Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

UITGAVEN EN INKOMSTEN PROVINCIES DALEN

Provincies geven steeds minder geld uit, maar ze krijgen ook steeds minder geld binnen. De inkomsten dalen harder dan de lasten. Tussen 2016 en 2019 daalden de lasten met 11 procent en de baten met 16 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Kleinsten geven verhoudingsgewijs meeste uit

Noord-Brabant en Gelderland verwachten dit jaar het meeste geld uit te geven, ongeveer 730 miljoen euro. Zuid-Holland volgt met 700 miljoen euro. Dit zijn echter ook de provincies met de meeste inwoners. Naar verhouding zijn het juist de kleinste provincies die het meest uitgeven. Zo besteedt Groningen meer dan 680 euro per inwoner, tegen 190 euro per Zuid-Hollander. Dat komt doordat de provincie niet verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in plaatsen als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Geld vooral naar bereikbaarheid en vervoer

Elke provincie gaat ervan uit dit jaar meer geld uit te geven dan er binnenkomt, hoewel het gat in Zeeland met 1 miljoen euro erg klein is. In Friesland is het verschil het grootst, de provincie verwacht 97 miljoen euro meer uit te geven dan er binnenkomt. Provincies geven vooral geld uit aan regionale bereikbaarheid en regionaal vervoer. Met name in Groningen en Utrecht is dit een grote kostenpost. (ANP)

GEMEENTEN BEREIDEN ZICH VOOR OP KOMST VLIEGENDE AUTO

Afbeelding

In diverse gemeenten gaan het komend jaar pilots draaien om zich voor te bereiden op de komst van vliegende auto’s. Als het aan ingenieursbureau Antea Group ligt, zullen de eerste vliegende auto’s zich al in 2020 boven Nederland bevinden.

Onderste luchtlaag

‘Een stabiel stukje gras, een windzak en een brandblusser’. Veel meer is er volgens Henri Deelstra, businesslijndirecteur Ruimte & Water bij Antea Group, niet nodig om een veilige start- en landingsplaats voor vliegende auto’s te creëren. De moeilijkheid zit dan ook niet zozeer in de fysieke infrastructuur. Belangrijker is dat de regelgeving die het mogelijk maakt dat er straks vliegende auto’s tussen steden pendelen klopt. ‘De vliegende auto gaat gebruik maken van de onderste luchtlaag van het luchtruim,’ verkaart Deelstra. ‘Dat is de laag waarin bijvoorbeeld ook drones vliegen. In dat gebied is de regelgeving nog in ontwikkeling.’

Geluid

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de European Union Aviation Safety Agency (EASA) geven volgend jaar de benodigde vergunningen af voor het voertuig zelf. Daarnaast zal de ruimtelijke regelgeving waaronder de vliegende auto’s vallen duidelijk moeten zijn. Ook zullen er volgens Deelstra mogelijk vragen komen van inwoners van gebieden waar de vliegveldjes ontwikkeld zullen worden. ‘Mensen willen natuurlijk weten hoeveel geluid het oplevert en hoe vaak deze auto’s zullen opstijgen en landen.’

Lees meer

NL-Doet in Gassel

dsc00084

NL-Doet met het college in Gassel

Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 2019 stonden in het teken van NL DOET, de landelijke vrijwilligers werkdagen. Evenals in voorgaande jaren deed ook de Dorpsservicewinkel en de Stichting Dorpsbelangen hieraan mee. Met twee groepen vrijwilligers was het vrijdag een drukke en gezellige ‘bende’ in de dorpsservicewinkel en op het Julianaplein.

Lees meer

 

ZORGEN OVER REKENING KLIMAATAKKOORD

Het Stedennetwerk G40 vreest dat gemeenten te weinig geld krijgen om de hen toebedachte coördinerende rol bij de energietransitie naar behoren uit te voeren. Ook voor het gasloos maken van woningen is veel te weinig geld beschikbaar.

Kostenverdeling

Dat stelt het Stedennetwerk in een reactie op de doorrekening van het Klimaatakoord door de planbureaus. Gemeentekoepel VNG roept het rijk op om snel duidelijkheid te geven over een eerlijke kostenverdeling en passende financieringsmogelijkheden voor inwoners nu de doorrekening van het Klimaatakkoord bekend is. De Unie van Waterschappen (UVW) roept partijen om ‘vaart te zetten achter besluitvorming en werk te maken van de energietransitie’. ‘Zonder bestrijding van de oorzaak (van de klimaatverandering, red) blijft het dweilen met de kraan open’, aldus bestuurslid Dirk-Siert Schoonman. 

Wijkaanpak

Het PBL steunt de keuze om gemeenten een coördinerende rol te geven bij de energietransitie, maar uit de doorrekening wordt niet duidelijk of gemeenten voor die taken voldoende extra geld krijgen, aldus het Stedennetwerk. Er is 50 miljoen euro gereserveerd voor de zogeheten wijkaanpak. Eerder heeft het Stedennetwerk aangegeven dat de steden minstens het dubbele nodig hebben om de contacten met en de besluitvorming tussen burgers, bedrijven en overheden te organiseren. Ook het PBL heeft twijfels of die 50 miljoen euro voldoende is, tekent de G40 daarbij aan.

Lees meer

THERMOMETER IN FINANCIËN SOCIAAL DOMEIN

Een speciale visitatiecommissie kan op verzoek de gemeentelijke financiën in het sociaal domein doorlichten. Dat heeft het VNG-bestuur donderdag besloten.

Gemeenten kunnen hun financiën in het sociaal domein laten doorlichten. Daartoe is een speciale visitatiecommissie in het leven geroepen. De bedoeling ervan is dat gemeenten meer grip op de financiën in het sociaal domein krijgen en houden. Dat heeft het VNG-bestuur donderdag besloten.

Landelijke trends

De primaire taak van de visitatiecommissie is het ondersteunen van gemeenten en het inzichtelijk maken van landelijke trends. Veel gemeenten kampen met (grote) tekorten op met name de Wmo en jeugdhulp. De inzichten van de rapportages van afzonderlijke gemeenten worden gebundeld, ‘zodat zij kunnen leiden tot inzichten en verbeteringen op landelijk niveau’, aldus de VNG.

Gebrek aan grip

De visitaties zijn niet primair gericht op het terugdringen van eventuele tekorten bij gemeenten, stelt de VNG. Tekorten kunnen wel het gevolg zijn van een gebrek aan grip. 'Grip hebben betekent dat de gemeente ontwikkelingen goed kan voorspellen en niet achteraf verrast wordt’, aldus de VNG. Verbetering van de financiële beheersbaarheid van het sociaal domein is het voornaamste doel van de visitaties.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief