Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 

De raadfractie, bestuur en leden van de LPG wensen u een gezond en gelukkig nieuw jaar!

  Afbeelding kan het volgende bevatten: drinken, tekst en binnen

 

 

DROOGTE BLIJFT EEN ‘SLUIPENDE CALAMITEIT’

De waterschappen hebben deze zomer adequaat op de droogte gereageerd, vindt voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen. Maar voor de problemen op de hogere zandgronden en de afnemende waterkwaliteit is voorlopig geen oplossing voorhanden.

Verzilting

De droogte heeft volgens Oosters nog eens onderstreept dat Nederland, ‘hoe klein ook’, qua geografische omstandigheden ‘heel divers’ is. In het westen speelde vooral de verzilting van het rivierwater op. ‘Rivieren voeren minder water af, maar eb en vloed op de Noordzee gaan gewoon door. Daardoor nemen ze veel meer verzilt water in, met het voor de landbouw schadelijke zout.’ Door aangepast sluis en doorspoel beheer, verleggen van inname punten naar het oosten en de grote zoetwatervoorraad in het IJsselmeer konden de waterschappen samen met Rijkswaterstaat het oprukkende zout binnen de perken houden. 

Lees meer

TE VROEG VOOR BRABANTSE FEDERATIE

Het had een unicum kunnen zijn: vier Kempengemeenten die een federatie vormen. Hád, want de betrokken colleges zien er vooralsnog geen heil in. Ze willen alle vier als zelfstandige gemeente doorgaan. De gemeenteraden moeten zich nog beraden. De provincie Brabant houdt zich op de vlakte. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken schiet het plan niet op voorhand af.

Vierde bestuurslaag

De colleges van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden zeggen in hun op elkaar afgestemde raadsvoorstellen ‘nee’ tegen een federatie. Op voorhand gaan ze er al vanuit dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de vorming ervan niet zal toestaan. Zij baseren zich op een brief van de minister van eind juni, waarin zijn schrijft tegen rechtstreekse verkiezingen van een algemeen bestuur van een openbaar lichaam (zoals een gemeenschappelijke regeling)te zijn. De verwachting is dat Ollongren de federatie als vierde bestuurslaag zal beschouwen

Lees meer

Stuw- en sluiscomplex Grave

Bezoek zaterdag 8 september 2018 stuw- en sluiscomplex Grave in Nederasselt tijdens Open Monumentendag. Dit is je kans om deze stuw van dichtbij te bekijken. Het waterbouwwerk is uniek in Nederland, omdat het onderdeel is van een gezamenlijke constructie met de verkeersbrug over de Maas.

 

Bezoek stuw- en sluiscomplex Grave tijdens Open Monumentendag 2018

Je bent op zaterdag 8 september van harte welkom tussen 10.00 en 17.00 uur voor de volgende activiteiten:

  • Je kunt dit complex onder begeleiding bezichtigen.
  • Aan de overkant van de John. S. Thompsonbrug kun je het Kazemattenmuseum (Stichting Graeft Voort) en het gemaal van Sasse (Waterschap Aa en Maas) bezoeken. Dit is op loopafstand.
  • Er rijden ook historische militaire voertuigen vanuit Grave naar de sluis/stuw, gemaal en kazematten volgens een hop-on-hop-off-systeem.

Let op: het stuw- en sluiscomplex is deels rolstoeltoegankelijk.

Wat is het adres van stuw- en sluiscomplex Grave?

Het stuw- en sluiscomplex Grave is te bezoeken op sluisweg nr 2, in Nederasselt.

De stuw maakt deel uit van 7 stuwen in de Maas. Deze reguleren het waterpeil van de rivier en maken zo het scheepvaartverkeer mogelijk

Stuw- en sluiscomplex Grave

515
zoveel m is de brug van stuw Grave lang

Het stuw- en sluiscomplex Grave is een belangrijke schakel in het (vaar)wegennet. Het complex bestaat uit een verkeersbrug over de Maas en een stuw en schutsluis onder de brug.

De stuw is uniek in Nederland omdat het onderdeel is van een gezamenlijke constructie met de brug. De stalen brug is in totaal 515 m lang en bestaat uit 9 segmenten. In 1974 is een tweede, nieuwe, sluiskolk gebouwd. De kleine handbediende sluiskolk uit 1926 is niet meer in gebruik.

Regenboog

De stalen brug is aan de buitenkant blauw geschilderd. Aan de binnenkant van de brug loopt de kleur van de stalen balken langzaam over van rood aan de Brabantse kant naar groen aan de Gelderse kant. Hierdoor lijkt het voor de weggebruiker alsof er een regenboog ontstaat tussen Noord-Brabant en Gelderland.

Uitvoering bijstand kost bijna 2900 euro per uitkering

Een bijstandsuitkering – gemiddeld 14.000 euro per jaar – kost gemeenten bijna 2900 euro in de uitvoering. Dat heeft bureau Berenschot becijferd op basis van een steekproef onder dertig gemeenten.

‘De belangrijkste kostenposten hierbij zijn de ambtenaren die belast zijn met inkomensondersteuning en het bevorderen van re-integratie,’ zegt Paul Schenderling, projectleider bij Berenschot. Hij benadrukt dat de hoogte van de uitvoeringskosten per uitkering niet alles zegt. ‘Een gemeente die bijvoorbeeld investeert in onderwijs en begeleiding naar werk, heeft hoge kosten. Op de langere termijn kan dat zich uitbetalen in minder bijstandsuitkeringen, en dus een besparing opleveren.’

Berenschot keek niet alleen naar de inzet van uitvoeringsambtenaren, maar ook naar de kosten van het beleid, inkoop- en contractmanagement en overhead zoals management en bedrijfsvoering. Het totaal daarvan komt op 2883 euro, oftewel een vijfde van de kosten van de uitkering zelf. ‘Dit percentage is al jaren stabiel,’ zegt Schenderling.

Lees meer

Prijs wegbrengen bouwafval loopt sterk uiteen

De kosten van het wegbrengen van steenpuin, hout en ander bouwafval hangen sterk af van waar je woont. In veel gemeenten is dit gratis, maar de tarieven lopen op tot tientallen en zelfs honderden euro’s per kuub.

Dit blijkt uit onderzoek door Regiocontainer.nl. De Limburgse gemeente Mook en Middelaar spant de kroon met een tarief van bijna 250 euro voor het in ontvangst nemen van een kuub steenpuin bij de milieustraat. Hout afvoeren is met meer dan 80 euro per kuub het prijzigst in Horst aan de Maas. Gemengd bouwafval inleveren kost het meest in Beesel, waar inwoners bijna 200 euro moeten afrekenen.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief