Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

Uitspraak over werf verrast wethouder Peters van Grave: ‘Volledig tegenstrijdig met oordeel in 2016'

GRAVE - Verantwoordelijk worden gesteld voor het faillissement van de scheepswerf in 2012. In Grave zagen ze deze uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch niet aankomen.

Wethouder Ben Peters van de gemeente Grave zegt verrast te zijn. ,,Vooral omdat deze uitspraak volledig tegenstrijdig is met het eerdere oordeel van de rechtbank in 2016.” De curator van de Scheepswerf Grave BV, Remco Migielsen, is tegen dat oordeel in hoger beroep gegaan. De uitspraak werd gisteren bekend.

Door de uitspraak van het hof zal de gemeente Grave op moeten draaien voor de schade die is geleden door het faillissement. Het zal om miljoenen euro’s gaan.

,,Het is dus kennelijk allemaal niet zo zwart-wit, het is een kwestie van interpretatie. De procedures zijn de afgelopen jaren niet veranderd. Wel het gevolg”, constateert Peters.

135 meter

Uit het vonnis van het hof blijkt dat volgens de rechter de gemeente Grave nooit een beperking van schepen tot een maximum van 110 meter had mogen opleggen. Die bepaling leidde tot het faillissement. Het maximum werd opgenomen in het bestemmingsplan, terwijl daarvoor nooit sprake was geweest van een beperking. De scheepswerf had in 2010 al laten weten dat het bouwen van schepen met een lengte van 135 meter nodig was om te kunnen overleven.

Lees meer

‘BEGROTING EN JAARSTUKKEN NIET ALLEEN DIGITAAL’

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) vindt dat raadsleden op een goede manier hun taak moeten kunnen uitoefenen en vindt dat zij in bepaalde gevallen de voor hen relevante stukken op papier moeten krijgen. BZK reageert op vragen vanuit de Burger Partij Amersfoort (BPA).

Geeltjes plakken

De BPA stelt dat het College van B&W van de gemeente Amersfoort tot op heden weigert om ieder individueel raadslid de begroting, de jaarrekening en bijlagen op papier beschikbaar te stellen. Volgens Hans van Wegen, fractievoorzitter van BPA, zijn de begroting van de gemeente Amersfoort (ruim 300 pagina's inhoudelijk + 350 pagina's bijlagen), maar ook de andere grote jaarstukken (ruim 500 pagina's, inclusief bijlagen) voor de BPA niet van een scherm te lezen. ‘Laat staan te analyseren. Het volgen van verwijzingen naar bijlagen en maken van aantekeningen of plakken van geeltjes is voor ons niet goed digitaal mogelijk’, aldus Van Wegen, die namens de BPA in oktober 2018 aan de bel trok bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Lees meer

WARMTEFONDS VOOR HUIZEN WORDT DOORGEREKEND

Mensen die hun huis willen isoleren kunnen daarvoor in de toekomst op twee manieren hulp van de overheid krijgen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat de twee opties - een lening tegen een gunstige rente en een subsidie voor het isoleren van je huis - nu doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Lening
Huiseigenaren zouden maximaal 25.000 euro kunnen lenen om hun huis duurzamer te maken, tegen 2 procent rente. Het gaat daarbij niet om een bedrag dat op hun rekening wordt gestort, maar dat in een pot wordt gestopt waaruit de aannemer kan putten. Voor de afbetaling zouden burgers twintig jaar de tijd krijgen.

Subsidie
De andere mogelijkheid die minister Kajsa Ollongren het PBL vraagt te bestuderen, is een subsidie van 10 procent op investeringen die mensen doen, tot een maximum van 2500 euro.

Warmtefonds
Het zogenoemde warmtefonds is een idee van de onderhandelaars van het Klimaatakkoord en moet worden gevuld met geld van de overheid en private partijen. De overheid stopt tot 2030 elk jaar 50 tot 80 miljoen euro in het fonds. ‘Met private middelen kan dit warmtefonds uitgroeien naar een omvang van 4,5 miljard euro’, aldus Ollongren. (ANP)

PROVINCIALE POLITIEK BOEIT KIEZER MAAR MATIG

De belangstelling van de kiezer voor de provinciale politiek is niet bijster groot. Waar bijna driekwart van de Nederlanders geïnteresseerd is in de landelijke politiek, heeft maar 44 procent van de kiezers interesse in de provinciale politiek, zo blijkt uit onderzoek van Team Vier

Kiezers lijken blijkens het onderzoek onder 776 kiesgerechtigde Nederlanders nog niet echt warm te lopen voor de Provinciale Statenverkiezingen. ‘Net als in 2007 zien we dat weliswaar 58 procent aangeeft zeker te zullen gaan stemmen, maar we veronderstellen – ook op basis van andere door ons uitgevoerde verkiezingsonderzoeken – dat dit een overschatting van 5 tot 10 procentpunten is’, aldus de onderzoekers.

Stemintentie laag
Het grootst is die belangstelling voor de provinciale politiek nog buiten de Randstad. In Groningen is deze het grootst (57 procent), in Noord-Holland het geringst (36 procent). Toch vertaalt die interesse zich niet direct in een bereidheid om op 20 maart naar de stembus te gaan. Van alle provincies is die zogeheten stemintentie in Groningen juist het laagst – 47 procent. Ook voor de waterschapsverkiezingen begeven ze zich in Groningen niet en masse richting stemlokalen. Die geringe belangstelling delen ze met hun buren in Drenthe en Friesland: 70 procent van de kiezers daar geeft aan die verkiezingen te negeren.

Lees meer

MINIMAAL 76 MILJOEN EURO VOOR WONINGBOUW OP ‘LASTIGE’ LOCATIES

Minister Ollongren (BZK) heeft vandaag in Zaanstad het startsein gegeven voor een regeling die woningbouw op leegstaande of onderbenutte bedrijfslocaties stimuleert. Het Rijk en BNG Bank reserveren daarvoor elk 38 miljoen euro. Ook een aantal provincies zetten hun middelen in om transformatie te stimuleren. SVn gaat de zogeheten Transformatiefaciliteit uitvoeren en beheren.

Met de Transformatiefaciliteit wil minister Ollongren de woningbouw in populaire stedelijke gebieden verder stimuleren. Oude bedrijventerreinen en kantoorparken liggen vaak op aantrekkelijke locaties, maar plannen komen vaak niet van de grond door onvoldoende voorfinanciering. Die voorfinanciering is nodig om deze locaties geschikt te maken voor woningbouw.

 

Kortlopende geldleningen 

Met de nieuwe faciliteit komen er in de voorfase kortlopende geldleningen beschikbaar, zodat de woningbouw op deze locaties versneld kan worden. Het gaat om leningen van maximaal 5 jaar en maximaal 3,5 miljoen euro per project. BNG Bank verdubbelt bijdragen uit de regeling indien projecten aan de voorwaarden voldoen. Ook andere banken en regionale ontwikkelingsmaatschappijen kunnen meedoen.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief