Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

Veel nieuwbouw is knap balen voor de bouwsociëteit

Het Land van Cuijk en Gennep kent een Vastgoedsociëteit, een club van makelaars, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren. Na het horen van die naam is er weinig fantasie nodig om te kunnen beredeneren wat die mannen (vrouwen kennen ze niet) samen zitten te bekokstoven. Die willen bouwen, heel veel. Maar dat is nou net zo gek. Al met al hebben die mannen heel veel bouwgrond in hun bezit. Maar ze bouwen slechts mondjesmaat. Waarom niet, is mij een raadsel.

Toen een van hun voormannen j.l. vrijdag in het nieuwscafé van De Gelderlander was uitgenodigd om over de hartenwens van de bouwsociëteit te komen vertellen, is er enorm veel gelachen (laat dat maar over aan showman Hermans, kartrekker ook van Daags na de Tour), maar antwoord op de vraag waarom hij en zijn kompanen zo weinig bouwen, kwam er niet. Cuijk zoekt de nieuwbouw in de Heeswijkse Kampen. Ziet er indrukwekkend uit. Als je het mij vraagt doen ze het in Boxmeer nóg mooier: alle rotte plekken in het centrum bebouwen. Ik heb begrepen dat er in dat centrum nog een stuk of 15 bouwmogelijkheden zijn, al met al goed voor zo'n 500-600 woningen/appartementen. Dus die bouwjongens kunnen daar aardig aan hun trekken komen.

Lees meer

STIJGING GEMEENTEBELASTING RUIM BOVEN INFLATIE

Huiseigenaren betalen dit jaar gemiddeld 3,4 procent hogere gemeentelijke woonlasten dan in 2018. De stijging is ruim boven de verwachte inflatie van 2,4 procent. 

Afvalstoffenheffing

Grootste boosdoener is de afvalstoffenheffing. Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) gaat de gemeentelijke belasting voor afvalverwerking gemiddeld met 5,5 procent omhoog. In 73 gemeenten stijgt deze zelfs met meer dan 10 procent. Ook ontwikkelingen op de huizenmarkt doen in veel gevallen een duit in het zakje. Door krapte op de woningmarkt stijgt in veel gemeenten de woz-waarde van huizen. Op basis daarvan baseren gemeenten hun onroerendezaakbelasting.

Woonlasten
Tussen gemeenten zijn er overigens veel verschillen in de gemeentelijke woonlasten. Die stijgen in de gemeente Bloemendaal met 200 euro, tegenover een landelijk gemiddelde stijging van 25 euro. Ook de Zuid-Hollandse fusiegemeente Giessenlanden en het Brabantse Cuijk zijn met stijgingen van respectievelijk 160 euro en 106 euro flink duurder geworden voor huiseigenaren. Huishoudens in Waddinxveen, Goes en Bladel zijn dit jaar juist minder kwijt aan gemeentelijke woonlasten.

Lees meer

‘AMENDEMENTEN DREIGEN OMGEVINGSWET TE TORPEDEREN’

De ruimere mogelijkheden die de Omgevingswet biedt gaan in rook op als het planschaderecht wordt aangepast. Dat betoogt de Hulstse wethouder Jean-Paul Hageman (ruimtelijke ordening, Algemeen Belang Groot Hulst) in een ingezonden stuk op de website van Binnenlands Bestuur. Dinsdag buigt de Tweede Kamer zich over een amendement en een motie.

Forfait teruggeschroefd

Als een burger nu schade lijdt van een ruimtelijke ontwikkeling, is 'vanaf 2 procent' daarvan voor eigen rekening. Dit is het zogenaamde wettelijke forfait. Het wetsvoorstel voorziet in een vast percentage van 5 procent. Dinsdag wordt een amendement van de Tweede Kamerleden Ronnes (CDA) en Smeulders (GroenLinks) ingediend, waarin dat forfait wordt teruggeschroefd tot ‘ten minste 2 procent’. Daardoor worden volgens Hageman de ruimere mogelijkheden die de Omgevingswet aan nieuwe initiatieven geeft, meteen de nek omgedraaid.

Rem op initiatieven

‘Als wordt gekozen voor een wettelijk forfait ‘vanaf 2 procent’, dan zet dit een rem op het aantal initiatieven’, stelt Hageman in het stuk. ‘Dit is het gevolg van de onzekerheid of er wel of geen planschade moet worden betaald, naast de onzekerheid of het initiatief uiteindelijk slaagt en naast alle onderzoekskosten. We moeten af van procedures voor beperkte schades en mee in de verschuiving in de richting van de 5 procent, zoals deze uit de jurisprudentie volgt. Initiatiefnemers die investeren in de gewenste verbetering van de omgeving willen we juist ruimte bieden.’

Lees meer

Toekomst drie-eenheid Velp in nieuwe fase

Met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst, is de toekomst van de drie-eenheid in Velp weer in een nieuwe fase aanbeland. De provincie Noord-Brabant, gemeente Grave en bouwbedrijf Roelofs & Haase ondertekenden de overeenkomst op 28 februari.

 

Daarmee stelt de provincie ook de subsidie beschikbaar, die eerder gereserveerd stond voor dit erfgoedcomplex met drie iconische Brabantse monumenten. Het gaat om maximaal € 550.000 voor het KasteelKlooster Bronckhorst, en maximaal € 950.000 voor het Emmausklooster. 

Door een nieuwe toekomst voor de drie beeldbepalende, religieuze gebouwen in Velp te realiseren, wordt de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Velp verhoogd en wordt met de herbestemming van erfgoed het verhaal van Religieus Brabant verder geschreven. De drie-eenheid bestaat uit het Emmausklooster van de Kapucijnen, het Vincentiuskerkje en het KasteelKlooster Bronckhorst. Alledrie de gebouwen zijn aangewezen als rijksmonument.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief