Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

WONINGTEKORT 'ALARMEREND HOOG'

Het woningtekort in Nederland blijft fors oplopen en ligt op dit moment al op 263.000 woningen. Tegelijkertijd hebben private beleggers 20 miljard euro beschikbaar om nieuwe huurwoningen te bouwen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Capital Value en ABF Research naar de Nederlandse woningmarkt.

Achterop

‘Alarmerend hoog’ wordt het tekort in het rapport genoemd. Met de huidige snelheid van bouwen raakt de markt nog verder achterop; dan zijn er in 2030 mogelijk nog steeds 200.000 woningen tekort. Het streven is nu nog om per jaar 75 duizend woningen te bouwen. Volgens veel marktpartijen worden die aantallen nu al niet gehaald. Maar de onderzoekers verwachten dat er zelfs nog 20.000 tot 40.000 extra woningen per jaar nodig zijn.

Aanbevelingen

Het tekort loopt verder op door de groei van de bevolking, gecombineerd met de problemen in de bouwsector, zoals gestegen bouwkosten, een tekort aan materialen en personeelsschaarste. Ook de overheid draagt eraan bij door trage vergunningverlening en een tekort aan bouwlocaties. De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen voor overheden: versnel ro-procedures, voorkom een hoge regeldruk en verlaag grondprijzen voor corporaties. Opdrachtgevers zouden ook vaker regionaal moeten afstemmen wat er wordt gebouwd, en beter moeten inspelen op behoeften uit de doelgroepen.

Lees meer

RUIM 70 MILJOEN VOOR WONINGBOUW OP ‘MOEILIJKE PLEKKEN’

Minister Ollongren (BZK) steekt samen met BNG Bank 72 miljoen euro in een fonds dat de transformatie van leegstaande of slecht benutte bedrijfslocaties naar woningbouw moet stimuleren.

Middelen

Het fonds, dat wordt beheerd door SVn, verstrekt leningen aan partijen die op een andere manier moeilijk aan financiële middelen kunnen komen om een bedrijventerrein om te bouwen naar wooneenheden. Het is een zogenaamd revolverend fonds; uitgeleend geld dat wordt afgelost kan opnieuw worden uitgeleend. Het gaat om relatief kortlopende rekeningen die in de voorfase van de ontwikkeling kunnen worden gebruikt: maximaal vijf jaar met een plafond van 3,5 miljoen per project.

Drempel

Ollongren hoopt dat met de Transformatiefaciliteit de drempel lager wordt om woningbouw te realiseren op plekken waar plannen nu niet van de grond komen. Er zijn in veel Nederlandse gemeenten nog veel relatief verlaten bedrijfslocaties waar transformatie naar woningbouw mogelijk is, maar waar de complexiteit groot is. Dat kan zijn doordat de verbouwing zelf lastig is, de doorlooptijd te lang, de locatie moeilijk of vervuild is of de risico’s te hoog zijn. Het kost vaak al veel geld voor een ontwikkelaar om te onderzoeken hoe een project gerealiseerd moet worden nog voordat er een spade de grond in is gegaan.

Lees meer

TAKENPAKKET WATERSCHAP VERDEELT KIEZER

Het takenpakket van waterschappen, de waterschapsbelasting en recreatie zijn hot topics bij de waterschapsverkiezingen van 20 maart. Dat blijkt uit een analyse die op verzoek van Binnenlands Bestuur door Citisens is gemaakt. 

Aanalyse thema’s waterschapsverkiezingen

Voor alle 21 waterschappen heeft Citisens afzonderlijke stemhulpen gemaakt. In MijnStem komen vooral die punten aan de orde waarin partijen van elkaar verschillen. Dat doen ze op de 25 stellingen die elk van de 21 stemhulpen telt, weet Anne van de Meerakker, vanuit Citisens projectleider voor de stemhulpen van de waterschappen. Belangrijk, want er moet wat te kiezen zijn, anders heeft een stemhulp geen zin. Bij het ene waterschap spelen andere discussiepunten dan bij het andere, maar er kan een top drie worden gedestilleerd die bij alle waterschappen tot politieke verdeeldheid leidt. 

Lees meer

RUIMTE EN MILIEU BESTUUR EN ORGANISATIE FINANCIËN RUIMTE EN MILIEU SOCIAAL DIGITAAL CARRIÈRE HULP VOOR GEMEENTEN BIJ FUNDERINGSPROBLEMEN

Met een nieuwe opzet van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel hebben rijksoverheid, banken en enkele gemeenten een middel gevonden om huiseigenaren met funderingsproblemen te helpen met de financiering van herstel. Nu moet de rest van de zakkende gemeenten nog mee.

Duur

Slechte funderingspalen zijn een grote bedreiging voor honderdduizenden woningen in de lager gelegen gebieden van Nederland. Maar funderingsherstel is duur, en loopt door de stijgende prijzen van aannemers inmiddels op tot gemiddeld zo'n 60.000 euro. En hoewel het probleem volgens de wet bij de eigenaar ligt, zit ook de gemeente in de maag met eigenaren voor wie een funderingsherstel niet te financieren is. 

Lees meer

Raadsleden Grave schrikken van kosten archeologisch onderzoek

GRAVE | "Er zit het nodige in de grond. Randen van de vestingwerken op het Visioterrein zijn nog aanwezig. Dat blijkt uit de 'radarscan' die in januari is uitgevoerd", zegt wethouder Peters (CDA) in de Graafse Commissie Ruimte. Peters vraagt in te stemmen met verder archeologisch onderzoek en een voorbereidingskrediet van 248.750 euro. Peters wil op het Visioterrein doorpakken. De raad besluit op 12 februari.

Door Annelies Graafsma

Op de commissie-agenda staat de 'Uitvoeringsagenda visie op de vestingstad Grave'. Wat gaat Grave in 2019/2020 realiseren? De aandacht voor het Visioterrein heeft te maken met woningbouwplannen elders in de stad. Er vervallen parkeerplaatsen achter Catharinahof (Waterlinie) waar vijftig woningen worden gerealiseerd en er ontstaat een nieuwe parkeerbehoefte door de herontwikkeling van de 'Prinsenstal' in de binnenstad. De wethouder wil het Visioterrein in kaart brengen en met een samenvattend plan komen. De discussie gaat vooral over de kosten van het archeologisch onderzoek. "Een deel van de kosten halen we terug bij de ontwikkelaars", zegt Peters. Ben Litjes (Keerpunt 2000) schrikt van het bedrag: "Er zijn hier mensen die veel weten, we kunnen het met eigen experts doen." Bannink (VVD) vindt het van de zotte om drie ton uit te geven aan archeologisch onderzoek. "We weten nog niet precies wat we er van plan zijn." Peters pareert deze kritiek eenvoudig. "Je moet eerst weten wat er kan, voor je de plannen concreet maakt. Daarvoor is deskundig onderzoek nodig."

Herinrichting Visioterrein
Voor de herinrichting van het Visioterrein, zijn al vier concrete initiatieven: het herstel van het bastion en gebruik ervan als parkeerterrein, een brug achter de Hampoort, een brug naar de Brede School Oost en herstel van de historische boomgaarden. Het aan te leggen parkeerterrein volgt de contouren van de vestingwerken.

Ontvang ook onze nieuwsbrief