foto edwin van kraaijButton Grave

 

 

 

Nieuws en actualiteiten

Provincie en rijk moeten herindeling kunnen starten

Provincies en ook het rijk moeten het initiatief tot herindeling kunnen nemen. Dat stelt de Raad van State.

Er moet een streep door het Haagse adagium dat gemeentelijke herindelingen eigenlijk alleen ‘van onderop’ acceptabel zijn. Het is niet meer houdbaar om het initiatief voor een fusie alleen bij gemeenten te laten. Provincies en ook het rijk moeten het initiatief tot herindeling kunnen nemen. Er is geen optimale schaalgrootte die voor het hele land geldt. De optimale omvang is afhankelijk van de regio en de opgaven die er liggen. Dat stelt de Raad van State.

Lees meer...

'Discussie over woonlasten-neutraliteit is fake nieuws'

Hoe schril steekt het stroperige proces van de huidige energietransitie af tegen de vorige: die van kolen naar aardgas. Dat was in tien jaar zo goed als geregeld. Gemeentelijk adviseur duurzaamheid en blogger Sven Ringelberg schreef een boek over wat we van de soepele gastransitie kunnen leren.

Hoe schril steekt het stroperige proces van de huidige energietransitie af tegen de vorige: die van kolen naar aardgas. Dat was in tien jaar zo goed als geregeld. Gemeentelijk adviseur duurzaamheid en blogger Sven Ringelberg schreef een boek over wat we van de soepele gastransitie kunnen leren.

Lees meer...

Herverdeling Gemeentefonds leidt tot onbegrijpelijke uitkomsten

ROB Herverdeling Gemeentefonds

De beoogde herverdeling binnen het Gemeentefonds, de rijksbijdrage die in het merendeel van de gemeentelijke inkomsten voorziet, leidt tot onbegrijpelijke verschuivingen, vooral voor het sociaal domein. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) die nadere inzage in het goochelen met de miljarden vraagt.

Lees meer...

Gemeenten begroten tekort van bijna 1,3 miljard

In totaal begroten gemeenten een tekort van 1.285 miljoen euro voor dit jaar. Dat becijferen de gemeentefondsspecialisten van Liasinfo op basis van de begrotingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De begrote baten en lasten zijn 64,6 miljard euro, oftewel 3.695 euro per inwoner.

In totaal begroten gemeenten een tekort van 1.285 miljoen euro voor dit jaar. Dat becijferen de gemeentefondsspecialisten van Liasinfo op basis van de begrotingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De begrote baten en lasten zijn 64,6 miljard euro, oftewel 3.695 euro per inwoner.

 

Lees meer...

Geen onderzoek naar herindelings-traject Scherpenzeel

Een meerderheid van de Gelderse Staten wil geen onderzoek naar het door GS gevoerde herindelingstraject Scherpenzeel-Barneveld. Een motie hiertoe van oppositiepartij PVV is tijdens een interpellatiedebat in Provinciale Staten verworpen.

Er komt geen onderzoek naar de manier waarop Gedeputeerde Staten van Gelderland het herindelingsproces Scherpenzeel-Barneveld hebben gevoerd. Een motie hiertoe van oppositiepartij PVV is tijdens een interpellatiedebat in Provinciale Staten verworpen. De PVV twijfelt aan de juistheid van de informatie die GS geven over onder meer de bestuurskracht en financiële situatie van Scherpenzeel.

 

Lees meer...

KR-registratie alleen bij problematische schulden

Alleen als er sprake is van serieuze schuldproblemen mogen burgers worden geregistreerd bij het BKR. Dat vinden gemeenten en schuldhulpverleners, die voorstellen om een wettelijk onderscheid te maken tussen curatieve schuldhulp (die draait om het lossen van schuldproblemen) en preventieve schuldhulp (die zich richt op het voorkomen van schulden).

Lees meer...

CDK Berends: ‘We worden bijna een tandeloze tijger’

Provincies hebben vrijwel geen instrumenten om in te grijpen als gemeenten niet toekomstbestendig zijn. Terwijl ze aan de andere kant wel de verantwoordelijk hebben om te zorgen voor sterke gemeenten. De huidige herindelingswet en het beleidskader herindeling helpen provincies nauwelijks. ‘We worden bijna een tandeloze tijger. Dat laten we ons als provincie niet gebeuren.’

 

Lees meer...

Miljardeninjectie lost tekort op jeugdbudget niet op

Ook al komt het kabinet straks met pak ‘m beet structureel 1,7 miljard euro extra over de brug voor de jeugdzorg, dan nog blijven zo’n zes op de tien gemeenten met tekorten zitten. Althans, als het extra rijksgeld volgens de huidige verdeelsystematiek wordt verdeeld. De tekorten per gemeente lopen gigantisch uiteen. Het tekort ligt gemiddeld op dertig procent met een uitschieter naar 186 procent. Kleinere gemeenten komen vaker niet uit met het rijksbudget dan grote(re) gemeenten.

Lees meer...

Waarschuwing voor te hard ingrijpen na coronacrisis

Hard ingrijpen in de economie na de financieel-economische crisis van 2008 heeft langdurig negatieve gevolgen voor de welvaart. Dat is de les die beleidsmakers uit de vorige crisis kunnen trekken volgens onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Rabobank.

Lees meer...

Leidinggeven op afstand vraagt andere stijl

© Shutterstock

Leidinggeven op afstand is niet iets dat je bedenkt en de volgende dag meteen vlekkeloos uitvoert, zegt Gonny Vink, oprichter en trainer van Work21. Dat bureau helpt en adviseert onder andere overheidsorganisaties bij digitalisering en nieuwe vormen van samenwerken. ‘Het is een keuze, waarbij je elkaar moet vertrouwen, moet durven loslaten, en moet bedenken wie jij wilt zijn als leider’, schrijft ze in haar in boek ‘Leidinggeven op afstand’ (2019).

Lees meer...

Duizenden bijstands-gerechtigden benadeeld

Door een fout bij ruim 200 gemeenten is er bij bijstandontvangers met schulden beslag gelegd op meer geld dan wettelijk mag. Het gaat om tientallen euro's per maand. Dat blijkt uit een document van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), dat in handen is van de NOS.

Lees meer...

Burgemeesters willen rap concreet heropenings-plan

Het Veiligheidsberaad rekent erop dat er over twee weken een concreet plan is voor de heropening van de maatschappij. De burgemeesters willen dat er dan een routekaart is met betrouwbare informatie over versoepelingen. ‘We hebben niks aan een routekaart die bij een tegenvaller weer aangepast moet worden. Het moet nu helder zijn’, aldus voorzitter Hubert Bruls.

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio rekent erop dat er over twee weken een concreet plan is voor de heropening van de maatschappij. De burgemeesters willen dat er dan een routekaart is met betrouwbare informatie over versoepelingen. ‘We hebben niks aan een routekaart die bij een tegenvaller weer aangepast moet worden. Het moet nu helder zijn’, aldus voorzitter Hubert Bruls.

 

Lees meer...