Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst drie-eenheid Velp

Donderdag 28 februari 2019 ondertekenden de provincie Noord-Brabant, bouwbedrijf Roelofs & Haase en de gemeente Grave een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de drie-eenheid in Velp. Daarmee is de herontwikkeling van deze drie-eenheid weer in een nieuwe fase aanbeland. De provincie stelt nu ook de subsidie beschikbaar, die eerder gereserveerd stond voor deze drie iconische Brabantse erfgoedcomplexen. Daarbij gaat het om maximaal 550.000 euro voor het Kasteelklooster Bronckhorst en maximaal 950.000 euro voor het Emmausklooster.

Beeldbepalende gebouwen

De drie-eenheid in Velp bestaat uit drie beeldbepalende, voormalige, religieuze gebouwen; het Emmausklooster van de Kapucijnen, het Vincentiuskerkje en het kasteelklooster Bronckhorst. Alle drie de complexen zijn aangewezen als rijksmonument. Door een nieuwe toekomst voor deze gebouwen in Velp te realiseren, wordt de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Velp verhoogd en wordt met de herbestemming van erfgoed het verhaal van Religieus Brabant verder geschreven.

Lees meer

Burger merkt niets van ’efficiënte’ herindeling gemeente

 
 

AMSTERDAM - De gemeentelijke herindeling zou het besturen van gemeenten goedkoper en efficiënter maken. Maar de burger merkt daar niks van. De lokale lasten in grotere fusiegemeenten gaan niet omlaag. Integendeel: het leven wordt er vaak eerst duurder.

Gemiddeld gaan we dit jaar 3,4 procent – een paar tientjes – meer aan onroerendezaakbelasting, afvalstoffen- en rioolheffing betalen, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Maar in voormalige gemeenten, die inmiddels zijn opgegaan in een fusie of grotere gemeente, ligt deze stijging vaak een stuk hoger. Onder de tien gemeenten waar de lasten het hardst omhoog zijn gegaan, zitten vijf van deze ’oud-gemeenten’.

De lastenstijgingen lopen daar op tot meer dan 10 of zelfs 20 procent. Dat gaat om bedragen van rond de 100 euro of zelfs daarboven. Het extra geld is in eerste instantie bijvoorbeeld nodig om de nieuwe fusiegemeente te kunnen reorganiseren, zegt onderzoeker Bieuwe Geertsema. Voor de stelling dat een grotere gemeente uiteindelijk wel goedkoper valt te besturen, is volgens hem geen bewijs.

Lees meer

 

https://www.telegraaf.nl/e/3223946/https://www.telegraaf.nl/e/3223946/

VEEL SPORT IN COALITIEAKKOORDEN

In vrijwel alle gemeentelijke collegeprogramma's voor 2018 tot 2022 is aandacht voor sport. Meer dan eerst is sport ook nadrukkelijk verweven met andere beleidsterreinen, zoals gezondheid en duurzaamheid. Driekwart van de gemeenten heeft een aparte sportparagraaf opgenomen in het collegeprogramma. Dat concludeert het Mulier Instituut na een analyse van de collegeprogramma's van 104 Nederlandse gemeenten.

Sport in beeld
Sport is, meer dan in 2010 en 2014, in beeld bij andere beleidsterreinen. Driekwart van de gemeenten benoemt sport bij het bespreken van een ander terrein, zoals de participatiesamenleving, het sociaal domein, gezondheid, duurzaamheid of toegankelijkheid. Zo worden beweging en een gezonde leefstijl gestimuleerd. Fysieke en sociale toegankelijkheid voor sport wordt steeds meer gewaarborgd voor ouderen, mensen met een beperking of met een kleine portemonnee.

Sportvereniging partner gemeenten
Verder zijn sportverenigingen voor gemeenten een belangrijke partner, en krijgen die steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Gemeenten zien ze als belangrijke ontmoetingsplek, met een grote maatschappelijke waarde. (ANP)

OOST-NEDERLAND LOOPT WARM VOOR DATABASE MET PRIVÉCAMERA’S

Bijna 4000 bedrijven en particulieren hebben hun beveiligingscamera’s aangemeld bij de politiedatabase van particuliere camera’s. Dat was slechts 12 dagen na het begin van een landelijke campagne van de politie.

Bijna 4000 bedrijven en particulieren hebben hun beveiligingscamera’s aangemeld bij de politiedatabase van particuliere camera’s. Dat was slechts 12 dagen na het begin van een landelijke campagne van de politie.

Oost-Nederland 

Vooral in Oost-Nederland was het enthousiasme groot. Daar konden 688 nieuwe camera’s worden geregistreerd in de database Camera in Beeld. De camerabeelden kunnen gebruikt worden voor het opsporen van daders van misdrijven of inzicht geven in de toedracht van ongevallen of calamiteiten. In totaal staan er al 200.000 camera’s in de database.

Dummy

De politie slaat de beelden zelf niet op. Met de registratie wil de politie in kaart brengen waar de camera’s hangen, zodat ze de beelden kunnen opvragen als dat nodig mocht zijn. Ook als iemand een nepcamera aan het huis heeft hangen, dan wil de politie het toch weten.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief