Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

Geen rondslingerende fietsen meer bij busstation

Al jaren is het een grote ergernis: rondslingerende fietsen bij het busstation. Geen visitekaartje, zo pal voor het stadhuis maar erger is dat de fietsen vaak het trottoir blokkeren. Dat leidt tot gevaarlijke situaties als voetgangers via het fietspad om de fietsen heen moeten lopen. Voor rolstoelers of visueel gehandicapten vormen de fietsen al jaren een obstakel.  

Fietsenstalling

Het is niet dat er geen stallingsruimte is. Bij het busstation staat een ruime, overdekte fietsenstalling maar deze werd niet genoeg gebruikt door de reizigers. Ook in de buitenruimte staan fietsenrekken. Soms werd er door de gemeente gehandhaafd en dan ging het even goed maar na verloop van tijd stonden weer overal fietsen, daar waar ze niet horen. Een doorn in het oog van veel inwoners.

Positieve gedragsbeïnvloeding

Sinds kort gaat het echter een stuk beter. Gravenaar Frank Marcellis meldde zich bij de gemeente met het voorstel de fietsenoverlast aan te pakken. Frank was net begonnen aan de postacademische opleiding tot gedragsveranderaar en zocht een casus voor zijn opleiding. Het aanpakken van de fietsenoverlast leek hem en de gemeente een goed idee.

Eerst werd het probleemgedrag in kaart gebracht. Uit gesprekken met busreizigers en bezoekers van het stadhuis bleek dat de meesten hun fiets best netjes wilden stallen maar in de praktijk kwam het er vaak niet van. Ook bleek niet iedereen te weten waar je je fiets wel en niet mag neerzetten. Een volgende stap werd gezet door bij het busstation op een positieve manier aan te geven waar men de fiets wel mag stallen. Dat gebeurde door niet (zoals vaak gebeurd) te benoemen wat niet mag, maar juist mensen bij voorbaat te bedanken voor het tonen van het goede gedrag. Een aanpak die werkt. Zeker bij jongeren. Zo staan er nu drie borden op met de tekst "Top dat jij het voetpad vrij houdt!". Op het bord is ook een rolstoeler te zien die niet voorbij de rondslingerende fietsen kan. Zo ziet iedereen welk probleem fout gestalde fietsen opleveren. Met belijning en voetstapjes op de grond is aangegeven waar fietsen wel en niet geplaatst mogen worden. Met name de voetstapjes maken duidelijk dat er een voetpad ligt. Er worden daar nu geen fietsen meer geplaatst.

Fietsen die de afgelopen periode toch verkeerd werden gestald, kregen een label om het stuur. Daarop stonden positieve teksten waarbij de eigenaar wordt bedankt als ze hun fiets wél op de juiste plek stallen

Lees meer

OLLONGREN KRIJGT OMSTREDEN BOUWWET DOOR EERSTE KAMER

De Eerste Kamer stemde vandaag in met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met de nieuwe wet krijgen bouwers een grotere verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van nieuwbouwwoningen. Gemeenten komen meer op afstand te staan, maar blijven wel het bevoegd gezag. De wet was omstreden, maar recente toezeggingen van minister Ollongren bleken voldoende.

Voorkant 

De kwaliteit van een bouwwerk, zoals een woning, wordt nu vooral aan de voorkant bepaald bij de aanvraag en beoordeling van een bouwvergunning. Met de Wet kwaliteitsborging wordt die kwaliteitsborging verlegd naar de realisatie en de oplevering. Bouwers worden straks verplicht een onafhankelijk kwaliteitsborger in te schakelen die bouwplannen moet beoordelen, en tijdens de bouw de kwaliteit en veiligheid van de constructie kan monitoren. Op deze manier moet de kwaliteit van de opgeleverde bouw groter worden; bouwers blijven langer aansprakelijk voor wat ze hebben opgeleverd. Voor huizenkopers wordt het dan ook makkelijker om een aannemer aansprakelijk te stellen bij bouwfouten of een slechte kwaliteit van de woning. 

Bezwaren

De Tweede Kamer stemde al in 2017 in met de wet, maar de senaat had bezwaren. Twee jaar geleden stuitte minister Plassterk op bedenkingen tegen het wetsvoorstel van toenmalige oppositiepartijen. Zij waren bang dat in het nieuwe stelsel de gemeente de controle over de veiligheid en kwaliteit van de bouw verliest, omdat de toezicht en informatie over de bouw bij andere, private partijen komt te liggen. Uiteindelijk besloot Plassterk de wet nog voor de stemming in te trekken. Zijn opvolger Ollongren sloot eerder dit jaar een akkoord met de VNG; de wet zou eerst uitgebreid in de praktijk worden getoetst voordat de bouwwereld en overheden er in 2021 mee moeten werken.

Lees meer

 

EXTRA RIJKSGELD JEUGD NIET OM TEKORTEN TE DEKKEN

Het extra geld dat het kabinet voor de uitvoering van de jeugdhulp wil vrijmaken, is niet bedoeld om alleen de tekorten bij gemeenten te dekken. Het is vooral bedoeld om de uitvoering van het jeugdhulpstelsel beter en efficiënter te maken en de transformatie te versnellen. Daarover wil de minister bestuurlijke afspraken met gemeenten maken.

Betere sturing

Dat stelt minister De Jonge (VWS) in reactie op het dreigement van de VNG om de jeugdhulp op het bordje van het rijk te leggen als het kabinet niet met voldoende extra geld over de brug komt. Meer (rijks)geld leidt niet automatisch tot betere en beter beheersbare jeugdhulp, stelt De Jonge in een brief aan de Kamer. Er is ook betere regievoering, betere sturing en betere regionale samenwerking nodig. Daar zullen de afspraken met de VNG zich op richten. Daarnaast is verdiepend onderzoek nodig naar de achtergronden van de gemeentelijke tekorten. ‘Om te leren wat er in de sturing beter moet’, aldus De Jonge.

Lees meer

DIGITALE SCHOUW: SLOTEN INSPECTEREN MET DE HULP VAN BOVEN

In een enkele week met slechts enkele waterschappers ongeveer 7.000 soms louter te voet bereikbare sloten schouwen. Onmogelijk, denkt u. Maar een Proof of Concept bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) laat zien dat het mogelijk is. Met behulp van… satellietdata! In deze blog vertel ik u hoe we vanuit de ruimte het onmogelijke mogelijk maken. En dat is nog maar het prille begin…

Meten is weten. Een aloude wetmatigheid die tegenwoordig door het fenomeen remote sensing naar een hoger niveau is gebracht. Deze ietwat mystieke term is eigenlijk helemaal niet zo mysterieus: als je iets meet zonder het aan te raken, is er al sprake van remote sensing. Een voorbeeld is de snuffelpaal, een instrument om de luchtkwaliteit te meten. Je kunt ook een sensor aan een drone hangen. Of aan een satelliet. Als je al die data – van de snuffelpaal langs de snelweg, van de drone die daar boven zweeft en van de satelliet die daar weer ver boven hangt – samenbrengt en analyseert, heb je een uitermate sterke databundel. Data scientists en data engineers kunnen aan de hand van al die informatie, al die complementaire enen en nullen, uitspraken doen over alles wat groeit en bloeit. Hoe schoon is de lucht? Is er ergens een bodemverzakking?

Lees meer

Motie: Verzilverlening

Logo LPG

Onlangs zijn wij vanuit de LPG bij het Welzijn Ouderen Grave op bezoek geweest en één van de signalen die we daar gekregen hebben en die ook landelijk in vele gemeentes speelt, was dat vele ouderen graag zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen.
Op 26 maart heeft deze raad unaniem een motie van de LPG en CDA aangenomen waarbij het college werd opgedragen om de realisatie van woningbouwplannen te versnellen waarbij het een vereiste was dat deze nieuwbouw voor jong en oud (starterswoningen en levensloopbestendige woningen) is.

Maar wij zijn op zoek gegaan naar meer mogelijkheden om als Gemeente te kunnen reageren op dat signaal dat ouderen graag zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Eén van deze mogelijkheden is de Verzilverlening, zie https://www.svn.nl/verzilverlening

Vanavond zullen wij dan ook samen met het CDA een motie indienen om het college te verzoeken de mogelijkheden te onderzoeken.

We houden u op de hoogte!

Deze motie is vandaag in gebracht door de LPG en is unaniem aan genomen door de raad!

Ontvang ook onze nieuwsbrief