Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

Montfoort en IJsselstein weer ieder voor zich

Montfoort en IJsselstein maken zich op voor een nieuwe start na de mislukte ambtelijke fusie, die vier jaar heeft geduurd. Van één organisatie gaat het weer naar twee.

 

Deze maand hebben beide gemeenten de inrichting van hun nieuwe organisaties voltooid met als spannend sluitstuk de verdeling van de poppetjes. Een onafhankelijke plaatsingscommissie heeft deze taak op zich genomen. Medewerkers konden hun voorkeur uitspreken voor een van beide gemeenten. 

Vacatures
Opvallende uitkomst is dat relatief veel medewerkers voor het kleinere Montfoort hebben gekozen. ‘Wij kiezen voor generalisten die snel kunnen schakelen en op meer plekken inzetbaar zijn. Dat spreekt de moderne ambtenaar aan’, aldus gemeentesecretaris Marc van der Veer. Niettemin heeft ook Montfoort nog negen vacatures te vervullen tegenover de 22 van IJsselstein op een totale formatie van 70 tegenover 140 fte. ‘Zo groot is dat verschil dus niet’, reageert Erik Luchtenburg, gemeentesecretaris van IJsselstein. ‘Er zijn medewerkers die expliciet voor Montfoort hebben gekozen, maar dat geldt zeker ook andersom.’ ‘Maar laten we er geen wedstrijd van maken’, zegt Petra van Hartskamp, sinds januari 2016 burgemeester van Montfoort.

Bestuurlijk onverantwoord
De burgemeester was onaangenaam verrast over de opzegging van de gemeenschappelijke regeling Utrechtse Waarden (UW) door IJsselstein, december vorig jaar. ‘Er waren problemen, maar uit verschillende onderzoeken bleek dat verbeteringen mogelijk waren. Ik vond het geen logisch besluit van de gemeenteraad van IJsselstein om te stoppen en zelfs bestuurlijk onverantwoord. We hadden wel behoefte aan duidelijkheid, al had ik liever een andere duidelijkheid gehad.’

Erik Luchtenburg (IJsselstein) was ook verrast over het besluit van zijn eigen gemeenteraad. ‘Toen ik in september 2017 aantrad, ging ik er nog vanuit dat we samen door konden. Ik schatte de kans op een breuk op 50 procent. Ik heb tot het einde mijn best gedaan om de samenwerking te redden.' Toen de kogel door de kerk was, moesten beide gemeenten snel omschakelen. 

Luchtenburg: ‘Een bestuurlijk besluit aanvechten is geen optie. We hebben in de gezamenlijke stuurgroep van UW meteen gezegd: het moet binnen een jaar rond zijn. Als het lang doorsuddert, lopen mensen weg. Lange onzekerheid is erger dan een harde boodschap.’

Vechtscheiding
De financiële afwikkeling verliep aanmerkelijk minder soepel dan de ontvlechting. Om een vechtscheiding te voorkomen, kwam de Utrechtse commissaris van de koning met Bas Eenhoorn als mediator op de proppen. Diens ‘Salomonsoordeel’ is inmiddels door beide gemeentebesturen aanvaard. Daarbij moeten ze hun wederzijdse claims opgeven en krijgt Montfoort als kwetsbaarste partij extra ondersteuning bij de opbouw van de nieuwe organisatie.

Beide gemeenten kozen ervoor een regiegemeente te blijven. Daarna inventariseerden ze samen wat er concreet nodig was om tot ontvlechting te komen, zoals contracten die moesten worden ontbonden en kwetsbaarheden rond ict. Na de zomer maakten ze elk apart hun inrichtingsplan met de personele invulling. Het aantal formatieplaatsen daalt iets. Van de 219 fte gaan er 140 naar IJsselstein en 70 naar Montfoort. Voor enkele taken die moeilijk te ontvlechten zijn, zoals ict en archief, sluit Montfoort een samenwerkingsovereenkomst met IJsselstein. Maar tijdens de raadsvergadering van 10 december zei wethouder Ivo ten Hagen van Montfoort hier zo snel mogelijk vanaf te willen: ‘Dat mag geen jaren duren.’

Blijven samenwerken
Burgemeester Van Hartskamp (VVD) beseft niettemin dat Montfoort zal moeten blijven samenwerken met andere gemeenten in de regio. ‘Wat we zelf kunnen, blijven we zelf doen. Maar we hebben altijd over onze eigen grenzen heen gekeken. Het hangt af van de opgave wat we met wie gaan doen. We willen graag samenwerken op inhoud.’ Gevraagd of een nieuwe bestuurlijke of ambtelijke fusie denkbaar is, antwoordt ze: ‘Je moet iemand na een scheiding niet vragen of hij morgen weer gaat trouwen.’

Alkmaarse raad te veel betrokken bij burger

Alkmaarse gemeenteraadsleden zijn soms te intensief betrokken bij belanghebbenden. In plaats van hoeders van het algemeen belang dienen zij dan als burgervertegenwoordigers of ombudsmannen. Het is één van de conclusies van de rekenkamercommissie in het onderzoek naar burgerparticipatie. ‘De rol van de raad is soms teveel burgervertegenwoordiger in plaats van volksvertegenwoordiger.'

 

Onvoldoende grip

In aanloop naar de implementatie van de Omgevingswet onderzocht de rekenkamercommissie vier casussen waarbij sprake was van inspraak door burgers. ‘Op basis van de casuïstiek en gesprekken ontstaat een beeld van een (te) betrokken gemeenteraad, die het liefst over elke ingreep zelf zou willen gaan en beslissen.’ De gemeenteraad zou zelf vinden dat ze onvoldoende grip heeft op ruimtelijke ontwikkeling en mogelijk leidt dit tot micromanagement en moeite om te schakelen tussen algemene belangen en specifieke burgerbelangen. De onderzoekers geven een volgens hen illustratieve bespiegeling uit een van de gesprekken die ze voerden: ‘We steggelen avonden achter elkaar over 11 of 16 woningen, we hebben het 5 minuten over 20.000 woningen.'

Politiek gedoe

‘Belangrijke stakeholders hadden soms wel wekelijks contact met vertegenwoordigers van vrijwel elke politieke fractie’, schrijven de onderzoekers. Dit beperkt de ruimte voor college en organisatie om binnen de gestelde kaders te werken. Een tweede bespiegeling uit de gesprekken: ‘In Alkmaar geldt: hoe kleiner het project, hoe groter het politieke gedoe/probleem.’ Het viel de onderzoekers verder op dat er, vanwege het gebrek aan vertrouwen tussen de gemeenteraad en de organisatie, op dit gebied weinig overleg is. ‘In reflectieve zin wordt er weinig tot geen gesprek gevoerd binnen Alkmaar tussen gemeenteraad, college en organisatie oer participatie.’

Overige conclusies

De andere conclusies van de rekenkamercommissie zijn: als het om participatie gaat, verloopt een project om iets te creëren soepeler dan om iets te veranderen; de rollen van raad, college en ambtenaar zijn niet altijd duidelijk; vooraf regels en kaders stellen komt het participatieproces ten goede; en goede, gelijke communicatie richting de belanghebbenden hebben ook een positieve invloed.

College Cuijk negeert wens gemeenteraad en draagt De Kwel toch over aan LACO

CUIJK | Het college van B en W van de gemeente Cuijk negeert een amendement van de gemeenteraad en kiest er voor om sporthal en zwembad De Kwel toch per 1 januari 2019 over te dragen aan LACO. De gemeente stelt dat 'de mogelijkheid om Laco het recht van koop voor nog één jaar te onthouden' juridisch niet mogelijk is. Met dit besluit haalt sportwethouder Maarten Jilisen (Liberaal Land van Cuijk) opnieuw de woede van de oppositie op zijn hals.

Klik Nieuws

De gemeenteraad besloot afgelopen maandag dat De Kwel niet al per 1 januari overgedragen mocht worden aan LACO, omdat het onderliggende raadsvoorstel te weinig garanties bevatte. Jilisen hoorde bovendien een motie van afkeuring tegen zich eisen 'omdat de raad een jaar lang moest wachten op een beleidsnotitie van Jilisen en er pas twee weken voor de overdracht een besluit genomen kon worden'. Het voorstel om De Kwel per 1 januari 2019 voor een symbolisch bedrag over te dragen aan De Kwel zou volgens de oppositie ook nog eens gebeuren 'zonder garanties dat LACO bereid is (fors) te investeren in de accommodatie'. Zodoende dat ook coalitiepartij ABC zich schaarde achter een amendement van de voltallige oppositie, dat Jilisen terugstuurde naar de onderhandelingstafel met LACO om binnen een jaar met een nieuw en vooral beter voorstel te komen. Dat amendement wordt nu dus naar de prullenbak gewezen door het college, dat de overdracht doorzet. Fractievoorzitter Rob Poel (PvdA) is not amused met het besluit: "Het college wil ondanks een anders luidende uitspraak van de raad afgelopen maandag de sporthal en het zwembad toch overdragen alvorens er een definitief akkoord ligt. Dan is elk drukmiddel weg. Was het raadsvoorstel al 5 voor 12 , deze raadsinformatiebrief is 1 voor 12. Dit komt opnieuw over als broddelwerk van deze wethouder. Waarom was die info van de week niet voorhanden? Ik heb het onderliggende juridisch advies per direct opgevraagd. Dat wil ik dit weekeinde bestuderen om te bezien of ik de raad volgende week van kerstreces wil terugroepen voor een ingelaste raadsvergadering."

AgriFood Capital in Brabant komt onder loep te liggen

Robèrt van Lith BD

BOXTEL/VEGHEL - Drie Rekenkamercommissies van Boxtel, Bernheze en Meierijstad gaan onderzoek doen naar het reilen en zeilen bij de AgriFood Capital. Het samenwerkingsverband moet dit niet zien als ‘motie van wantrouwen’, aldus leden van de rekenkamercommissies.

Wat gaat niet goed bij de AgriFood Capital? Wat gaat wel goed? Hoe gaat de communicatie tussen dit regionale samenwerkingsverband in Noordoost-Brabant en de deelnemende gemeenten en waterschappen? Welke factoren dragen bij aan succes? Welke factoren belemmeren dat juist? 

Dit soort vragen komt aan bod bij een gezamenlijk onderzoek naar de AgriFood Capital van drie Rekenkamercommissies van de gemeenten Boxtel, Meierijstad en Bernheze.

Om van te leren’

Veel gemeenteraadsleden van de 17 deelnemende gemeenten hebben kritiek op de voedselregio, die in 2014 van start ging. Een deel van hen vraagt zich af of de bijdrage, vier euro per inwoner, wel genoeg oplevert. De AgriFood Capital moet het onderzoek zeker niet zien als een ‘motie van wantrouwen', reageert Jan van den Heuvel, voorzitter van de Rekenkamercommissie (RKC) in Boxtel. 

,,Absoluut niet. Dit soort onderzoeken is altijd om van te leren. We gaan kijken welke zaken beter kunnen. En hoe gemeenteraden meer handvatten kunnen krijgen om beter te kunnen sturen.” 

Lees meer

Provincie gaat fusie van Kempengemeenten niet afdwingen

DEN BOSCH - De provincie gaat een fusie van de gemeenten in de Kempen niet afdwingen. Eerder dit jaar verscheen er een rapport in opdracht van de provincie waarin stond dat de vier gemeenten samen zouden moeten gaan.

Er wordt al lang gesproken over een fusie van Bladel, Eersel, Bergeijk en Reusel-de Mierden. Aanvankelijk zat daar ook Oirschot bij maar die gemeente haakte vroegtijdig af. Omdat er onderling geen overeenstemming werd bereikt over die fusie liet de provincie begin dat jaar een rapport maken.

Daarin stond onder meer dat die vier Kempengemeenten in ieder geval op de schop moesten omdat ze niet zelfstandig verder zouden kunnen. 

LEES OOK: 'Bladel, Eersel, Bergeijk en Reusel willen fusie afwenden met een federatie met extra bestuurslaag' 

Federatiegemeente
Fusie was de beste optie. Als dat niet zou lukken dan zouden Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden een federatiegemeente moeten vormen en Bergeijk zelfstandig kunnen blijven. Het fenomeen federatiegemeente  bestaat nog niet in Nederland. Er komt dan een nieuwe bestuurslaag boven de gemeenteraden. Die overkoepelende raad wordt gekozen door de bevolking en bestaat uit andere politici dan die in de individuele gemeenteraden zitten. Zo’n federatieraad gaat dan over bijvoorbeeld het toerisme, de mobiliteit en de economie in de aangesloten gemeenten. De gemeenteraden zelf gaan dan over kleinere plaatselijke zaken.

Eersel haakt af
Aanvankelijk leek dit plan potentie te hebben, maar na de verkiezingen in maart haakte Eersel af. Vervolgens lag de bal weer bij de provincie. Die heeft nu besloten om niet in te grijpen. De provincie vindt dat de nieuwe gemeenteraden van de Kempengemeenten zelf moeten onderzoeken hoe zij samen sterker kunnen worden.

Eerder werd de fusie van Nuenen en Eindhoven al in de ijskast in het provinciehuis gezet. Dat kwam omdat er landelijk nieuwe regels in de maak zijn die tot gevolg hebben dat gemeentelijke herindeling niet meer zo gemakkelijk kan worden opgelegd. Provincies die dat toch  willen moeten met ijzersterke argumenten komen willen ze hun plan door de Tweede Kamer krijgen.

Ontvang ook onze nieuwsbrief