Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

ALLE WOZ-WAARDEN ONLINE

Alle gemeenten in Nederland zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ). De WOZ-waarden van alle woningen zijn daar nu op te vragen.

Het WOZ-waardeloket biedt in principe iedereen de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Het WOZ-waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. Gemeenten die aansluiten moeten de gegevens op orde hebben en een aansluittoets doen.

De waarde van bedrijfsruimtes blijft vooralsnog vertrouwelijk.

Bestuurlijk aanjager

De eerste gemeente was in mei 2014 aangesloten, ruim voor de officiële in gebruik stelling van het loket in oktober 2016 door toenmalig minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Afspraak was dat alle gemeenten hun WOZ-gegevens via dat loket toegankelijk zouden maken. Dat heeft bijna twee jaar geduurd. Het wachten was aanvankelijk vooral op gemeenten uit Zeeland, Limburg, Oost-Groningen en het noorden van Friesland, alsook op enkele grote steden als Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Nijmegen en Arnhem.

Om achterblijvende gemeenten aan te sporen, werd door Binnenlandse Zaken een bestuurlijk aanjager aangesteld in de persoon van Geert Jansen, voormalig commissaris van de koning van Overijssel.

25 gemeenten kregen eind vorig jaar nog een dringende oproep van de Waarderingskamer - de toezichthoudende instantie - om ‘zo snel mogelijk’ aan te sluiten op het Wozwaardeloket.

Lees meer

Duurzame mobiliteit komt er bekaaid vanaf in akkoorden

De 32 grootste gemeenten in Nederland tonen ‘te weinig ambitie op het gebied van duurzame mobiliteit’. Dat stelt de stichting Natuur & Milieu na een analyse van de collegeakkoorden.

De organisatie toetste de akkoorden op tien punten, waaronder plannen voor een milieuzone, extra laadpalen voor elektrische auto’s, emissieloos OV en verduurzaming van het gemeentelijke wagenpark. Acht van de gemeenten, oftewel een kwart, besteedt aandacht aan slechts twee van deze punten. Zij krijgen daarmee een onvoldoende uitgereikt. Het gaat om Almere, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Apeldoorn, Enschede, Leeuwarden, Venlo en Zoetermeer.

Lees meer

Laadpalen blinde vlek

Met name maatregelen voor elektrisch rijden, zoals laadpalen, blijven flink achter volgens Natuur & Milieu. In minder dan de helft van de onderzochte akkoorden zijn daar plannen voor. In een derde van de akkoorden wordt ‘zelfs met geen woord gerept’ over elektrisch rijden. ‘Een kwalijke zaak. Steden hebben de sleutel in handen richting schonere lucht en een lagere CO2-uitstoot. Vooral zij kunnen maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te behalen,’ zegt Marjolein Demmers, directeur van de stichting.

MENTALE WEERBAARHEID IN HET LOKAAL BESTUUR

Of het nu om ambtenaren, bestuurders of raadsleden gaat, ze hebben gemeen dat ze functioneren binnen de lokale samenleving. Hun beleid en hun besluiten treffen mensen direct. Dat heeft voordelen en nadelen. De lijntjes zijn kort, de ambtenaren en bestuurders bekend en benaderbaar, de gezichten bekend en de belangen groot. Tegelijkertijd wordt het beleid daardoor ook vaak persoonlijk. Ambtenaren en bestuurders worden persoonlijk aangesproken op de effecten van het beleid. Door collega-bestuurders en door mensen die onderwerp zijn van het gevoerde beleid.


Voor de lokale ambtenaar en bestuurder is het zaak om zich mentaal weerbaar op te kunnen stellen. Ondanks langdurige en soms slopende processen, machtsspelletjes en stevige en soms intimiderende reacties van burgers moeten de lokale bestuurders en ambtenaren hun rug recht houden en staan voor de lokale zaak, ook als niet iedereen daar blij mee is. Wie niet weerbaar is, loopt de kans onder deze druk te bezwijken.


Hoe kunnen ambtenaren en bestuurders ervoor zorgen dat zij voldoende mentale weerbaarheid opbouwen om overeind te blijven in de gemeentelijke organisatie. Hoe gaan ze om met agressieve en intimiderende burgers? Welke aanpak is in welke situatie geschikt? Daarover gaat deze inspiratiemiddag Mentale weerbaarheid in de gemeente.

Het debat wordt georganiseerd door Binnenlands Bestuur in samenwerking met IZA: de zorgverzekeraar voor gemeenten, provincies en waterschappen. De dagvoorzitter is Eric de Klui

Ontvang ook onze nieuwsbrief