Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 

  

  Nieuwe berichten

 

 

COALITIEAKKOORDEN (7): SCHULDEN PROMINENT OP AGENDA

De tien grootste gemeenten met een nieuwe coalitie hebben in hun akkoorden bijna allemaal doelen gesteld om de aanpak van schulden een impuls te geven. Armoedevoorzieningen blijven zonder uitzondering in stand.

Zelf beschermingsbewind aanbieden

De Amsterdamse college van GroenLinks, D66, SP en PvdA noemt het bevorderen van de schuldhulpverlening een prioriteit en zoekt uitdrukkelijk aansluiting bij het Manifest Schuldenvrij. De gemeente Amsterdam wil de handschoen oppakken door haar eigen rol als schuldeiser opnieuw tegen het licht te houden. Ook wordt de Vroeg erop af-aanpak, waarbij vroegsignalering van schulden of betalingsachterstanden plaatsvindt in samenwerking met onder meer ziektekostenverzekeringen en woningcorporaties, uitgebreid waar dat mogelijk is. In navolging van andere gemeenten wil Amsterdam gaan onderzoeken of het zelf beschermingsbewind en budgetbeheer kan gaan aanbieden. De coalitie wil ook dat de rentes op sociale kredieten omlaag gaan. Een aantal van die maatregelen is terug te zien in de coalitieakkoorden van andere gemeenten; zo zijn er meer gemeenten die zelf het beschermingsbewind willen gaan aanbieden. Eindhoven en Nijmegen laten ook een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. De Almeerse coalitie volstaat met de zin ‘Dubieuze praktijken met bewindvoerders zijn ons een doorn in het oog’, waarbij wordt aangekondigd dat de schulddienstverlening ‘onder de loep genomen’ wordt.

Lees meer

Coalitieakkoorden (5): Liever ondernemers dan toeristen

Amsterdam, Den Haag en Utrecht verhogen de toeristenbelasting. Toerisme blijft belangrijk voor de grote steden, maar ze plaatsen er wat kanttekeningen bij en lijken meer geïnteresseerd in ondernemers.

Binnenlands Bestuur analyseert de coalitieakkoorden van de tien grootste gemeenten waar afgelopen voorjaar verkiezingen plaatsvonden. Wat zijn de gemene delers en trends? In aflevering 5: inkomsten.

Ondernemers faciliteren

Gastvrijheid voor ondernemers staat centraal. Ze moeten kansen, stimulansen en de ruimte krijgen. Tilburg wil de broedplaatsfunctie versterken, Eindhoven ziet ondernemen als een manier om mensen aan het werk te krijgen en Nijmegen wil haar ondernemersfonds verbreden. Den Haag onderzoekt hoe ‘de parkeerlasten en de administratieve lasten voor ondernemers met een onderhoudsbedrijf omlaag kunnen worden gebracht’ en steekt de hand in eigen boezem: ‘Te vaak lopen ondernemers in het stadhuis tegen bureaucratische muren op.’

Lees meer

6 tips om de overgang tussen vakantie en werk te versoepelen

Heerlijk, zo'n deugddoende vakantie. Al is er één nadeel: de thuiskomst. Je koffers uitladen, de was doen en weten dat er 43.792 werkmails op jou liggen wachten. Deze tips verzachten de pijnlijke overgang van je verlof naar je werk, schrijft Het Laatste Nieuws.

Een collega was nog maar net terug van vakantie en toen ik polste of hij zich al had kunnen aanpassen aan het werkritme, was dit zijn antwoord: "Eerst twee dagen door mijn mailbox heen ploeteren en dan ben ik klaar om er opnieuw in te vliegen." Klinkt ontzettend herkenbaar. Dat geldt voor veel mensen waarschijnlijk, want uit een onderzoek van IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in ons land, bleek vorig jaar al dat acht op de tien medewerkers last hebben van vakantieblues. 

Na een verre reis voelen mensen zich helemaal ontspannen en zen. Maar dat gevoel verdwijnt al snel als ze zich weer op de werkvloer begeven. Volgens David Ballard, voorzitter van het American Psychological Association's Center for Organizational Excellence, komt dat omdat er altijd een berg werk op je ligt te wachten. "Tijdens je afwezigheid stapelen de taken en de mails zich op. Als je dan terug komt, ziet je to-dolijst er nog erger uit dan voor je vertrok", legt hij uit. Case in point: de ontplofte mailbox van mijn collega. 

Lees meer

34 MILJARD EURO NAAR GEMEENTEN VIA 78 RIJKSUITKERINGEN

De rijksoverheid keerde in 2017 34 miljard euro uit aan gemeenten via 78 verschillende uitkeringen. Dat komt neer op gemiddeld 1947 euro per inwoner per gemeente. Bloemendaal, als welvarende gemeente, ontving per inwoner het minst: 953 euro. Heerlen ontving het meest met 3465 euro. Dat staat in de tweejaarlijkse Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten van onderzoekscentrum COELO van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Verschillen

Het COELO geeft verschillende oorzaken voor hogere uitkeringen. ‘De zwakke sociale structuur en de centrumfuncties van Heerlen, Vlissingen en Rotterdam zorgen voor hogere kosten’, schrijft het onderzoekscentrum. ‘Van welvarende gemeenten als Bloemendaal, Midden-Delfland en Blaricum verwacht het rijk dat zij weinig kosten hebben en dat zij zelf meer geld kunnen binnenhalen via de lokale belasting.’ Ook ontvangen gemeenten waar de huizen relatief minder waard zijn minder onroerendezaakbelasting (ozb).

Lees meer

Klanten opnieuw positief over uitvoering Wmo in Grave

De gemeenten Grave laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar de tevredenheid van klanten over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook dit jaar geeft het grootste gedeelte van de ondervraagde inwoners aan tevreden te zijn. De ondersteuning vanuit de Wmo heeft voor hen een duidelijk effect op de zelfredzaamheid. Uit het cliëntervaringsonderzoek (CEO) blijkt dat ruim driekwart van de mensen die een hulpaanvraag hebben ingediend, tevreden is over het contact. Meer dan 80% is tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning en vindt dat daardoor de zelfredzaamheid is toegenomen.

Het cliëntervaringsonderzoek

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 schrijft voor dat gemeenten ieder jaar een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uitvoeren. De resultaten van het CEO moeten gepubliceerd worden. In het CEO wordt onderzocht hoe de cliënten de uitvoering van de Wmo in dat jaar hebben ervaren. Ook wordt nagegaan welk effect zij van de uitvoering hebben ondervonden voor wat betreft de verbetering van hun zelfredzaamheid of participatie en hoe zij zich kunnen handhaven in de samenleving. Gemeenten betrekken de uitkomsten bij het verbeteren van de uitvoering en het beleid van de Wmo. De gemeente Grave heeft het CEO over het jaar 2017 samen met de andere gemeenten uit de regio Brabant Noordoost-Oost laten uitvoeren door onderzoeksbureau BMC. Het onderzoek, in de vorm van schriftelijke enquêtes werd steekproefsgewijs gehouden onder inwoners die in 2017 een hulpvraag hebben ingediend in het kader van de Wmo.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief