Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

Burgemeesters: 'Grotere gemeente is lang niet altijd beter'

Nelleke Trappenburg FD van 8-1-2019

Al jaren is er veel druk op kleinere gemeenten om te fuseren. Per 1 januari telt Nederland weer 25 gemeenten minder. Toch is groter niet altijd beter, zeggen de waarnemend burgemeesters van Wassenaar en Voorschoten in gesprek met het FD. Beide gemeenten besloten onlangs tegen de stroom in te zwemmen en zelfstandig te blijven.

‘Wassenaar kan als zelfstandige gemeente meer toegevoegde waarde bieden voor steden als Den Haag en Rotterdam dan als onderdeel van een grotere gemeente’, zegt Frank Koen, waarnemend burgemeester van Wassenaar. ‘Denk aan huisvesting voor expats en de internationale scholen.’ In een grotere gemeente zouden het groen en de voorzieningen volgens Koen minder aandacht krijgen.

‘Voorschoten is veel te eigengereid en trots om te fuseren’
• Pauline Bouvy-Koene, waarnemend burgemeester van Voorschoten

Ook het veel armere Voorschoten zag niets in een fusie. 'Daar is Voorschoten veel te eigengereid en trots voor', zegt waarnemend burgemeester Pauline Bouvy-Koene. ‘Het vergt wat creativiteit, want Voorschoten heeft weinig geld, maar de gemeente redt het wel alleen.’

Regering is voorstander van herindeling

Het aantal gemeenten daalt al jaren. De gedachte is dat grotere gemeenten bestuurlijk en financieel minder kwetsbaar zijn. De regering juicht dit toe. Een aantal jaren terug streefde kabinet-Rutte zelfs naar een minimumgrens van 100.000 inwoners per gemeente.

Hoewel dit streefgetal is losgelaten omdat dat niet goed viel bij de gemeentebesturen, is het Rijk nog steeds voorstander van herindelingen. In het regeerakkoord staat dat herindeling gewenst is bij gemeenten die voor essentiële taken veel samenwerken. Provincies moeten dan een procedure starten. Want 'blauwdrukken van bovenaf werken hiervoor niet, maar het proces helemaal van onderop laten komen levert ook niet altijd een optimaal resultaat op', aldus de coalitiepartijen.

Wassenaar en Voorschoten (beide ongeveer 25.000 inwoners) hebben deze druk vanuit het Rijk en provincie om samen te gaan ook gevoeld. Dit bracht ze er een aantal jaren geleden toe ambtelijk te fuseren. De ambtelijke organisaties zijn samengevoegd, maar beiden hebben nog wel een eigen bestuur en gemeenteraad. ‘Dat was vooral bedoeld om een echte herindeling te voorkomen’, aldus Bouvy-Koene. Koen beaamt dit: ‘Het was defensief. De gemeenten passen eigenlijk niet zo goed bij elkaar. Wassenaar richt zich op Den Haag en Rotterdam en Voorschoten op Leiden’. Toch heeft de fusie een structurele besparing van opgeteld ongeveer €6 mln opgeleverd. Wassenaar heeft een begroting van rond de €60 mln en Voorschoten van circa €54 mln.

Vervolg op 9-1-2019

LAADPAALGROEI NEEMT AF

De groei van laadpunten voor elektrische auto's neemt af. Uit cijfers van de rijksdienst voor Ondernemend Nedeland blijkt dat het aantal publieke en semi-publieke laadpunten in 2018 met 9 procent toenam. In 2017 was dat nog 26 procent.

Beleidsmakers

Volgens Gerwin Hop, eigenaar van ruimtelijk consultant Over Morgen, is de afnemende groei wel te verklaren. 'Er is jarenlang door beleidsmakers niet geanticipeerd op de aantal laadpalen die we in de openbare ruimte nodig hebben. We zitten nu op zo'n 35.000 publieke laadpunten in Nederland. In de meest minimale schattingen hebben we er 900.000 nodig in 2030. Dat redden we niet met de huidige groeicijfers.'

Aanbesteding

Voor de microfoon van BNR gaf Onoph Carron, directeur van kenniscentrum E-Laad, aan dat gemeenten netbeheerders en marktpartijen voor een grote opgave staan, 'want elektrisch rijden gaat sowieso doorzetten.' Volgens Carron komen er in de nabije toekomst nog veel laadpunten bij. 'Verschillende gemeente zijn nu bezig met de aanbesteding van enorme aantallen laadpalen.'

Lees meer

Inloopavond 7 januari 2019 N321 uitgesteld in het Visio gebouw

De eerder geplande inloopbijeenkomst van 7 januari 2019 over het groot onderhoud aan de weg Cuijk – Grave wordt verzet naar een nieuwe datum.

Provinciale weg N321

Er is meer tijd nodig om alle feiten van de uitgevoerde onderzoeken op een rij te zetten en op basis daarvan de juiste keuzes voor de aanpassing van de weg te maken. 

'MILJOEN WONINGEN VOOR 2030 IS NIET REALISTISCH'

De topmannen van drie grote bouwbedrijven in Nederland voorspellen dat in het huidige tempo slechts de helft van de één miljoen benodigde huizen wordt gebouwd voor 2030. Gemeenten ontwikkelen te weinig bouwplannen, zeggen ze zaterdag in De Telegraaf.

Plannen

'De huidige planning van een miljoen woningen is niet realistisch', zegt bestuursvoorzitter Daan Sperling van het Rotterdamse bouwconcern TBI tegen de krant. Er worden te weinig plannen ontwikkeld door gemeenten, menen Sperling en zijn collega's van aannemersbedrijven VolkerWessels en Heijmans. Daarnaast komt volgens hen grootschalige nieuwbouw niet van de grond door politieke keuzes zoals binnenstedelijk bouwen.

Versimpelen

De bouwers denken dat de woningbouw kan worden versneld door meer regie vanuit het kabinet en door de bezwaarprocedure te versimpelen. De oplossing van grootschalige nieuwbouw ligt er volgens Sperling al lang. 'Namelijk bouwen aan de randen van het Groene Hart, gecombineerd met een lightrail,' zegt Sperling in de krant. (ANP)

Boekel blokkeert groei van milieudienst

De omgevingsdienst wil meer doen. Dat kost geld en alle gemeenten moeten daarvoor opdraaien.

CUIJK/BOEKEL - Een poging van de Omgevingsdienst Brabant-Noordoost (ODBN) om nog meer gemeentelijke taken naar zich toe te trekken, lijkt op voorhand mislukt. De dienst heeft hiervoor handtekeningen van alle zestien aangesloten gemeenten en de provincie nodig, maar de gemeente Boekel heeft al een veto uitgesproken.

Kees Backx de Gelderlander

De dienst, die voor de gemeenten (waaronder die in het Land van Cuijk) en de provincie een aantal wettelijke verplichte milieutaken uitvoert, wil daarnaast taken waar één of enkele gemeenten om vragen, zogeheten ‘verzoektaken’, in álle gemeenten kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld bouw- en woningtoezicht of advisering over energie of natuur. Dat zou betekenen dat alle gemeenten dan moeten gaan betalen voor werk waar ze niet om gevraagd hebben of wat ze zelf al doen.

De Boekelse gemeenteraad heeft zich al uitgesproken tegen het plan. Dat stelt het bestuur en de directie van de regionale milieudienst voor een probleem: dat heeft unanieme instemming nodig van alle colleges van B en W. Dus heeft ODBN-directeur Jan Lenssen deze maand een gesprek met het Boekelse college. ,,Wij moeten handtekeningen binnenhalen”, zegt hij.

Ontvang ook onze nieuwsbrief