Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 

  

  Nieuwe berichten

 

 

Documenten toezicht en handhaving gemeente Grave vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave hebben op 6 februari 2018 de jaarlijkse handhavingsdocumenten van het ITHP (Integraal toezicht- en handhavingsplan) voor de gemeente geactualiseerd en vastgesteld.

ITHP

Het ITHP heeft tot doel de toezicht- en handhavingsactiviteiten te organiseren, te structureren en te benoemen en om de prioriteiten vast te stellen. Het gaat daarbij om de terreinen in het kader van de fysieke leefomgeving (bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheid en openbare ruimte). Het ITHP bestaat uit de navolgende delen: de uitgangspuntennota (deel 1), het uitvoeringsbeleid (deel 2), de sanctie- en gedoogstrategie (deel 3), het uitvoeringsprogramma 2018 en het jaarverslag 2017 (vastgesteld 24 april 2018). De Landelijke Handhavingsstrategie en de Handreiking bestuurlijke sanctiemiddelen maken eveneens onderdeel uit van het vastgestelde handhavingsplan.

Lees meer

Uitkeringen aan gemeenten steeds bonter geheel

Gemeenten ontvangen sinds 2013 steeds meer verschillende uitkeringen van het Rijk, ondanks het streven naar vereenvoudiging. Dit blijkt uit de woensdag gepubliceerde Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten van het COELO.

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, houdt jaarlijks de geldstromen van het Rijk richting lokale overheden bij. Jarenlang was er sprake van ‘een zeer forse daling van het aantal uitkeringen’, van meer dan vijfhonderd in 1980 naar 57 in 2013, schrijft het COELO.

Kleine potjes

‘De vermindering van het aantal uitkeringen is bewust beleid geweest, gericht op het vergroten van de decentrale beleidsvrijheid en het verminderen van verantwoordingsverplichtingen,’ vermeldt het rapport (pdf). Opvallend is daarom dat het aantal uitkeringen nu weer toeneemt, tot 78 in 2017. Het gaat om een bonte verzameling van vooral kleine potjes voor bijvoorbeeld ‘weerbaar opvoeden’, ‘dialoog sinterklaasintocht’ en ‘city deal zorg en veiligheid’.

Lees meer

Eerste Kamer akkoord met twaalf herindelingen

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met twaalf herindelingsvoorstellen per 1 januari 2019. Hierbij zijn 37 gemeenten betrokken. Dit betekent dat volgend jaar het aantal gemeenten van 380 naar 355 gaat.

De Eerste Kamer debatteerde maandag en dinsdag met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over de samenvoeging van een groot aantal gemeenten tot twaalf nieuwe, zoals al door de Tweede Kamer goedgekeurd. Tijdens het debat bleken er vooral zorgen te zijn over de samenvoeging van Haren bij Groningen. Veel inwoners waren tegen de fusie. Ook werden er in mindere mate zorgen uitgesproken over de beoogde gemeente Hoekse Waard. Van de vijf betrokken gemeenten daarbij, waren er drie tegen de samenvoeging.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief