Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

‘CYBERSECURITY OK. MAAR WAAR IS DE BURGER?’

Beleid op het gebied van cybersecurity gaat meestal voorbij aan de burger. Terwijl die uiteindelijk het meeste slachtoffer is en voor de schade moet opdraaien, ligt de focus vrijwel exclusief op het bedrijfsleven.

‘Het lijkt in niemands belang om de burger zijn mening te vragen, en er bestaat geen 
belangenorganisatie voor cybersecurity’, stellen Bernold Nieuwesteeg en 
Melle van den Berg in een essay in Binnenlands Bestuur.

Nieuwe impuls
Ze constateren dat de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven de afgelopen jaren in principe een goede aanzet hebben gegeven om cybersecurity op de kaart te zetten, maar dat de discussie aan kracht verliest omdat zij inhoudelijk te weinig van nieuwe impulsen wordt voorzien. ‘In zijn aanpak van cybersecurity richt Nederland zich er bijna exclusief op om overheid en bedrijfsleven samen te brengen. Alle initiatieven om Nederland digitaal te laten innoveren en veiliger te maken richten zich primair op deze twee partijen. De burger, die hiermee aan de slag moet en er uiteindelijk van zou moeten profiteren, wordt er niet of nauwelijks bij betrokken’, aldus de auteurs. 

Lees meer

FF APPEN KST JE ZMR DE KOP :-(

Werkgerelateerde appjes en sms’jes op de privételefoon van ambtenaren en wethouders vallen voortaan onder de Wet openbaarheid van bestuur. Wat betekent de recente beslissing van de Raad van State voor de gemeentelijke praktijk?

‘Ik realiseer me dat het een flinke schok kan zijn’, grinnikt Cornelis van der Sluis. De advocaat stond Branchebelang Thuiszorg Nederland bij in een Wob-verzoek bij het ministerie van VWS.De uitspraak van de Raad van State dat ook berichtjes op privételefoons kunnen worden opgevraagd door burgers, organisaties en journalisten gaat zelfs nog verder dan een eerdere rechterlijke uitspraak. ‘Ik sta ook vaak gemeentelijke organisaties bij als advocaat, en ik weet dat dit een flinke impact kan hebben. Er komt nogal een berg documenten bij.’

Nagedacht
De gevolgen van de uitspraak kunnen groot zijn. Als een wethouder een appgesprek heeft met een van zijn ambtenaren, een bedrijf of burger over een werkgerelateerde zaak, dan wordt het bericht beschouwd als document. En dat betekent dat moet worden beoordeeld of het document openbaar is als er een Wob-verzoek komt. Van der Sluis: ‘Het is niet automatisch openbaar, want volgens de Wob zijn er genoeg uitzonderingen. Maar daar moet wel over worden nagedacht.’

Lees meer

 

‘BIED RUIMTE VOOR KLEINSCHALIGE WOONVORMEN OUDEREN’

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) roept gemeenten op om grond beschikbaar te stellen voor eigen kleinschalige wooninitiatieven voor ouderen. De Jonge deed de oproep bij het bekendmaken van een stimuleringsregeling voor de ontwikkeling van dergelijke woonvormen.

Rendement

De stimuleringsregeling werd bekendgemaakt bij een werkbezoek aan wooninitiatief de Knarrenhof in Zwolle, dat ouderen in staat stelt om langer zelfstandig te blijven wonen. ‘Uit het veld horen wij dat initiatiefnemers tegen twee dingen aanlopen; zij vinden het lastig de financiering rond te krijgen en om geschikte locaties te vinden’, licht een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toe. ‘Met de stimuleringsregeling willen wij het eerste probleem wegnemen. Het is aan gemeenten om iets aan het tweede probleem te doen.’ Volgens de woordvoerder is het voor gemeenten meer vanzelfsprekend om met projectontwikkelaars in zee te gaan dan met initiatiefnemers van de kleinschalige woonvormen. ‘Zij zijn vaak niet in beeld bij gemeenten. Gemeenten vinden het doorgaans ook het aantrekkelijkst om de schaarse bouwgrond weg te zetten voor het hoogst mogelijke rendement op de korte termijn. Dit soort woonvormen kunnen echter op de lange termijn een hoog rendement opleveren vanwege de groeiende behoefte aan dit soort woningen en de zorgkosten die ermee bespaard kunnen worden.’

Lees meer

GEMEENTEN VERGROENEN STROOMINKOOP

De prijs was altijd leidend bij de gemeentelijke stroominkoop. Nu zetten gemeenten met nieuwe contracten de eerste moeilijke stappen naar energieneutraliteit.  'Het is minder een product geworden, meer projectwerk.'

De prijs was altijd leidend bij de gemeentelijke stroominkoop. Nu zetten gemeenten met nieuwe contracten de eerste moeilijke stappen naar energieneutraliteit.  'Het is minder een product geworden, meer projectwerk.'

Klimaatneutraal

Bij Hellemans Consultancy in Den Dolder zien ze het gebeuren: kochten gemeenten tot voor kort hun elektriciteit zo goedkoop mogelijk in, nu dienen de contracten steeds meer als instrument om de energievoorziening te verduurzamen. Wat ook wel voor de hand ligt: zo'n beetje alle gemeenten willen klimaatneutraal worden en de landelijke doelstelling is om in 2030 49 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. 


Inkoopkracht

Aan een grote houten tafel in de kantine van het kantoor in Den Dolder zitten business developer Paul Eijkman en consultants Christiaan van Dijk en Tjeerd Kuiper. Door in het stroomcontract te verlangen dat de leverancier nieuwe windmolens, zonnepanelen of een biomassacentrale bouwt, zo geven de drie aan, kun je als gemeente de energietransitie mooi een duw in de rug geven. 'Je moet wel een bepaalde inkoopkracht hebben', waarschuwt Van Dijk. 'Grote gemeenten kunnen dat in hun eentje, kleinere gemeenten organiseren zich daarvoor steeds meer regionaal.' Hij schat dat het contract zo'n 40, 50 gigawattuur per jaar moet omvatten, wil je het als duurzaamheidsinstrument kunnen inzetten.

 

'GEMEENTE, MAAK DIE BOUWPLANNEN NOU CONCREET'

Woningcorporaties kunnen het voortouw nemen bij het verduurzamen van de Nederlandse woningvoorraad. Volgens Marnix Norder, voorzitter van corporatiekoepel Aedes, neemt de sector die rol ook graag op zich. Maar hij heeft wel wat vragen aan gemeenten.

Na het Vestia-debacle zat de sector in de hoek waar de klappen vielen. Is er veel veranderd?

Marnix Norder: ‘Ik denk het wel. Er is sprake van een vernieuwd appél vanuit rijk en gemeenten om toch weer een grotere maatschappelijke rol te spelen. Dat was voorheen ook zo, corporaties speelden vaak een belangrijke, ondersteunende rol bij gemeentelijke taken. Maar er werden ook activiteiten ontwikkeld die soms wel heel ver lagen van de volkshuisvesting. Tijdens de economische crisis trokken corporaties zich terug op hun eigen eilandje. En dat is jammer, want ze kunnen een belangrijke rol vervullen.’

Een belangrijke rol waarin?
‘De samenleving spreekt de corporaties steeds vaker aan om een rol te spelen in sociale vraagstukken. De extramuralisering van de zorg is zo’n voorbeeld. Meer mensen met sociale problemen moeten in de samenleving worden opgevangen. En waar komen die terecht? In een sociale huurwoning. Dat kan soms zorgen voor nieuwe problematiek die impact heeft op de leefbaarheid van de wijk, die de gemeente vervolgens moet oplossen. Wij werken graag samen op bij dat soort problemen
te helpen. Daarnaast hebben gemeenten ook een probleem met het gebrek aan middeldure huurwoningen. Daar zouden we ook graag wat aan doen.’

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief