foto edwin van kraaijButton Grave

 

 

 

Nieuws en actualiteiten

Veiligheid blijkt ook taak voor wethouders

Nederland telt momenteel 22 wethouders met veiligheid en 90 wethouders met handhaving in hun portefeuille. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool in opdracht van de Wethoudersvereniging.

 

Nederland telt momenteel 22 wethouders met veiligheid en 90 wethouders met handhaving in hun portefeuille. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool in opdracht van de Wethoudersvereniging.

Lees meer...

2e ronde bouwimpuls: 28 gemeenten krijgen geld

Het geld in de tweede ronde van de nieuwbouwsubsidie ‘woningbouwimpuls’ is toegekend. In 28 gemeenten worden 44.666 nieuwe woningen voor starters en mensen met een middeninkomen gebouwd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken legt hiervoor 266 miljoen euro in. Gemeenten en provincies dragen ruim 340 miljoen euro bij.

Lees meer...

Geen gemeente voorbereid op cybercrisis

Beeld: Shutterstock

 

Gemeenten zijn beperkt voorbereid op cybercrises en er wordt niet geoefend. Omdat er nog weinig bekend is over deze vorm van crisisbestrijding bij gemeenten, voerden de Haagse Hogeschool en NHL Stenden Hogeschool een verkennend onderzoek uit. Grote uitdagingen zijn een gebrek aan samenwerking en, daardoor, onbenutte kennis over crisismanagement en cybersecurity. 

Lees meer...

Herindelingsburgemeesters woest op kamerleden

De burgemeesters van Uden en Landerd zijn witheet op twee Kamerleden. Na een zorgvuldig verlopen herindelingsproces zetten twee Kamerleden een streep door hun herindelingsplan. Ze laten het er niet bij zitten.

 

Witheet zijn ze, de burgemeesters van Uden en Landerd. Na een zorgvuldig verlopen herindelingsproces zetten twee Kamerleden op een achternamiddag via een amendement lukraak een streep door het fusieplan. Een brief op poten is naar de Tweede Kamer gestuurd, om de Kamerleden op het hart te drukken het amendement te verwerpen.  

Lees meer...

Touwtrekken om honderden brexit miljoenen

De 757 miljoen euro die Nederland van Brussel krijgt uit het Brexit-compensatiefonds moet naar de provincies gaan en niet worden gebruikt voor de dekking van kosten van het rijk.

 

De 757 miljoen euro die Nederland van Brussel krijgt uit het Brexit-compensatiefonds moet naar de provincies gaan en niet worden gebruikt voor de dekking van kosten van het rijk, zoals een bewustwordingscampagne of extra douanefaciliteiten. Die boodschap krijgt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken van het Interprovinciaal Overleg, IPO.

Lees meer...

Stooksubsidies liggen steeds meer onder vuur

De Tweede Kamer heeft energie uit biomassa controversieel verklaard. Een volgend kabinet moet zich over het mogelijk uitfaseren van biostooksubsidies buigen. In gemeenten met warmtenetten op biostromen laait het debat steeds verder op.

 

Lees meer...

‘Woningbouw verder aanjagen voor alle inkomens’

Woningbouw versnellen

Gemeenten willen samen met andere partijen de woningbouw aanjagen. ‘Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties,’ aldus Divosa, de spreekbuis van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Het Rijk moet hiervoor miljarden extra op tafel leggen.

  

Lees meer...

Avondklok kan in noodverordening gemeente

Nu de rechter de overheid heeft opgelegd de avondklok per direct op te heffen, is er mogelijk een andere wettelijke manier om de maatregelen vanavond toch te kunnen behouden, zegt Henny Sackers, hoogleraar strafrecht en criminologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ‘Gemeenten zouden de avondklok in de noodverordening kunnen opnemen. Dat is in principe vandaag nog te regelen.

 

Nu de rechter de overheid heeft opgelegd de avondklok per direct op te heffen, is er mogelijk een andere wettelijke manier om de maatregelen vanavond toch te kunnen behouden, zegt Henny Sackers, hoogleraar strafrecht en criminologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ‘Gemeenten zouden de avondklok in de noodverordening kunnen opnemen. Dat is in principe vandaag nog te regelen. 

Lees meer...

Omwonende krijgen geld voor Groningse windmolenoverlast

Omwonenden van het windpark Oostpolder in Groningen worden financieel gecompenseerd voor het plaatsen van de windturbines in hun omgeving. Dat hebben de initiatiefnemers afgesproken met de provincie Groningen, omdat het niet lukt om omwonenden te laten mee-investeren in het windpark.

 

Omwonenden van het windpark Oostpolder in Groningen worden financieel gecompenseerd voor het plaatsen van de windturbines in hun omgeving. Dat hebben de initiatiefnemers afgesproken met de provincie Groningen, omdat het niet lukt om omwonenden te laten mee-investeren in het windpark.

 

Lees meer...