Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

Problemen zorginkoop ‘schromelijk overdreven’

De problemen door Europese regelgeving bij gemeentelijke aanbestedingen in de zorg worden ‘schromelijk overdreven’, ook door het kabinet. ‘Het is gemakkelijk om te zeggen dat het aan de regeltjes ligt, maar dat is in de meeste gevallen gewoon niet waar.’

Dat zegt emeritus-hoogleraar inkoopmanagement Jan Telgen, tegenwoordig verbonden aan onderzoeksorganisatie PPRC. Wijzen naar vooral Europese regels als boosdoener is populair, maar vaak niet terecht. Vorig jaar bleek dat voor 90 procent van de gemeentelijke zorginkoop een aanbesteding niet verplicht is, ook al kiezen veel gemeenten er wel voor.

‘In die zin is het beeld in de laatste brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer ook niet correct,’ stelt Telgen. De Kamerbrief ging vergezeld van een bericht op sociale media, dat nog iets scherper aan de wind voer: ‘Gemeenten zijn vanwege een Europese richtlijn in de meeste gevallen verplicht om de gemeentelijk zorg (het sociaal domein: zoals jeugdzorg en thuiszorg) openbaar en Europees aan te besteden.’ Volgens Telgen is dat onjuist.

Lees meer

Forse kritiek op Omgevingsdienst vanuit Grave

GRAVE | Het venijn zat in de staart tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte van de gemeenteraad van Grave op dinsdag 29 januari. De Omgevingsdienst Brabant Noordoost (dragen zorg voor schone en veilige leefomgeving; red) was de aanleiding. Heemskerk (LPG) zette de zaak meteen op scherp.

Door: Annelies Graafsma De Maasdriehoek

Het beeld dat hij schetste van de omgevingsdienst was haarscherp. Het is een organisatie die veel te weinig naar de eigen kosten kijkt. Een klein vergelijkend tarievenonderzoek maakt alles duidelijk. Geen gemeentelijke omgevingsdienst is duurder per hoofd van de bevolking dan de ODBN. Heemskerk: "Het lijkt een automatisme, om kostendekkend te werken, jaar in jaar uit naar hetzelfde middel te grijpen: het verhogen van de gemeentelijke bijdragen." Het bestuur zou de opdracht moeten krijgen de exploitatie zo aan te passen dat die 10 procent goedkoper wordt en daarmee in lijn komt met omgevingsdiensten elders in Nederland. Bijval krijgt hij van Van Megen (CDA), Kamps (VPGrave) en Hendriks (Keerpunt). Van Megen: "Veel gemeenten hebben voor de ODBN al een rode kaart getrokken." Hij wijst erop dat de gemeente Boekel zelfs onderzoekt of er mogelijkheden zijn uit het samenwerkingsverband van de ODBN te treden. Van Megen verwijt de directie van de Omgevingsdienst het ontbreken van politiek bestuurlijke voelsprieten.

Wethouder Peters lijkt niet ongelukkig met het signaal van de Graafse gemeenteraad. Hij raadt aan om het niet te zoeken in een zienswijze op het beleidsplan en de begroting. Peters adviseert om hem met een motie op pad te sturen die hij dan, bij voorkeur samen met andere gemeenten, in het bestuur van de ODBN aan de orde kan stellen. Negentien gemeenten en de Provincie Noord-Brabant zijn klant van ODBN.

 

De laadpalen komen en zorgen voor ruzie in de straat

Mensen keren zich tegen de laadpaal: "Die laadpaal komt er alleen voor die ene buurman met zijn dure, elektrische leasebak. Waarvoor zou ik daar plaats voor maken?"

Bijna een half jaar wacht Matthijs Nieuwenhuis er al op: een laadpaal voor zijn elektrische auto. Toen de Zwollenaar deze in augustus bij zijn gemeente aanvroeg, dacht hij dat het binnen de kortste keren geregeld zou zijn. Niets bleek minder waar. Zeven buurtbewoners tekenden bezwaar aan tegen de plek waar de laadpaal moest komen.

'Geen mooi gezicht'

De grieven waren divers, zag Nieuwenhuis toen hij de bezwaren onder ogen kreeg. "Eén buurman was bang dat het ten koste zou gaan van de parkeerruimte in de straat. De ander vroeg zich af waarom die laadpaal dan niet bij mij als aanvrager voor de deur kwam. En weer een ander vond het geen mooi gezicht."

Het kiezen van een plek voor een laadpaal leidt vrijwel altijd tot afkeurende reacties, is de ervaring in Zwolle. De afgelopen paar jaar werden er 35 nieuwe palen geplaatst en bijna overal stuitte het op verzet. Maar de gemeente heeft geleerd van eerdere ervaringen.

Lees meer

OLLONGREN WIL NORM VOOR BUDGET REKENKAMERS

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil een wettelijke norm voor het budget van lokale rekenkamers. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

De onafhankelijke rekenkamers die de minister voor ogen heeft moeten alle wettelijke waarborgen gelden die nodig zijn voor een goede taakuitoefening. Daarbij hoort volgens Ollongren onder andere ‘een wettelijke norm over het toekennen van de benodigde middelen door de raad, in overleg met de rekenkamer, voor een goede uitoefening van de werkzaamheden.’ Volgens de minister is er vanuit de gemeenten behoefte aan duidelijkheid over het benodigde budget voor een rekenkamer.

Lees meer

Update N324

KAARTJES AFSLUITINGEN WEGVAK 3:

Onder nieuws N324 ziet u de kaartjes met daarop de afsluitingen van wegvak 3 weergegeven. Nu de planning tot in detail is uitgewerkt, kunnen we melden dat de N324 in Grave nu 2 x 4 weken is afgesloten i.p.v. de eerder gecommuniceerde 10 weken.

Een belangrijke mededeling is dat alle bussen gewoon blijven rijden. Zij mogen net als de nood- en hulpdiensten als enige door ons werkvak rijden.

Op woensdag 13 februari wordt er een speciale inloopavond georganiseerd voor wegvak 3. Deze avond vindt plaats bij Visio Onderwijs te Grave van 18:00 t/m 20:30 uur. U bent allemaal van harte welkom om vragen te stellen over bijvoorbeeld het ontwerp of de verkeersmaatregelen

Ontvang ook onze nieuwsbrief