foto edwin van kraaijButton Grave

 

 

 

Nieuws en actualiteiten

Meer vrijheid voor gemeenten

Beeld: Shutterstock

GroenLinks wil een snelle en rechtvaardige klimaataanpak. Als het aan Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet ligt, in combinatie met meer beleidsvrijheid voor gemeenten en verhoging van het gemeentefonds. ‘Bij lokale problemen moet je kijken naar maatwerk.’

 

Lees meer...

Stenenhandel Litjens kan verder, met dank aan Litjens

Het bedrijf van raadslid Ben Litjens rechts van de weg. Links de illegaal opgeslagen stapels stenen. Helemaal rechts onderaan in beeld Ben Litjens in gesprek met een klant.

GRAVE - De stapels stenen die illegaal aan de Graafschedijk in Escharen staan, kunnen worden opgeruimd. Het bedrijf van eigenaar en tevens raadslid Ben Litjens krijgt daarvoor in ruil extra ruimte voor aan de achterkant van het bestaande perceel. De gemeenteraad stemde dinsdagavond voor een dergelijke constructie. Ben Litjens kan verder met zijn bedrijf. Met dank aan: Ben Litjens. Zijn stem over zijn eigen bedrijf was doorslaggevend.

Lees meer...

Meer dan kwart stroomproductie is ‘groen’

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen als zon en wind is in 2020 met 40 % gestegen ten opzichte van een jaar daarvoor. Inmiddels komt meer dan een kwart van de Nederlandse stroom uit groene bron. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen als zon en wind is in 2020 met 40 % gestegen ten opzichte van een jaar daarvoor. Inmiddels komt meer dan een kwart van de Nederlandse stroom uit groene bron. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Lees meer...

Raadsleden kritisch over overleg Zeeuwse overheden

Beeld: Shutterstock

Zeeuwse volksvertegenwoordigers vinden dat het nieuwe samenwerkingsverband van lokale overheden niet aan de verwachtingen voldoet. Ze ervaren een kloof tussen hen en het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Anderhalf jaar na de start van het OZO evalueerde Geert van Maanen het overlegorgaan en volgens hem was de start goed, maar zijn er risico’s. Niet iedereen is het over eens dat de resultaten tot nu toe voldoende zijn.

 

Lees meer...

Sleutelen aan het ambt Burgemeester noodzakelijk

Het burgemeestersambt moet toekomstbestendig worden gemaakt. Gedacht kan worden aan het weghalen van taken of rechtstreekse verkiezingen. Dat stellen onderzoekers van de universiteiten van Twente, Maastricht, Leiden en Utrecht in hun onderzoek ‘Teveel van het goede? De staat van het burgemeestersambt anno 2020.’

Het burgemeestersambt komt steeds verder onder druk te staan. Zeker in grotere gemeenten is het werk omvangrijker en complexer geworden. De verschillende petten van een burgemeester leveren spanning op. ‘De kern van het probleem is dat het burgemeestersambt is gepolitiseerd.’ Aan de invulling van het ambt moet worden gesleuteld. Niets doen is geen optie. 

 

Lees meer...

Burgemeesters willen meer buitenactiviteiten

Maak bij een versoepeling van de coronamaatregelen juist buitenactiviteiten mogelijk. Dat is logischer dan binnen meer vrij te geven. Dat advies hebben de burgemeesters in het Veiligheidsberaad maandag aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gegeven. Volgens Pieter Broertjes van Hilversum kunnen de terrassen zonder problemen open.

Lees meer...

Leusden zoekt ‘noodgedwongen’ grenzen WMO op

Inwoners uit Leusden die huishoudelijke hulp zelf kunnen betalen, moeten dat vanaf 1 april ook zelf doen. Met deze maatregel hoopt de gemeente de kosten van de Wmo betaalbaar te houden.

Inwoners die huishoudelijke hulp zelf kunnen betalen, moeten dat in Leusden vanaf 1 april ook zelf doen. Naar schatting vier op de tien inwoners die voor deze hulp bij de gemeente aankloppen, zijn volgens de gemeente financieel daadkrachtig genoeg om zelf een hulp betalen.

Lees meer...

Asbest kan kosten riool vervangingen op jagen

Het vervangen van naoorlogse rioolsystemen kan voor gemeenten fors duurder uitvallen dan oorspronkelijk begroot. In de kit die tot de jaren ’70 werd gebruikt zit vaak asbest verwerkt. ‘Veel gemeenten zijn zich daar nog niet bewust van.’

Het vervangen van naoorlogse rioolsystemen kan voor gemeenten fors duurder uitvallen dan oorspronkelijk begroot. In de kit die tot de jaren ’70 werd gebruikt zit vaak asbest verwerkt. ‘Veel gemeenten zijn zich daar nog niet bewust van.’

Lees meer...

Gemeenten kunnen sec extra zak jeugdgeld vergeten

Als het kabinet zich aan zijn afspraak houdt, moet het uiterlijk vrijdag met zijn voorstel te komen om het enorme tekort op het jeugdbudget van gemeenten te dichten. De kans is nihil dat het kabinet het hele tekort van 1,7 miljard gaat bijpassen.

Het is voor gemeenten de week van de waarheid, althans voor wat betreft het budget voor de jeugdzorg. Het kabinet beloofde eind vorig jaar in februari met een voorstel te komen om het enorme tekort op het jeugdbudget van gemeenten te dichten. Als het kabinet zich aan zijn afspraak houdt, komt het dus uiterlijk vrijdag met zijn plan.

Lees meer...

Slechts een vijfde van raadsleden fusiegemeenten ziet gemeentelijke voorzieningen verbeteren na herindeling

Onderzoek onder raadsleden fusiegemeenten

Raadsleden van recente gefuseerde gemeenten zien lang niet alleen voordelen van die fusie. Zo ziet slechts één op vijf dat voorzieningen, zoals de bereikbaarheid van overheidsloketten en de communicatie met de burgers, verbeterd zijn. Dat blijkt uit onze enquête onder 300 raadsleden uit 29 recent gefuseerde gemeenten, zoals Het Hogeland, Gooise Meren en Vijfheerenlanden.

 

Lees meer...

Het kan anders in Waterland

Geen van de betrokkenen vindt de wijze waarop men in de raad van Waterland met elkaar omgaat plezierig. Met die zin opent waarnemend burgemeester Sicko Heldoorn het hoofdstukje ‘beleving’ in zijn beschouwing, die een aanzet geeft tot een cultuurverbetering in de Waterlandse gemeenteraad.

Geen van de betrokkenen vindt de wijze waarop men in de raad van Waterland met elkaar omgaat plezierig. Met die zin opent waarnemend burgemeester Sicko Heldoorn het hoofdstukje ‘beleving’ in zijn beschouwing, die een aanzet geeft tot een cultuurverbetering in de Waterlandse gemeenteraad.

 

Lees meer...

Geef raadsleden een grotere rol bij dataprojecten

De Utrecht Data School (UDS, onderdeel van Universiteit Utrecht), en VNG Realisatie voerden samen een onderzoek uit naar de implementatie van dataprojecten bij gemeenten. De onderzoekers zouden zeven dataprojecten van start tot finish begeleiden.

De Utrecht Data School (UDS, onderdeel van Universiteit Utrecht), en VNG Realisatie voerden samen een onderzoek uit naar de implementatie van dataprojecten bij gemeenten. De onderzoekers zouden zeven dataprojecten van start tot finish begeleiden. De coronacrisis gooide wat roet in het eten, maar leverde ook nuttige inzichten op. Ze zijn verzameld in het rapport 'Op weg naar een datagedreven gemeente: Randvoorwaarden voor datagedreven bestuur'

Lees meer...