Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

HALF JAAR UITSTEL VOOR NIEUWE INBURGERINGSWET

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) heeft meer tijd nodig om zijn wetsvoorstel voor het nieuwe inburgeringsstelsel voor te bereiden. Hij meldt aan de Tweede Kamer dat die het definitieve voorstel pas in het eerste kwartaal van 2020 tegemoet kan zien.

Moordend tempo

Als gevolg van de vertraging kan de nieuwe inburgeringswet niet vóór 1 januari 2021 ingaan. Volgens Koolmees is een van de redenen dat het nieuwe inburgeringsstelsel langer op zich laat wachten dat er wijzingen van aanpalende wet- en regelgeving nodig zijn omdat de nieuwe inburgeringswet aan de uitvoeringspraktijk van gemeenten en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) raakt. Ook zijn er nog belangrijke juridische vragen over de rechten van verschillende potentiële doelgroepen. Enkele partijen die met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de tafel zitten, zouden het tempo achter de eerdere planning als ‘moordend’ ervaren.

Lees meer

EIGEN BIJDRAGE WMO LEIDT TOT VERWARRING

De invoering van het Wmo-abonnementstarief leidt tot onduidelijkheid. Dat blijkt uit klachten en signalen van burgers die de Nationale Ombudsman de afgelopen weken heeft ontvangen. In een brief aan minister Hugo de Jonge (VWS) dringt de Ombudsman aan op duidelijkheid. Er zijn twijfels over de juiste toepassing van de maatregel door gemeenten.  

Maatwerkvoorziening

De verwarring zit hem in het verschil tussen maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen. Voor Wmo-maatwerkvoorziening is sinds 1 januari het Wmo-abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken van kracht. Dat is per AMvB geregeld. Het vaste, inkomensonafhankelijke tarief, voor (een deel van de) algemene voorzieningen gaat pas per 2020 in. Daarvoor moet de wet worden aangepast. Burgers begrijpen dat onderscheid niet, en zijn door een publiekscampagne vanuit VWS op het verkeerde been gezet, stelt de Nationale Ombudsman. ‘De informatie vanuit de overheid was: voor iedereen een nieuw, vast tarief voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit blijkt toch anders. De informatieverstrekking lijkt onduidelijk te zijn geweest.’

Lees meer

Onze kandidaat voor de provinciale verkiezingen!

Verkiezingsprogramma Lokaal Brabant 2019-2023

‘Kom maar achterom’, zeggen we in Brabant.

Brabanders zijn gemoedelijk en gastvrij, zo heet het. En waar ze dat niet meer zijn, daar zouden ze willen dat ze het nog waren.

‘Kom maar achterom’ staat voor Lokaal Brabant synoniem voor vertrouwen, gemeenschapszin, een open transparante dialoog voor uitvoerbare plannen en gezamenlijk ontwikkelde, maatwerk oplossingen “Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.”

Lokaal Brabant koestert het specifieke karakter van deze veelzijdige provincie en bovenal de mensen die er wonen, werken en recreëren. Lokaal Brabant gelooft in de kracht van Brabanders die op het niveau van de eigen straat, buurt of wijk proberen het fijn met elkaar te hebben. Wat ons betreft faciliteert en stimuleert de overheid die warmte en die zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid en lokale gemeenschapszin. Hier ligt een taak voor de Provincie.

Een Provincie die het lef heeft een eigen koers te varen en regio’s en gemeenten de ruimte geeft dat ook te doen.

Bekijk  hieronder het complete verkiezingsprogramma:

Lokaal Brabant Verkiezingsprogramma website

LPG heeft vertrouwen in EGS

Persbericht Lokale Partij Grave

Dinsdagavond 12 februari werd een belangrijk besluit in de raadsvergadering genomen over de toekomst van de drie voetbalverenigingen Estria, GVV’57 en SCV’58, en Hockeyclub Grave. Onder grote publieke belangstelling werd het plan voor een nieuwe sportaccommodatie van de samenwerkende verenigingen door alle partijen uitgebreid gecomplimenteerd. Wethouder Joosten noemde het initiatief “een voorzet voor open doel die de Raad voor het inkoppen heeft”.

Het plan voor de moderne en duurzame accommodatie op sportpark De Kranenhof is door deskundige vrijwilligers van de vier verenigingen opgesteld, die daarbij ondersteund werden door de Rabobank, NOC*NSF, de KNVB en de ambtelijke organisatie van de Gemeente Grave. Mede door het faciliteren van deze nieuwe sportaccommodatie biedt de gemeente aan haar inwoners de mogelijkheid aan het sporten en bewegen te gaan of te blijven. Dit zal een belangrijk doel zijn van de sportnota die opgesteld wordt n.a.v. het landelijk sportakkoord, waarbij alle sportverenigingen in de Gemeente betrokken worden.

De financiële consequenties leveren nagenoeg geen effect op voor de gemeentelijke begroting. Voor de kredietverstrekking wordt gebruik gemaakt van de jaarlijkse privatiseringsbijdrage, die aan de verenigingen sinds 2006 wordt toegekend en is toegezegd voor onbepaalde tijd. Daarnaast is er een landelijke subsidie van ruim 1 miljoen euro voor dit plan aangevraagd. Ook de door diverse deskundigen getoetste exploitatiebegroting biedt vertrouwen in de financiële onderbouwing.

De LPG ziet dit bijzondere burgerinitiatief als een unieke kans waar we trots op mogen zijn als gemeente. Daarom spraken de LPG en de VVD met volle overtuiging hun steun uit om dit plan te realiseren.

Ontvang ook onze nieuwsbrief