Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

‘Geef gemeenten terug aan de burger’

Professionele bestuurders grijpen steeds meer de macht in gemeenten. De positie van de raad, en daarmee de lokale democratie, holt hierdoor achteruit. Ambtenaren zijn niet doorslaggevend, maar kunnen een rol spelen om dit tij te keren, zegt historicus Geerten Waling.

Dinsdag presenteert Waling het boek Gemeente in de genen. Hij schreef dit samen met hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans, beiden verbonden aan de Universiteit Leiden. ‘Wij maken ons zorgen over de toestand van de lokale democratie,’ zegt Waling. ‘De gemeenteraad komt te veel buitenspel te staan. De burger lijkt misschien invloed te krijgen op andere manieren, maar dat is vaak een wassen neus. Geef gemeenten terug aan de burger in de zin dat de raad meer centraal komt te staan.’

Lees meer

Gemeentelijke herindeling ondermijnt burgerkracht

Een artikel uit 2014 maar nog steeds actueel!

Gemeentelijke herindelingen besparen geen kosten en gemeenten gaan er slechter van presteren. Bovendien nemen de participatie, betrokkenheid en tevredenheid van inwoners met het lokale bestuur af. Maar dankzij ‘bestuurlijke koppigheid’ gaan de bestuurlijke opschalingen gewoon door. 

Nu de gemeenteraadsverkiezingen voorbij zijn en de collegeonderhandelingen grotendeels afgerond zal in een aantal gemeenten de vraag op tafel komen te liggen of men wil samenwerken of zelfs samengaan met andere gemeenten. Inwoners zelf zitten hier meestal niet op te wachten maar vanuit rijk en provincie wordt gesteld dat gemeentelijke schaalvergroting noodzakelijk is voor het effectief en efficiënt kunnen leveren van allerlei voorzieningen. Daarover zo meer. Naast effectiviteit en efficiëntie is namelijk ook de vitaliteit van de lokale democratie en dus de politieke participatie en betrokkenheid van inwoners bij hun gemeente uiteraard van groot belang. In de discussie over nut en noodzaak van gemeentelijke herindelingen blijven deze aspecten helaas echter vaak onderbelicht. Dat is jammer omdat hier juist veel onderzoek naar is gedaan zowel in binnen- als buitenland.

Lees meer

Vestingvisie Grave, West 8 levert op!

Het uit Rotterdam afkomstige, stedenbouwkundig bureau West 8, werkt in opdracht van de gemeente Grave aan een (toekomst)visie op de vestingstad Grave. Tijdens onder andere twee ‘brede’ stadsgesprekken is bij inwoners lokale kennis en ideeën opgehaald. West 8 heeft zijn visie nu gereed.

Visie van West 8

Voor de goede orde. De opgeleverde visie is een visie van West 8. Daarmee is het nog geen gemeentelijke visie. Pas als de gemeenteraad de visie heeft vastgesteld kunnen we spreken van een echte, gemeentelijke visie. Pas dan zal deze gemeentelijke visie richting geven aan onder andere de toekomstige, ruimtelijke inrichting. Hoe gaat het nu verder?

Procedure

De behandeling van de visie is gepland in de raadsvergadering van 15 mei 2018. Welke stappen gaan daar nog aan vooraf?

  • Eerst worden gemeenteraad en college over de door West 8 uitgewerkte visie geïnformeerd.
  • Vervolgens worden inwoners, ondernemers en organisaties opnieuw in de gelegenheid gesteld te reageren op de door West 8 opgeleverde visie. Vanaf 27 februari 2018 wordt daartoe de gelegenheid geboden.
  • De reactietermijn is, gerekend vanaf 27 februari 2018, zes weken. Alle ingekomen reacties worden doorgeleid naar West 8.
  • West 8 zal deze reacties becommentariëren. Zie ook hieronder bij "Reacties op uitgewerkte visie".
  • Na behandeling in de raadscommissies wordt de visie uiteindelijk in de gemeenteraad behandeld. Pas als de gemeenteraad de visie heeft vastgesteld is er sprake van een gemeentelijke visie
  • Lees meer

Plaquette bij Wilhelminaboom

Vanavond, dinsdag 6 februari, zal in de Raadsvergadering van de Gemeente Grave door de Lokale Partij Grave een motie ingediend worden. In deze motie wordt het college opgeroepen om de Wilhelminaboom, die staat op het Burg. de Bourbonplein in Escharen (naast de dorpspomp),&nbs...

Lees meer

Ambtelijke fusie is complex, tijdrovend en duur

De besturing en organisatie van een ambtelijke fusie tussen gemeenten is complex, tijdrovend en brengt hogere administratieve lasten met zich mee. De dienstverlening aan de bevolking wordt er niet beter van en de beoogde kostenbesparing valt tegen.

Dat concludeert onderzoeksbureau Berenschot, dat samen met hoogleraren van drie universiteiten //www.zuid-holland.nl/@19909/ambtelijke-fusies/" target="_blank" rel="noopener" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; border: 0px none rgb(235, 28, 35); color: rgb(235, 28, 35); margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.4s cubic-bezier(0.42, 0, 0.58, 1) 0s; vertical-align: baseline;">onderzoek deed naar de ambtelijke fusie. De provincies Zuid-Holland en Gelderland hadden om het onderzoek gevraagd. Op dit moment werken volgens de onderzoekers 61 gemeenten met een ambtelijke fusie. Vier gemeenten zijn hun samenwerking alweer aan het opheffen en een aantal gemeenten heeft er voor gekozen om toch helemaal samen te gaan.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief