in 2020 en een reële kans op korting in 2021. De kans op korting in 2020 is een stuk groter geworden dankzij nieuwe regelgeving. Als gevolg van het advies van de commissie van Jeroen Dijsselbloem is de ondergrens van de actuele dekkingsgraad (de dekkingsgraad op dit moment) voor ABP verhoogd van 88 naar 95 procent. ABP zit nu op 95,3 procent. Zakt dat eind 2019 onder de 95 procent dan moet er in 2020 gekort worden op de pensioenen.

 

Verslechterd vooruitzicht

De lage dekkingsgraad van ABP in het tweede kwartaal komt met name dankzij een wederom lage rekenrente. Pensioenfondsen proberen in te schatten of ze in de toekomst voldoende geld hebben om aan hun verplichtingen te voldoen. Een lagere rente verslechtert dat vooruitzicht, want het betekent dat het vermogen langzamer groeit en een fonds meer in kas moet hebben om alles te betalen. Dus hoewel het vermogen van ABP in het tweede kwartaal (dankzij een rendement van 2,5 procent) toenam van 431 naar 442 miljard euro, moet het fonds dankzij de dalende rekenrente niet 436 maar 464 miljard euro in kas hebben.

Verlaging in 2021

Ook de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden) kan een reden zijn om te verlagen als die vijf jaar onder de kritische grens blijft. Die grens was 104,2 procent, maar de commissie verlaagde die naar 100 procent. In feite betekent dat een kleinere kans op korting en een lagere korting. De beleidsdekkingsgraad van ABP daalde in het tweede kwartaal van 102,4 procent naar 100,6 procent. Eind 2020 weet het fonds of er in het jaar daarop gekort moet worden.

Zorgen voorzitter

‘We hebben mooie rendementen geboekt’, schrijft voorzitter Corien Wortmann-Kool in de persverklaring, ‘maar de rente heeft een veel grotere invloed op onze dekkingsgraad.’ Ze maakt zich zorgen om de ‘groeiende kloof’ tussen ambitie en realiteit. ‘De kans dat we de pensioenen van deelnemers in 2020 moeten verlagen is flink toegenomen.’ Indexatie, geheel of gedeeltelijk, gaat er voorlopig niet van komen.

 

Meeste subsidie asbest naar regio

Brabant krijgt grootste deel miljoenenpot

Sterk agrarische gemeenten in Brabant kregen het meeste geld uit de subsidiepot van 75 miljoen voor het verwijderen van asbest uit daken van huizen, kantoren en boerderijschuren.
 
Van ROBYN VAN GORSEL HERMAN WISSINK de Gelderlander

 

In totaal ontving de provincie meer dan 20 miljoen euro, waarvan bedrijven het grootste gedeelte gebruikten.

In het Land van Cuijk ging het meeste subsidiegeld naar de gemeente Sint Anthonis: 475.509 euro. Boxmeer volgde met 474.932 euro. Het minste subsidiegeld ging met 151.416 euro naar Grave. Cuijk kreeg 160.427 euro en Mill en Sint Hubert 233.569 euro. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die vandaag gepubliceerd zijn. De gemeente Deurne ontving in Brabant het meeste subsidiegeld met 1.637.218 euro.

Ruim de helft van de subsidieaanvragen in Brabant kwam van particulieren, om bijvoorbeeld asbest van woningen weg te halen. Het meeste geld ging echter naar ondernemers, die grotere oppervlakten moesten verwijderen. Een woordvoerder van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat ervan uit dat dit voornamelijk agrarische bedrijven zijn. Daken van oude schuren en stallen zijn vaak bedekt met asbest golfplaten.

Alleen daken groter dan 35 vierkante meter kregen subsidie. Voor elke vierkante meter aan verwijderd dak met asbest werd 4,50 euro uitgekeerd, met een maximum van 25.000 euro. Begin dit jaar lag de gemiddelde prijs voor het saneren van asbest bij grote schuurdaken op minstens 10 euro per vierkante meter. Bij particulieren met kleinere daken loopt dat richting de 50.

Eigenlijk zou er tot eind dit jaar geld uitgekeerd worden om daken asbestvrij te maken. Eind 2018 was de pot echter al leeg. Met het geld is in totaal 16,8 miljoen vierkante meter asbest in Nederland verwijderd. In Boxmeer werd totaal 107.355 vierkante meter asbestdak verwijderd. In Sint Anthonis was dat 105.669 vierkante meter, Cuijk 36.051, Grave 24.636 en Mill 61.200 vierkante meter.

Naar schatting ligt er in Nederland nog zo'n 80 miljoen vierkante meter asbestdak. Het is niet bekend of er een nieuwe regeling komt. Het rijk wil dat er in het jaar 2040 niemand meer overlijdt aan de gevolgen van asbest. Een wetsvoorstel om in 2024 alle asbestdaken in Nederland te verbieden werd eerst uitgesteld naar 2028 en sneuvelde in de Eerste Kamer, omdat het niet haalbaar zou zijn.

 
 

GEMEENTEN MOETEN ZICH BETER VOORBEREIDEN OP HITTEGOLF

Gemeenten moeten zich beter voorbereiden op een hittegolf. Zo moeten er afspraken worden gemaakt met andere lokale partijen over wie wat doet bij perioden van hitte. En stedenbouwkundigen moeten in hun plannen meer rekening houden met snikhete dagen. Daarvoor pleit het Rode Kruis dat woensdag met een Hittegolfgids voor steden op de proppen komt.

Gemeenten moeten zich beter voorbereiden op een hittegolf. Zo moeten er afspraken worden gemaakt met andere lokale partijen over wie wat doet bij perioden van hitte. En stedenbouwkundigen moeten in hun plannen meer rekening houden met snikhete dagen. Daarvoor pleit het Rode Kruis dat woensdag met een Hittegolfgids voor steden op de proppen komt.

Volgens het Rode Kruis is na de hittegolf van juli 2006, toen 1000 mensen meer dan in een gemiddelde julimaand overleden, landelijk het nodige gebeurd. Zo is er een Nationaal Hitteplan gekomen, ‘waardoor risicogroepen beter in de gaten worden gehouden’, zegt Maarten van Aalst, directeur van het Klimaatcentrum van het Rode Kruis. ‘Maar op lokaal niveau, in de wijken kunnen we meer doen om kwetsbaren te helpen als het heet is.’

Koelplekken
Het gaat dan vooral om ouderen en chronisch zieken. Volgens Van Aalst is het van belang om te zorgen voor ‘koelplekken’ bij warmere gedeelten in de stad met weinig groen en veel bebouwing. Daarnaast adviseert hij om kwetsbare inwoners op tijd te waarschuwen voor de hitte en met telefonische checks dagelijks een vinger aan de pols te houden.

Bomen en perken
Ook is het belangrijk om in het onderwijs voorlichting te geven over de gevaren van hitte. Tevens kunnen stedenbouwkundigen in de ontwikkeling van de stad meer rekening houden met hitte, door bijvoorbeeld meer bomen of perken te plaatsen. ‘Er zijn al gemeenten die hier werk van maken, maar nog niet iedere gemeente doet dit’, aldus Van Aalst. (ANP)

 

‘GEMEENTEN VERPLICHT MEE TE WERKEN AAN 5G’

Om de uitrol van 5G-netwerken te versnellen, krijgen gemeenten de plicht mee te werken aan de plaatsing van zendinstallaties in openbare gebouwen en in de openbare ruimte. Dat staat in een concept-wetsvoorstel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zo meldt het AD.

Uitrol 

Het kabinet wil dat de grote uitrol van 5G-netwerken, die supersnelle mobiele netwerken mogelijk maken, over een paar jaar start. Daarmee moet een mobiel internet-of-things mogelijk worden dat stabieler is en geen vertraging van de gegevenstroom kent. Zo kunnen bijvoorbeeld zelfsturende auto’s met elkaar communiceren, of zijn ingewikkelde medische ingrepen op afstand mogelijk.

Apparatuur

Maar om die netwerken mogelijk te maken, is een enorme hoeveelheid zendapparatuur nodig. Apparaten met 5G maken gebruik van andere frequenties dan 4G, waarbij de afstand tussen zender en ontvanger kleiner moet zijn. Volgens experts betekent 5G feitelijk dat op iedere straathoek zendapparaten, zogenaamde small cells, moeten komen, geïntegreerd in bushokjes, straatmeubilair of aan gevels. Het kabinet wil gemeenten verplichten mee te werken aan de uitrol van die small cells.

Gering

De vraag is of 5G belangrijk genoeg wordt gevonden om al zo grootschalig uit te rollen. Op een paar plaatsen in Nederland vinden proeven met 5G plaats, maar de toepassingen voor de nieuwe techniek zijn op dit moment nog vrij gering. Zelfrijdende auto’s rijden alleen met speciale toestemming op de openbare weg, en het overgrote merendeel van de mobiele apparaten is niet klaar voor 5G. Bovendien moet de rijksoverheid de frequenties voor 5G nog uitgeven middels een veiling. Probleem is daarbij dat een deel van de 5G-frequenties in het noordelijk deel van Nederland niet beschikbaar is. Die worden ingenomen door een satellietafluisterstation van de Nederlandse inlichtingendiensten in Burum.

 

TE VEEL PENSIOENGELD HOEFT NIET TERUG NAAR ABP

Pensioenfonds ABP stopt met het terugvorderen van ten onrechte te veel uitgekeerd pensioengeld. Dat is de uitkomst van een kwestie die aanhangig was gemaakt door Omroep MAX.

Partnertoeslag
Honderden gedupeerde ouderen die zich bij de MAX Ombudsman hadden gemeld, kregen van 2013 tot 2019 een partnertoeslag terwijl ze daar geen recht op hadden. Dat kwam doordat ABP onjuiste gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) had gekregen. Deze mensen moesten van een verlaagd pensioen gemiddeld zo’n 8000 euro terugbetalen. 

Terugbetaling hoeft niet
Het pensioenfonds laat nu weten dat de 555 gepensioneerden die te veel pensioen kregen, dit definitief niet hoeven terug te betalen. Het bedrag dat ze al hadden overgemaakt, stort ABP in augustus terug. Alle betrokken ouderen krijgen persoonlijk bericht, aldus ABP. Om herhaling te voorkomen, houdt het fonds het beleid ten aanzien van herzieningen en terugbetalingen tegen het licht. (ANP)

Ontvang ook onze nieuwsbrief