Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 

  

  Nieuwe berichten

 

 

‘Nieuwe regeling nodig voor drugsafval’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere partijen willen dat er opnieuw financiering vanuit het Rijk komt voor het opruimen van drugsafval. ‘Grondeigenaren en gemeenten draaien nu op voor de aanzienlijke kosten. Dit is niet rechtvaardig.’

Eerder was er een door de Tweede Kamer afgedwongen co-financieringsregeling van in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor dit probleem. Het Rijk droeg daarbij maximaal de helft van de kosten. Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is niet van plan een nieuwe regeling in het leven te roepen, schreef zij onlangs in antwoord op Kamervragen.

Lees meer

Herontwikkeling locatie “De Sprankel en omgeving”

De gemeente Grave nodigt belangstellenden uit om mee te denken en te praten over de herontwikkeling van de locatie “voormalig schoolgebouw De Sprankel en omgeving” tijdens een openbare informatieavond. Datum: woensdag 7 november 2018, aanvang 19.30 uur. Plaats: Catharinahof, Koninginnedijk 252, 5361 CR Grave. Voor uw komst moet u zich aanmelden.

Verhuisd

Basisschool De Sprankel is verhuisd naar het gebouw van de Brede School Grave-Oost. Het schoolgebouw aan de Essinklaan staat nu leeg. De gemeente Grave wil het gebied opnieuw gaan ontwikkelen. Daarbij wordt verder gekeken dan alleen naar de locatie van het leegstaande schoolgebouw. Globaal gezien wordt het hele park en het direct daaromheen liggende gebied betrokken bij de plannen. De gemeente vindt dat nodig omdat de uiteindelijke herontwikkeling goed moet aansluiten bij de omgeving.

Lees meer

Inwoners Drimmelen moeten vijftig euro meer gaan betalen

DRIMMELEN - De inwoners van Drimmelen gaan volgend jaar meer geld aan de gemeente afdragen. Dit blijkt uit de begroting van de gemeente voor 2019. 

Brabants Nieuwsblad Caroline van Schubert

Reden is de verhoging van de afvalstoffenheffing om de hoge afvalkosten te compenseren. De rioolheffing blijft gelijk en de OZB gaat iets omhoog. Hierdoor betaalt een gemiddeld gezin 49,86 euro meer dan in 2018. 

Verder laat de begroting een eenmalig tekort zien van 1,5 miljoen euro. Dit komt door een tegenvallende bijdrage van het rijk en extra uitgaven voor jeugdzorg. 

De begroting wordt donderdag 8 november behandeld in de raad.

NIEUW BTW-REGIME MAAKT SPORTEN FORS DUURDER

Sporters worden de dupe van het nieuwe btw-regime. Tarieven gaan onherroepelijk omhoog, waardoor meer mensen zullen afhaken.

Het kabinet beloofde sporten toegankelijker te maken voor alle Nederlanders, maar komt die belofte niet na. Dat stellen de Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisaties (VERMO), Werkgeversvereniging WIZZ, NOC*NSF en overige sportbedrijven in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

Kostenpost

Sporters zijn volgens de sportkoepels de dupe van het nieuwe btw-regime dat 1 januari 2019 zou moeten ingaan. Sportbedrijven worden dan vrijgesteld van btw. ‘Dat klinkt gunstig, maar is het niet. De sportbedrijven moeten de btw die aan hen in rekening wordt gebracht blijven betalen, maar kunnen deze niet langer verrekenen. De btw wordt dus een kostenpost. De miljoenen die dit extra gaat kosten, worden uiteindelijk door de sporters betaald’, aldus de brandbrief.

  

Renovaties op de tocht

De in het Sportakkoord gemaakte afspraak met het kabinet dat sporten toegankelijker wordt voor alle Nederlanders, wordt volgens de sportbedrijven met de nieuwe btw-regeling tenietgedaan. Sportbedrijven zeggen niet anders te kunnen dan de hogere kosten doorberekenen aan de sportverenigingen en andere gebruikers. ‘Sporten wordt per 1 januari voor veel mensen onbetaalbaar, waardoor meer mensen zullen afhaken. Ook kwetsbare groepen zullen vaker uitvallen’, stellen ze in de brief.

Verder waarschuwen ze ervoor dat renovaties, innovaties, vervanging van sportmateriaal en de bouw van nieuwe sportaccommodaties als gevolg van de maatregel op de tocht te staan.

Lees meer

Versterken lokale democratie met Right to Challenge

In het NRC van 17 oktober 2018 verscheen een mooi voorbeeld van ‘Right to Challenge’ in de gemeente Tilburg. Met Right to Challenge kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen. Minister Ollongren wil het aantal gemeenten dat met met deze vorm van burgerparticipatie werkt verdubbelen. De inzet van (digitale) participatievormen moet ervoor zorgen dat bewoners op een laagdrempelige manier meer invloed kunnen uitoefenen op beleids- en besluitvorming.

Nieuw stadspark dankzij burgers

In Tilburg namen burgers de invulling van een nieuw park over. De gemeenteraad keurde in april vorig jaar het plan van een groep burgers voor een nieuw stadspark goed, waarvoor iedereen in Tilburg ideeën mocht aandragen. Naast de skatebaan komt er onder andere een theehuis, een stadscamping, een beachvolleybalveld en een scoutingcomplex.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief