Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

Voor 1 gulden is Laco de nieuwe eigenaar van sporthal in Cuijk: wethouder onder vuur

CUIJK - Wethouder Maarten Jilisen ligt onder vuur van zowat de hele Cuijkse politiek. Hoe de gemeente met de firma Laco de komende vijftien jaar verder wil als nieuwe eigenaar van sporthal en zwembad De Kwel in Cuijk stuit op veel verzet. 

Broddelwerk

'Broddelwerk', aldus D66 en VVD, dinsdagavond in een voorbereidende commissievergadering op de gemeenteraadsvergadering van 17 december. 'Dit kan zo niet', aldus GroenLinks.  ABC spreekt van ‘een slechte deal'.  D66'er Hans Kerskes, die aandringt op uitstel van een nieuw besluit: ,,Ik lees niks over garanties rond het duurzaam maken van het gebouw. Geldt ook voor onderhoud. Zo hebben we straks weer discussies of Laco zijn verplichtingen wel nakomt. Eerdere problemen met de vloer kent iedereen.’’ 

Jilisen zegt dat ‘alle mogelijkheden’ hoe verder afgewogen zijn. Een jaar geleden pas maakte Laco aan de gemeente kenbaar de koopoptie uit 1999 te lichten. De gemeente had Laco medio 2015 al gevraagd of het De Kwel wilde kopen. 

Lees meer

'Laat gemeenten zelf aantal wethouders bepalen'

Gemeenten zelf laten bepalen hoeveel wethouders ze nemen, opnieuw kijken naar de salarissen en weg met de deeltijdfactor. Deze drie stellingen stonden dinsdag en woensdag centraal tijdens de Wethoudersconferentie. Volgens Jeroen van Gool, plaatsvervangend directeur van de Wethoudersvereniging die het evenement organiseert, heeft de directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) toegezegd om hierover binnenkort in gesprek te gaan.

Zelf bepalen

‘Gemeenten zouden zelf aan hun inwoners uit moeten leggen waarom ze voor meer of minder wethouders kiezen’, zegt Van Gool. ‘De wet bepaalt hoeveel wethouders een gemeente mag hebben. Als een gemeente meer dan het toegestane aantal wethouders zou willen, dan zou het aan de raad moeten zijn om daarover te oordelen. Die regel moet ter discussie worden gesteld.’

Vergoedingen

Daarnaast vraagt de Wethoudersvereniging aandacht voor het herindiceren van vergoedingen. Van Gool: ‘Of je nou wethouder bent van een gemeente van 12.000 of 24.000 inwoners, de dingen die je doet zijn nagenoeg hetzelfde. Maar je salaris is wel 1.000 euro lager.’

Weg met de deeltijdfactor

En de oproep werd gedaan om te stoppen met de deeltijdfactor voor de wethoudersfunctie. ‘Er is nu een discussie in veel gemeenten over hoeveel FTE een wethouder mag zijn. Zo wordt het een politiek instrument, want tijdens de formatieonderhandelingen bepaalt de grootste partij dan dat zij twee voltijdwethouders mogen leveren en de kleinere partijen twee met deeltijd. Die discussie willen wij voorkomen, want iedereen werkt meer dan voltijd.’

Lees meer

Gemeente wil rem op plastic verpakkingen

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gevraagd om een brede lobby te starten tegen het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal en wegwerpartikel.

Dweilen
Stimulering van de ontwikkeling en het gebruik van alternatieven dient onderdeel uit te maken van die lobby. Zo luidt de motie die Utrechtse Heuvelrug heeft ingediend voor de buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG, die komende vrijdag in Utrecht wordt gehouden. Het college van burgemeester en wethouders van de Utrechtse gemeente loopt er tegen aan dat ondanks eigen inspanningen nog steeds te veel plastic terecht komt in de natuur. Aanpak van het probleem bij de bron is volgens hen nodig en dat vraagt om landelijke regelgeving richting de producenten. Gebeurt dat niet, dan blijft het voor gemeenten en inwoners ‘dweilen met de kraan open.’

Lees meer

Ministerraad akkoord met abonnementstarief Wmo

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de invoering van het omstreden ‘abonnementstarief’ voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten vinden dat het Rijk ten onrechte ingrijpt in hun bevoegdheid en vrezen voor financiële tekorten.

Wie gebruikmaakt van de Wmo, gaat daarvoor vanaf 1 januari 17,50 euro per vier weken betalen. Een woordvoerder van minister De Jonge van Volksgezondheid bevestigt dat de ministerraad hierover vrijdag heeft besloten. Het kabinet houdt daarmee vast aan het plan dat al in het regeerakkoord werd aangekondigd. De gedachte achter de maatregel is ‘dat de zorg betaalbaar is voor iedereen’.

Stapeling tegengaan

Veel mensen die een beroep doen op de Wmo, krijgen nu te maken met een ‘stapeling’ van eigen betalingen. Die zijn veelal afhankelijk van inkomen en gebruik. Door de invoering van het abonnement wordt de hulp goedkoper voor veel groepen. Gemeenten en uitvoerders besparen zo bovendien uitvoeringskosten en administratieve lasten, aldus het kabinet in de eerder gepubliceerde conceptversie van het besluit.

Lees meer

 

WASSENAAR BLIJFT ZELFSTANDIG

Na Voorschoten heeft ook Wassenaar definitief gekozen om als zelfstandige gemeente verder te gaan. Wassenaar mag van de provincie nu op zoek naar een kroonbenoemde burgemeester.

Beide gemeenten zijn sinds 2013 ambtelijk gefuseerd. Al jaren werd gesproken over een eventueel bestuurlijk samengaan. Dat is nu van de baan. Als een verrassing komt het besluit niet. In verkiezingsprogramma’s en uiteindelijk in het coalitieakkoord van Wassenaar werd al duidelijk dat zou worden aangekoerst op bestuurlijke zelfstandigheid. Dat geldt ook voor het coalitieakkoord van Voorschoten.  

Belangrijke basis

De regionale oriëntatie van beide gemeenten is een andere. Voorschoten wil zich meer gaan richten op de Leidse regio, Wassenaar op de metropoolregio Rotterdam Den Haag. De werkorganisatie Duivenvoorde (de samenwerkende ambtenaren voor Voorschoten en Wassenaar) blijft een belangrijke basis voor beide gemeenten, benadrukken de burgemeesters Pauline Bouvy – Koene burgemeester (Voorschoten) en Frank Koen (Wassenaar) desgevraagd.

Logische samenwerkingsverbanden

‘Wel is het zo dat bij de uitvoeringstaken die voortkomen uit de afzonderlijke collegeprogramma’s gekeken wordt naar logische samenwerkingsverbanden binnen de beide regio’s. En dat kan betekenen dat in de toekomst specifieke taken voor de een of andere gemeente anders georganiseerd kunnen worden. Maar dit is een beweging die overal in bestuurlijk Nederland plaatsvindt: je moet organisatie en maatschappelijke opgaven slim aan elkaar verbinden. Ons gezamenlijk uitgangspunt is de gemeenschappelijke regeling die we met elkaar hebben en waar we de verantwoordelijkheid voor dragen.’

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief