Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

ONLINE VERZET TEGEN OPHOPING ROTTERDAMS VUILNIS

Veel Rotterdammers hebben hun buik vol van het huisvuil dat zich al geruime tijd ophoopt op straat. Een petitie waarin het gemeentebestuur wordt opgeroepen snel maatregelen te nemen was zondag al duizenden keren getekend. Op de website vuilnisbelt010.nl eisen de initiatiefnemers dat afvalcontainers vaker worden geleegd.

Veel Rotterdammers hebben hun buik vol van het huisvuil dat zich al geruime tijd ophoopt op straat. Een petitie waarin het gemeentebestuur wordt opgeroepen snel maatregelen te nemen was zondag al duizenden keren getekend. Op de website vuilnisbelt010.nl eisen de initiatiefnemers dat afvalcontainers vaker worden geleegd.

Bezuiniging

Afgelopen week kondigde de stad aan dat 17 miljoen euro wordt bezuinigd op de buitenruimte, terwijl 'containers vaak domweg overvol zitten, met troep op straat als onvermijdelijk gevolg'. Aanleiding voor het starten van de petitie is een opmerking van wethouder Bert Wijbenga (buitenruimte, handhaving) dat 'vervuilers net pubers zijn en je niet achter hun kont kunt blijven opruimen'.

Overvol

'De petitie leeft onder de mensen, ze herkennen het probleem,' aldus initiatiefnemer Jaap Stronks. 'De gemeente moet overvolle containers gewoon vaker legen. Je kunt erop wachten dat mensen er een zak naast zetten, daarna volgt een toiletpot of een bankstel, want troep trekt troep aan.' Hij klaagt al jaren bij de gemeente over troep in de wijken. 'Dit jaar heb ik al 26 keer doorgegeven dat containers vol zitten.'

Chip

'Binnenkort kunnen ze de vuilophaalroutes aanpassen op basis van informatie uit chips, sensoren die aangeven of een container vol is. De wethouder doet echt wel zijn best, maar ondertussen wordt ook miljoenen bezuinigd op de buitenruimte', aldus Stronks. 'De kwaliteit moet omhoog. Het moet schoon zijn en schoon blijven. Daar hebben we de gemeente voor nodig. Ik heb er nog niet veel vertrouwen in.'(ANP)

 

'VERBOD ZWAAR VUURWERK KOMT TE LAAT'

De burgemeesters van de vier grote steden, de G4, vinden het teleurstellend dat het kabinet het verbod op de verkoop van zwaar vuurwerk pas laat ingaan bij de jaarwisseling 2020/2021. Het tempo waarin het kabinet tot extra maatregelen komt, is veel te langzaam, vinden Femke Halsema (Amsterdam), Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), Pauline Krikke (Den Haag) en Jan van Zanen (Utrecht).

Ernstige incidenten

'Goed dat het kabinet nu ook erkent dat extra maatregelen nodig zijn. Wij verwelkomen iedere stap die helpt om de jaarwisseling veiliger te laten verlopen', zeggen ze in een verklaring. Maar het tempo waarin dit gebeurt 'doet geen recht aan het aantal ernstige incidenten en de onveilige situaties die zich iedere jaarwisseling voordoen. Als burgemeesters blijven we ons hard maken voor strengere, landelijke maatregelen.' Het kabinet legt de verkoop van het zwaarste consumentenvuurwerk, waaronder honderdduizendklappers en Chinese rollen, aan banden. (ANP)

 

AMBTENAREN MOGEN BUSINESSCLASS BLIJVEN VLIEGEN

Hoewel Nederlandse ambtenaren steeds vaker en luxer naar Caribisch Nederland vliegen voor een bezoek aan de BES-gemeenten (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) vindt staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het niet nodig om het afwegingskader voor het nut en de noodzaak van de reis aan te scherpen of de reisregeling buitenland aan te passen.

Toename businessclass tickets
Vorige maand gaf het ministerie na een Wob-verzoek een lijst vrij met de kosten van dienstreizen van bewindslieden en ambtenaren naar Caribisch Nederland van 2013 tot en met 2018, uitgesplitst naar bestemming, ministerie en hotel- en ticketkosten. Die laatste kosten zijn uitgesplitst in businessclass en economyclass tickets. Nederlandse ambtenaren maken dienstreizen naar Caribisch Nederland om daar toezicht te houden op onder meer politie, infrastructuur en onderwijs. Uit de cijfers valt af te lezen dat niet alleen het aantal dienstreizen in die periode flink is toegenomen, maar ook het aantal businessclass tickets. De totale kosten voor alle vliegreizen in 2018 naar Caribisch Nederland waren ruim 1,6 miljoen euro. Met hotelkosten en binnenlands reiskosten erbij iets meer dan 2 miljoen euro.

Lees meer

HAUSSE AAN WMO-AANVRAGEN

Oldenzaal moet extra personeel inzetten om de toename aan Wmo-aanvragen af te handelen. Bij de gemeente kwamen de eerste helft van dit jaar 900 aanvragen binnen, terwijl dat er vorig jaar bijna 550 waren. De invoering van het Wmo-abonnementstarief is de ‘hoofdschuldige.’

Aanzuigende werking

Per 1 januari geldt dat inkomensonafhankelijk Wmo-abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen van 17,50 euro per vier weken. Het abonnementstarief gaat vanaf 2020 ook voor algemene Wmo-voorzieningen gelden. Zowel gemeentekoepel VNG als de Raad van State hebben voor de invoering van de maatregel voor die zogeheten aanzuigende werking gewaarschuwd.

Wachttijden

Oldenzaal ziet de aanvragen dusdanig stijgen, dat nu alle zeilen worden bij gezet om de toeloop zo snel mogelijk af te handelen. Het duurt nu zo’n negen weken voordat aanvragers van een Wmo-voorziening iets van de gemeente te horen krijgen. Door extra personeel in te zetten, hoopt de gemeente de wachttijden te verkorten. ‘Mocht het aantal meldingen blijven toenemen dan wordt afgewogen of er nogmaals extra middelen worden ingezet of dat toenemende wachttijden acceptabel zijn’, zo laat de gemeente via haar website weten. De wachttijden worden ook deels veroorzaakt door een nieuw inkoopmodel voor Wmo en jeugdzorg, waardoor veel klanten opnieuw moeten worden geïndiceerd. Het is niet duidelijk welke kosten met het inzetten van extra personeel zijn gemoeid. Ook de druk op het Wmo-budget is vooralsnog ongewis. Oldenzaal was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor vragen.

Stijging

Oldenzaal staat niet alleen. In april lieten de Drechtsteden al weten dat er sprake was van een stijging van 8,5 procent van het aantal inwoners dat een Wmo-aanvraag bij een van de Drechtsteden deed. Kampen verwacht dat dit jaar twintig procent meer Kampenaren voor een Wmo-maatwerkvoorziening bij de gemeente zullen aankloppen dan vorig jaar, zo stelde de gemeente eind april. Recenter meldde Assen dat sprake is van een forse aanzuigende werking van 15 tot 20 procent.

 

WEGGESLUISD

De regio kan het goedkoper dan het rijk! Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat erkent dat volmondig. En dan voelt u al nattigheid… 

Er komen nieuwe sluizen en bruggen bij Kornwerderzand, zodat grotere schepen van de Waddenzee naar het IJsselmeer kunnen varen. Dat is hartstikke mooi, het leidt tot 3.000 extra banen in Friesland, Overijssel en Flevoland. Die nieuwe sluizen en bruggen kosten 208 miljoen euro. Daarvan betaalt de minister 111 miljoen euro, en de betrokken provincies, gemeenten en bedrijven die ervan profiteren, betalen 88 miljoen euro. Dus was er nog 9 miljoen euro tekort. Hoe dat op te lossen? 

De minister en de provincie Friesland melden aan de Tweede Kamer de oplossing: ‘Als niet het rijk maar de regio het project uitvoert, kan dat 9 miljoen euro goedkoper’. De Kamer vond het prachtig. Ik zal u uitleggen wat deze oplossing betekent. 

Deze oplossing betekent dat ú moet betalen. De truc is dat de provincie de btw van de sluizen en bruggen, 9 miljoen euro, kan declareren bij het btw-compensatiefonds. Het rijk kan dat niet. Het geld in dat fonds is namelijk van de gemeenten en provincies. 

Omdat Friesland er nu 9 miljoen euro extra uit haalt, krijgt elke gemeente en elke andere provincie minder geld. Per inwoner kost deze truc ongeveer 50 cent. Bijvoorbeeld Maastricht, 120 duizend inwoners, moet ongeveer 60.000 euro meebetalen aan sluizen en bruggen die 315 kilometer verderop liggen. En wat gebeurt er als de nieuwe sluizen en bruggen van Kornwerderzand duurder worden dan gedacht? Dan wordt de schade voor alle gemeenten en andere provincies nog groter. 

Deze truc is moreel natuurlijk hartstikke fout. Er wordt geld uit heel Nederland weggesluisd – letterlijk en figuurlijk – naar Friesland. En ik denk dat het ook onwettig is. De minister moet namelijk geld in het btw-compensatiefonds storten als ze een taak opdraagt aan een provincie. En dat doet ze nu niet. Kortom: De gemeenten en provincies worden voor minstens 9 miljoen euro benadeeld door een dubieuze, en ik denk illegale truc van de minister en de provincie Friesland. Als uw gemeente binnenkort een kinderboerderij moet sluiten, om 50 cent per inwoner te besparen, dan kent u nu de schuldigen.

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief