Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen de rubriek: Berichten


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

   

 

KAMER BEZORGD OVER TEKORTEN JEUGDZORG

Minister de Jonge (VWS) zal maandag in een debat met de Kamer flink aan de tand worden gevoeld over de oplopende uitgaven, en daarmee tekorten, voor gemeenten op de jeugdhulp. In ieder geval door GroenLinks en PvdA, die vinden dat de minister nu in actie moet komen.

Schrijnend

‘De berichten over tekorten bij gemeenten op de jeugdhulp blijven maar komen’, aldus Westerveld. Er is echt wat aan de hand, maar in de ogen van Westerveld neemt de minister de problemen niet serieus genoeg. Het Kamerlid schrikt vooral van de gevolgen die de stijgende uitgaven en tekorten hebben voor de jongeren die hulp nodig hebben. ‘Ik hoor bijvoorbeeld van gemeenten dat ze stoppen met de financiering van de verlengde jeugdhulp, dat is heel schrijnend.’ In het, geplande, debat maandag zal Westerveld – opnieuw – aan de minister vragen de bezuinigingen op de jeugdhulp terug te draaien.

Neus op feiten

Uit een enquête van Binnenlands Bestuur en NOS naar de uitgaven in de jeugdzorg blijkt onder meer dat gemeenten noodgedwongen bezuinigen op de jeugdhulp, maar ook op andere beleidsterreinen maatregelen nemen om de forse tekorten op de jeugdhulp te dekken. ‘Je wordt hiermee met de neus op de feiten gedrukt’, aldus Westerveld in reactie op het onderzoek.

Lees meer

NUL EURO UIT ‘STROPPENPOT’ IS ONREDELIJK

Tekorten in het sociaal domein hebben ze zeker en een aanvraag voor een bijdrage uit de ‘stroppenpot’ deden ze ook. Maar onder meer de gemeenten Terneuzen, Hof van Twente, Rhenen en Simpelveld kregen nul op het rekest.

Terneuzen had het zien aankomen, maar vindt het onredelijk dat er een hoge drempel is gehanteerd. ‘Bovendien vinden wij dat beide beleidsvelden niet gezamenlijk maar afzonderlijk moeten worden beoordeeld’, zo laat een woordvoerder van Terneuzen weten.

Drempel

De gemeente had over 2016 en 2017 een tekort op de jeugdhulp van in totaal ruim 2,2 miljoen euro. De drempel om voor het Fonds tekortgemeenten in aanmerking te komen, lag op gecumuleerd 40 euro per inwoner (voor de Wmo en jeugdzorg samen). Die drempel haalt de gemeente op de jeugdhulp alleen al, maar op de Wmo heeft de gemeente een overschot.

Structurele toename

‘Door het vaststellen van een drempelbedrag voor jeugd en Wmo lopen wij die compensatie mis’, aldus Terneuzen in haar brief aan het Fonds tekortgemeenten. Daarin verzocht de gemeente om bijstelling van het gehanteerde drempelbedrag, zodat de gemeente toch voor compensatie in aanmerking zou komen. Dat is niet gebeurd. Terneuzen krijgt niets uit de stroppenpot. Het tekort op de jeugdhulp is telkens bijgepast uit het overschot dat de gemeente in die jaren op de Wmo had. ‘Dit overschot neemt echter jaarlijks steeds verder af, terwijl de kosten voor de jeugdhulp structureel toenemen’, zo schreef Terneuzen aan het Fonds.

Lees meer

 

GEMEENTEN: JEUGDZORG OPNIEUW DUURDER

De jeugdzorg wordt dit jaar opnieuw duurder. Driekwart van de gemeenten geeft meer geld uit aan de jeugdzorg dan ze vorig jaar hebben gedaan. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur en de NOS waaraan ruim 200 gemeenten hebben meegedaan.

Meer uitgeven

Dat is opmerkelijk, omdat gemeenten vorig jaar al te maken hadden met een flinke begrotingsoverschrijding: in 2017 werd er 650 miljoen euro (bijna 20 procent) meer uitgegeven aan de hulp aan jongeren dan ze hadden verwacht. Dit jaar gaat driekwart van de gemeenten daar nog eens overheen. De helft van de gemeenten in het onderzoek zegt bovendien nu al te weten volgend jaar nog meer te gaan uitgeven.

Aanspreken reserves
Gemeenten geven aan als gevolg daarvan minder geld over te houden voor andere gemeentelijke taken. In de helft van de gemeenten met stijgende kosten gaat het ten koste van de langdurige zorg aan chronisch zieken en ouderen, zoals thuiszorg. In een kwart van de gemeenten wordt het geld ook weggehaald bij andere posten die niets met de zorg te maken hebben of worden de algemene reserves aangesproken.

Lees meer

Herontwikkeling locatie “De Sprankel en omgeving”

De gemeente Grave nodigt belangstellenden uit om mee te denken en te praten over de herontwikkeling van de locatie “voormalig schoolgebouw De Sprankel en omgeving” tijdens een openbare informatieavond. Datum: woensdag 7 november 2018, aanvang 19.30 uur. Plaats: Catharinahof, Koninginnedijk 252, 5361 CR Grave. Voor uw komst moet u zich aanmelden.

Verhuisd

Basisschool De Sprankel is verhuisd naar het gebouw van de Brede School Grave-Oost. Het schoolgebouw aan de Essinklaan staat nu leeg. De gemeente Grave wil het gebied opnieuw gaan ontwikkelen. Daarbij wordt verder gekeken dan alleen naar de locatie van het leegstaande schoolgebouw. Globaal gezien wordt het hele park en het direct daaromheen liggende gebied betrokken bij de plannen. De gemeente vindt dat nodig omdat de uiteindelijke herontwikkeling goed moet aansluiten bij de omgeving.

Lees meer

Eén grote gemeente Land van Cuijk is voor AB’90 geen optie!

Vorig jaar september heeft AB’90 tegen een gemeentelijke herindeling van één groot Land van Cuijk gestemd. Vanuit haar achterban kwam de uitdrukkelijke wens om niet in te stemmen met zo’n grote bestuurlijke fusie.

De 34 kernen moesten omgevormd worden tot één plattelandsstad met bijna 90.000 inwoners en daarmee zouden we één van de grotere gemeenten van onze provincie worden. Met de 340 km2 aan oppervlakte zouden de lijntjes van de burgers naar die grote gemeenteraad te lang worden.

Wetenschappelijk onderzoek met eenduidig bewijs dat herindeling goedkoper is dan wel efficiënter werkt, is niet voorhanden. Urgentie tot herindeling is er sowieso niet want onze gemeente kent geen bestuurlijke chaos en bovendien is van financieel wanbeleid geen sprake. De ambtelijke samenwerking CGM (Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert) begint nu vijf jaar na oprichting, zijn vruchten af te werpen en functioneert naar tevredenheid. (bron: waarstaatjegemeente)

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief