Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

Vragen over veiligheid op Provinciale wegen

Lokaal Brabant heeft aan het College van Gedeputeerde Staten in Brabant schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid op Provinciale Wegen in Brabant.

De ANWB presenteerde op 28 maart de uitkomst van een studie naar de verkeersveiligheid van de provinciale wegen. Bij deze studie is ook het Brabantse provinciale wegennet letterlijk in kaart gebracht, met de verkeersongevallen die de afgelopen vier jaar hebben plaatsgevonden.
Naar aanleiding van deze studie heeft Lokaal Brabant vragen aan het college van GS gesteld. ‘Wij willen graag weten of de onveilige wegen bekend zijn bij het college en of er reeds werkzaamheden gepland zijn om de verkeersveiligheid op deze wegen te verbeteren’, aldus Statenlid Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant.

Nieuwe Statenleden geïnstalleerd

Nieuwe Statenleden geïnstalleerd

In het provinciehuis van Provincie Noord-Brabant zijn op 28 maart de 55 Statenleden beëdigd. Na afloop werd een groepsfoto gemaakt op de trap voor de Statenzaal. Veel succes Wil van Pinxteren namens iedereen die Lokaal Brabant een warm hart toedraagt.

Daarnaast zijn ook de leden van de Waterschappen beëdigd. Namens Ons Water hebben onder andere Louis van der Kallen en Linda Jorissen – Oomen een zetel behaald bij de Waterschapsverkiezingen. Zij stonden ook op de kieslijst van Lokaal Brabant bij de afgelopen verkiezingen. Wij wensen ook hen veel succes toe bij hun werkzaamheden.

De Provincie Noord-Brabant nam op 27 maart ook afscheid van de ‘oude’ Statenleden. Zij werden allemaal persoonlijk in het zonnetje gezet door Commissaris van de Koning Wim van de Donk. Dank je wel Jan Ockers en John van Gorp voor jullie inzet als Statenlid en Burgerlid voor Lokaal Brabant in de afgelopen maanden, waarin jullie het werk van Jan Heijman en Denise Kunst hebben voortgezet.

 

RESULTAAT ‘SCHOON HUIS’ HOEFT NIET IN UREN VERTAALD

Gemeenten worden niet verplicht het resultaat ‘schoon en leefbaar huis’ bij huishoudelijke ondersteuning te vertalen in concrete uren. Er mag echter nooit afbreuk worden gedaan aan de rechtszekerheid van cliënten. De Wmo 2015 wordt aangepast om de waarborgen van rechtszekerheid beter in wet te verankeren, ‘zodat deze doorwerken in de uitvoeringspraktijk’.

Rechtszekerheid

Dat schrijft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat het resultaat daadwerkelijk behaald wordt en als dat niet gebeurt, moet de gemeente hierop kunnen worden aangesproken, zo schrijft hij verder in zijn vrijdagmiddag aan de Kamer verstuurde brief. De minister poetst met zijn voorgenomen wetswijziging een leemte in de wet weg en komt daarmee onder meer tegemoet aan een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep dat de rechtszekerheid bij resultaatgericht beschikking niet goed is geregeld.

In wet verankeren

Zowel het indiceren in uren als op resultaat wil De Jonge in de Wmo 2015 verankeren. ‘Dat ga ik doen door het ondersteuningsplan een plek te geven in de wet’, aldus de minister in zijn brief. ‘In het ondersteuningsplan wordt dan de ‘frequentie x activiteit’ benoemd.’ Door dit in de wet te verankeren wordt de rechtszekerheid van de cliënt geborgd. Ook geeft het ‘een impuls aan het gesprek dat aanbieder en cliënt zouden moeten voeren gericht op de invulling van de ondersteuning in de betreffende situatie’.

Lees meer

VOLUMEGROEI JEUGDHULP ‘BEWEZEN’

Er is sprake van een flinke volumegroei in de jeugdhulp. Dat zou blijken uit het concept-onderzoeksrapport naar de oorzaak van de tekorten en volumegroei in de jeugdhulp. De VNG heeft de druk bij het kabinet opgevoerd om met extra geld over de brug te komen.

Compensatie

In diverse ambtelijke en bestuurlijke gesprekken met het ministerie van VWS is gehamerd op extra geld. Dat is recentelijk ook gebeurd bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën, zo stelt VNG-directeur Jantine Kriens in een video op de website van de VNG. Het is nog niet duidelijk hoe groot die volumegroei daadwerkelijk is en hoeveel extra geld de gemeenten als compensatie daarvoor willen hebben. De VNG kon daar vrijdagmiddag verder geen mededelingen over doen.

Onafhankelijk onderzoek

Gemeenten stellen al langer dat er sprake is van volumegroei. Minister De Jonge wilde dit zelf vaststellen en gaf opdracht tot een onafhankelijk onderzoek. Naar verwachting verschijnt het onderzoek eind deze of begin volgende maand, aldus een woordvoerder van de VNG. Bij de voorjaarsnota van het kabinet zal duidelijk worden of en hoeveel geld het kabinet ter beschikking wil stellen. De voorjaarsnota verschijnt begin volgende maand.

Oplopende tekorten

De ene na de andere gemeenten meldt fors oplopende tekorten op de jeugdhulp. Om de gaten die daardoor in de begroting vallen te dichten, moet flink worden bezuinigd, zo blijkt uit de vele berichten van gemeenten. De VNG adviseert gemeenten om in aanloop naar hun eigen kader- of voorjaarsnota’s rekening te houden met verschillende scenario’s, uiteenlopend van een gedeeltelijke tot geen compensatie van de tekorten door het kabinet. Het kabinetsbesluit, en de reactie daarop van de VNG, zal in ieder geval worden besproken op de algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG op 5 juni.

DELEN INFORMATIE HULPVERLENERS MOET BETER

Het delen van informatie tussen hulpverlenende instanties gebeurt nog te weinig. De angst voor de AVG of om voor de tuchtrechter te worden gesleept, speelt daarin mee. Nu door een gigantische datalek van het voormalige Bureau Jeugdzorg Utrecht dossiers van duizenden kwetsbare kinderen zijn gelekt, zullen hulpverleners nog meer in een kramp schieten.

Dat vreest Cor van Leeuwen van Toezicht Sociaal Domein (TSD). ‘Dat zou zonde zijn, want er gebeuren nog steeds calamiteiten die voorkomen kunnen worden als hulpverleners informatie uitwisselen. Het gaat om die burger die geholpen moet worden.’


Wijkteammedewerkers

Van Leeuwen is projectleider van Kiezen en Delen, een website over de mogelijkheden voor professionals, waaronder wijkteammedewerkers, om informatie te delen. Die website is door vier rijksinspecties, die in TSD samenwerken, ontwikkeld en nu een paar maanden in de lucht. De site geeft inzicht welke mogelijkheden er zijn om informatie uit te wisselen. ‘Er kan meer dan mensen denken.’

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief