Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

'Een nieuw politiebureau met zo min mogelijk agenten, want die komen naar je toe'

UDEN - Meer blauw op straat wordt er al jaren geroepen. De ongeveer 200 agenten in deze regio moeten het vanaf nu  waar gaan maken. Met laptop en mobieltje naar de burgers toe in plaats van andersom. Ondanks dat splinternieuwe bureau in Uden. 

Hans van Alebeek BD

Het klinkt een beetje tegenstrijdig. Gisteren is aan de Udenseweg 1 in Uden het nieuwe politiebureau opgeleverd en tegelijkertijd melden de teamchefs Eric Heuvelmans en Willybert Oor dat daar eigenlijk zo min mogelijk agenten moeten zijn. De mannen en vrouwen in het blauw moeten namelijk de boer op, de wijken in. Oftewel: de politie komt naar je toe in plaats van andersom. ,,Gaan de burgers dat merken? Ik hoop van wel”, zegt Heuvelmans. 

Prioriteiten 

Maas en Leijgraaf zoals deze politieregio officieel heet is ruim 600 vierkante kilometer groot met ruim 155.000 inwoners verdeeld over acht gemeenten: Uden, Boekel, Landerd, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Antonis. Tot voor kort zat daar ook Veghel nog bij maar dat is naar de Meierij gegaan. 

Lees meer

Fusie Nuenen en Eindhoven definitief van de baan

DEN BOSCH - De fusie tussen Nuenen en Eindhoven is nu echt van de baan. Een meerderheid van Provinciale Staten heeft vrijdag definitief een punt gezet achter het fusieproces: 32 tegen 20 stemmen. Een rechtsgeldig burgerinitiatief vanuit Nuenen, waarin werd gepleit de fusie af te schieten, gaf de doorslag.

Het was maandenlang een dubbeltje op z'n kant, omdat de SP van een verklaard voorstander langzaam in een twijfelaar veranderde. De socialisten hielden de Nuenenaren lang aan het lijntje omdat hun keuze gevolgen heeft. Tegenstemmen betekent vasthouden aan het eigen partijprogramma, maar ook dat de partij afstand neemt van de drie andere coalitiepartijen. Dat is met het oog op de verkiezingen en de nieuwe coalitievorming riskant.

Na de stemming ontstond er even onduidelijkheid of D66 de coalitie wilde laten vallen. De fractie vroeg namelijk een uur schorsing om zich op de situatie te beraden. In dat uur hebben ze gecheckt of de SP-gedeputeerden Johan van den Hout en Henri Swinkels nog achter de fusieplannen stonden. Toen zij dat bevestigden, was D66 bereid met de coalitie de rit uit te zitten tot de komende Provinciale Statenverkiezingen.

Lees meer

Kabinet neemt maatregelen voor beter betaalbare huurmarkt

Bij woningcorporaties wordt de gemiddelde huurprijsstijging beperkt tot de inflatie en wordt de toewijzingsgrens van de sociale huur afhankelijk van de samenstelling van het huishouden. Het rijk ondersteunt verder de invoering van een systeem waarbij lagere energielasten de kosten van verduurzaming in de huurprijs meer dan compenseren. In de vrije huursector komen er maatregelen om woningen in schaarsteregio’s waar dat nodig is zoveel mogelijk te behouden voor het middenhuursegment. Voor hoge inkomens in de sociale huursector worden stappen gezet voor een beter passende huur. Dat staat in een Kamerbrief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Met de maatregelen reageert het kabinet onder andere op het Sociaal Huurakkoord dat de woningcorporaties en de Woonbond onlangs afsloten en de evaluatie van de herziene Woningwet waarmee in 2015 een nieuwe corporatiebestel werd ingevoerd.

Met de nieuwe Woningwet gaf het vorige kabinet uitvoering aan de uitkomsten van een parlementaire enquête. Die werd ingesteld na misstanden in de corporatiesector. In het nieuwe corporatiebestel is het taakgebied van woningcorporaties duidelijker afgebakend en is het toezicht versterkt. Aan commerciële projecten zijn grenzen gesteld om verliezen ten koste van huurders te voorkomen. Bij de lokale prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties hebben huurders meer zeggenschap.

Lees meer

Muziekvereniging Velp stopt: te weinig leden

VELP - Vijftig jaar bestaat de muziekvereniging Velp. Of liever gezegd: bestond. Want er is een einde gekomen aan de vereniging. Momenteel worden de laatste lopende zaken nog afgehandeld, maar muziek wordt er al niet meer gemaakt.

Reden:,,Te weinig leden”, zegt voorzitter Jacqueline Brouwer-Straatman. De voorzitter vertelt het met pijn in haar hart. Tien jaar was ze voorzitter, 45 jaar lid. ,,In de hoogtijdagen telde de muziekvereniging een kleine zeventig leden. Dat liep de laatste jaren steeds verder terug.”

Er was geen houden meer aan. Aanwas van jeugdige leden was er niet meer. ,,Het is het probleem van zoveel verenigingen”, weet Brouwer. ,,De jeugd heeft internet, de mobiele telefoon. Allemaal veel interessanter dan de muziekvereniging kennelijk. We hebben wel acties gehouden om nieuwe leden te werven. Dat had wel even wat effect, maar uiteindelijk onvoldoende om als vereniging te overleven. Daarom konden we niet anders dan de stekker eruit trekken.”

Lees meer

Burgemeester als crimefighter

De burgemeester is een centrale spil als het gaat om de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Ook op het gebied van ondermijning wordt in toenemende mate naar de burgemeester gekeken. Voorzitter Liesbeth Spies en waarnemend directeur Wouter Jong (beiden Nederlands Genootschap van Burgemeesters) over dilemma’s bij deze tendens.

Als het gaat om de openbare orde bevoegdheden, heeft de burgemeester inmiddels een “goed gevulde gereedschapskist”. Dat moet ook, want de problemen die in gemeenten op veiligheidsgebied spelen, zijn divers. Drugsoverlast, huiselijk geweld, wanordelijkheden, branden en crises zijn willekeurige voorbeelden van veiligheidsproblemen die op het pad van de burgemeester kunnen komen.

Openbare orde
Van oudsher vinden de burgemeesterlijke bevoegdheden hun grondslag in algemene bepalingen in de Gemeentewet. Met artikel 172 lid 1 Gemeentewet als fundament: “De burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde.” Daarbij ondersteund door de politie, die onder het gezag van de burgemeester staat bij deze handhavingstaak: “Indien de politie in een gemeente optreedt ter handhaving van de openbare orde en ter uitvoering van de hulpverleningstaak, staat zij onder gezag van de burgemeester.” (art 11 lid 1 Politiewet). In de afgelopen jaren heeft de wetgever diverse nieuwe taken aan de burgemeester toebedeeld als preventief fouilleren, cameratoezicht en maatregelen om (voetbal gerelateerde) overlast te beperken. Daarnaast zijn er in bijzondere wetten burgemeesterlijke bevoegdheden opgenomen voor specifieke situaties: van de Wet tijdelijk huisverbod tot de Drank- en Horecawet, van de Opiumwet tot de Wet Bibob. De Wet voor de bestrijding van woonoverlast is sinds juli 2017 een nieuwe loot aan de stam.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief