foto edwin van kraaijButton Grave

 

 

 

Nieuws en actualiteiten

Sterke stijging aantal datalekken bij overheid

Beeld: Shutterstock

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kreeg 23.976 datalekmeldingen binnen in 2020 en ruim een vijfde daarvan kwam bij de overheid vandaan. Het betekent een stijging van 13 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De AP meet verder een ‘explosieve toename van het aantal hacks’ en luidt de noodklok. De overheid scoort wat dat betreft als sector niet het hoogst, maar moet zich er wel bewuster van worden 'dat zij heel belangrijke informatie bewaart'.

Lees meer...

'Ze lijken wel stokdoof in Den Haag’

De voorgestelde verruiming van het gemeentefonds door onder meer VVD en CDA (plus 0,5 miljard) is ‘niet realistisch’ en volstrekt onvoldoende voor gemeenten. Dat stelt VNG-directeur Leonard Geluk. Diverse wethouders laten weten zwaar teleurgesteld in de landelijke partijen te zijn. ‘Ze lijken wel stokdoof in Den Haag.’

 

Lees meer...

Waarom video-vergaderingen ons vermoeien: 4 oorzaken

Waarom videovergaderingen ons vermoeien: 4 oorzaken

Het is niet gek dat je uitgeput bent na een dag van videovergaderingen. Hoogleraar Jeremy Bailenson van Stanford University deed onderzoek naar deze (wat hij noemt) ‘Zoom Fatigue’, Zoommoeheid. Bailenson hoopt zo een basis te leggen voor meer onderzoek naar het tegengaan van deze moeheid.

 

Lees meer...

Het geld van de gemeenten raakt op, en dat gaat iedereen merken

Geheel boven: sporen van achterstallig onderhoud op straat in Stadskanaal.

Lees meer...

Dit ben jij kwijt aan woonlasten in jouw gemeente

Archieffoto: ANP
De woonlasten daalden in Etten-Leur, Loon op Zand, Vught, Grave, Tilburg en Reusel-De Mierden. In Etten-Leur was de daling het grootst: 2,7 procent. Daar ging het totaalbedrag van 866,63 naar 843,63 euro. Etten-Leur wordt gevolgd door Loon op Zand (1,4) en Vught (1,0).

De woonlasten in Grave daalden weliswaar in 2021 maar in 2022 zullen ze toenemen door de tekorten in het sociaal domein en het niet ondertekenen van de DVO door LvC.

Lees meer...

Ombudsman onderzoekt gemeentelijke schuldhulp zzp’ers

De Nationale ombudsman gaat dit jaar grootschalig onderzoek doen naar de gemeentelijke schuldhulp voor zzp’ers. Volgens hem zijn er signalen dat ondernemers worden geweigerd of dat schuldhulp voor deze groep gewoonweg niet bestaat. Vandaag is daarvoor een meldpunt geopend. Ook doet hij een oproep aan gemeenten: ‘Kijk vanuit burgerperspectief wat nodig is.’

Lees meer...

CBS: scherpe daling traditionele criminaliteit

Vorig jaar was het aantal door de politie geregistreerde misdrijven twee procent lager dan in 2019. Vooral de traditionele criminaliteit, zoals zakkenrollerij, woninginbraak en winkeldiefstal, liet vorig jaar een scherpe daling zien. Tegelijkertijd was er meer online criminaliteit zoals verkoopfraude, valsheid in geschrifte en hacken.

Lees meer...

Moet de regio wel zoveel bouwen?

De schaarste aan woningen verhoogt de druk op de woningmarkt van steeds meer gemeenten. Zelfs gemeenten die jarenlang kampten met leegstand zien weer mogelijkheden voor woningbouw. Moeten die gemeenten profiteren van de gunstige markt, of juist terughoudend zijn in hun bouwambities.

De schaarste aan woningen verhoogt de druk op de woningmarkt van steeds meer gemeenten. Zelfs gemeenten die jarenlang kampten met leegstand zien weer mogelijkheden voor woningbouw. Moeten die gemeenten profiteren van de gunstige markt, of juist terughoudend zijn in hun bouwambities.

Lees meer...

Ollongren bepaalt verlanglijst voor omgevingswet

In een brief aan de Eerste Kamer heeft minister Ollongren vijf minimumcriteria bepaald die noodzakelijk zijn voor een geslaagde invoering van de Omgevingswet. Ze kondigt onderzoek aan naar alternatieve routes, mochten decentrale overheden per 1 januari 2022 niet volledig aan de eisen kunnen voldoen.

In een brief aan de Eerste Kamer heeft minister Ollongren vijf minimumcriteria bepaald die noodzakelijk zijn voor een geslaagde invoering van de Omgevingswet. Ze kondigt onderzoek aan naar alternatieve routes, mochten de decentrale overheden per 1 januari 2022 niet volledig aan haar eisen kunnen voldoen.

Lees meer...

Verkiezingen: krijgen gemeenten hun broodnodige geld?

Op basis van (voorlopige) verkiezingsprogramma’s van VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren heeft Binnenlands Bestuur een selectie gemaakt van thema’s die voor gemeenten van belang zijn. Deel 1: financiën en het sociaal domein.

Wat hebben negen fracties, nu met elk minimaal vier zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, voor gemeenten in petto? Op basis van (voorlopige) verkiezingsprogramma’s van VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren heeft Binnenlands Bestuur een selectie gemaakt van thema’s die voor gemeenten van belang zijn. Deel 1: financiën en het sociaal domein.

Lees meer...

Burgers effectief in aanpak ondermijning

Oplettende burgers en ondernemers kunnen een nuttige ondersteuning zijn voor de politie in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. TNO-onderzoekers ­zetten in vier stappen uiteen hoe de politie en gemeenten de meldingsbereidheid van burgers kunnen vergroten.

Oplettende burgers en ondernemers kunnen een nuttige ondersteuning zijn voor de politie in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. TNO-onderzoekers ­zetten in vier stappen uiteen hoe de politie en gemeenten de meldingsbereidheid van burgers kunnen vergroten.

Lees meer...