Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

Volop twijfel over fusie van drie gemeenten

Dat de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis per 1 januari 2022 één grote gemeente vormen, is nog lang geen zekerheidje.
 

 

Bij een aantal politieke partijen in Boxmeer is grote twijfel over de fusie van de drie gemeenten. Ook al stemmen ze, op de SP na, wel in met een plan van aanpak dat tot de fusie moet leiden.

Politiek is een raar spel. De SP is op zich niet tegen een fusie, maar zegt er 'nee' tegen omdat de partij vindt dat de inwoners van Boxmeer zich er eerst in een referendum over uit moeten spreken. Geven die hun jawoord, dan is er wat de SP betreft geen probleem. Alleen, dat referendum komt er niet. De andere partijen zien daar niets in.

Twijfel is er bij het CDA en VDB/LO. Het CDA heeft altijd gezegd voor een fusie van vijf gemeenten te zijn, maar nu Mill en Grave zijn afgehaakt, zijn ze bij die partij niet zo zeker meer van het opgaan in één gemeente. Toch zegt het CDA ja tegen het plan dat leidt naar een fusie in 2022.

Rijdende trein

VDB/LO doet dat ook, maar voegt eraan toe dat de partij onderweg naar 2022 zo 'uit de rijdende trein kan springen'.

In Sint Anthonis haalt het plan van aanpak voor de fusie in 2022 in de gemeenteraad de eindstreep. Van oppositiepartij CDA was er overigens veel weerstand tegen het vervroegen van de uitvoering van de fusie van 2023 naar 2022.

Investeren

Met een jaar extra, zou er meer kans op een fusie van alle vijf de gemeenten zijn. En Sint Anthonis zou meer tijd hebben om het extra geld dat de gemeente heeft in de eigen kernen te investeren.

Het CDA stemde daarom tegen. Fractieleider Arno Rombouts: ,,Dit laat onverlet dat wij voorstander zijn en blijven van een herindeling.'' Hij beloofde dat het CDA het fusieproces waartoe besloten wordt wel zal steunen.

De VVD in Sint Anthonis was altijd al voorstander van een snelle fusie. Jeroen van Acquoij van die partij verwoordde het al eerder: ,,De trein van herindeling is gestart en die is op weg naar een volgend station. Er is geen weg terug, zelfstandig blijven is echt een gepasseerd station.''

Volgens Joost van der Cruijsen (SAN) is er alle reden om het plan van aanpak dat door de colleges van Sint Anthonis, Cuijk en Boxmeer wordt voorgesteld, te aanvaarden. SAN is er ook van overtuigd dat Sint Anthonis tijd genoeg heeft om het financiële arrangement uit te voeren in de versnelde fusie-aanpak.

 

WAARSCHUWING VOOR FLINKE TEGENVALLER GEMEENTEN

Omdat het rijk dit jaar (nog) minder uitgaven heeft gedaan dan begroot, wacht gemeenten een fikse tegenvaller. Gevolg van de onderuitputting is dat de groei van het gemeentefonds over 2018 neerwaarts zal moeten worden bijgesteld.

De onderuitputting blijkt uit de decembercirculaire 2018 van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de septembercirculaire was van de onderuitputting al een voorbode zichtbaar. Daarna volgde in de Najaarsnota een nieuwe aanwijzing voor de dalende trend: ten opzichte van de Miljoenennota was,  uitgaande van de stand van rijksuitgaven per 1 oktober, sprake van een extra onderuitputting van 1,1 miljard euro.

100 miljoen

De grootste post zit in de zorg, met in totaal 720 miljoen euro lagere uitgaven. Lagere uitgaven zijn er ook op het gebied van infrastructuur – 270 miljoen euro. Daar staat weliswaar een bedrag van 100 miljoen euro aan meeropbrengsten uit opgelegde boetes tegenover, maar per saldo zullen gemeenten toch rekening moeten houden met een min van circa 100 miljoen euro.

Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven immers direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse voeding van het gemeentefonds (positief of negatief) wordt het ‘accres’ genoemd. Geeft het rijk minder uit dan geraamd, dan vloeit er automatisch minder in het gemeentefonds.

Lees meer

Grave laat ‘sneltrein’ richting fusie voorbij rijden

GRAVE  - Geen grote gemeente Land van Cuijk, maar kijken of Grave zelfstandig kan blijven of met Cuijk en Mill moet fuseren. Dat is dinsdagavond besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering in Grave. De coalitiepartijen CDA en LPG laten zich niet opjagen door het vorige week gepresenteerde plan van aanpak richting een fusie van Cuijk met Boxmeer en Sint Anthonis.

Herman Wissink De Gelderlander

In dat plan van aanpak staat dat er op 1 januari 2022 een gefuseerde gemeente Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis moet zijn. In dat traject is er ruimte voor de gemeenten Grave en Mill om op de in gang gezette trein te stappen. ,,Een sneltrein”, zegt Marion Wierda van D66. ,,Geen stoptrein. We zullen in ieder geval mee moeten praten om straks niet alleen op het station achter te blijven.”

Complex

De situatie in complex, omdat de voorgenomen fusiepartner nu ambtelijk samenwerkt met Grave en Mill. De Cuijkse gemeenteraad moet in het eerste kwartaal van volgend jaar aangeven welke richting het op gaat: naar Boxmeer en Sint Anthonis, zoals nu is voorgenomen, of toch nog naar Grave en Mill. Dat laatste wordt door Jacques van Geest van VPGrave niet waarschijnlijk geacht. ,,Kijk naar de stemming bij de Cuijkse raadsfracties. Die gaan niet voor Grave en Mill kiezen. Daar aan vasthouden is volksverlakkerij”, beet Van Geest de twee coalitiepartijen LPG en CDA dinsdagavond toe. ,,Je moet wel doof en blind zijn om te denken dat Cuijk voor Grave en Mill zal kiezen.”

Ontvang ook onze nieuwsbrief