Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

Inloopavond N324 op 13 februari

Mei 2018 is gestart met de reconstructie van de N324 Oss-Grave en inmiddels zijn de fasen (wegvakken) 1 en 2 van de werkzaamheden afgerond. Maandag 11 maart wordt gestart met wegvak 3. Om u te informeren over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen wordt er woensdagavond 13 februari een inloopbijeenkomst georganiseerd.

Wegvak 3

Op dit moment wordt gewerkt aan de nieuwe rotonde bij de Generaal de Bonsweg. Naar verwachting wordt die in het weekend van 9-10 maart in gebruik genomen. Vervolgens wordt in de week daarop, maandag 11 maart, gestart met de volgende fase: wegvak 3. Dit is het gedeelte vanaf de nieuwe rotonde tot aan de brug over de Maas bij Grave. Wegens een grote wijziging in het ontwerp is het noodzakelijk om de N324 2 x 5 weken af te sluiten.

U bent van harte welkom om op 13 februari vanaf 18.00-20.30 uur binnen te lopen om vragen te stellen betreffende de werkzaamheden en verkeersmaatregelen rondom wegvak 3 en de ontwerptekeningen te bekijken. Locatie: Visio Onderwijs Grave, Jan van Cuykdijk 1 in Grave.

MEESTE GEMEENTEN SANEREN AL ASBESTDAKEN

De meerderheid (52%) van de gemeenten is al gestart met de aanpak van de sanering van asbestdaken. Maar bijna 60% heeft daarover nog niet gecommuniceerd met de eigen bewoners. Dat blijkt uit een enquete van de VNG. 

Verbod

Bijna iedere gemeente is op de hoogte van het aankomende verbod op asbestdaken. Daken die asbest bevatten zijn na 2024 verboden in Nederland, besloot het kabinet in oktober. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er in Nederland nog zo'n 80 miljoen vierkante meter asbestdak. In 2018 werd daarvan zo'n 12 miljoen gesaneerd. 

Vergoeding

Om het vervangen van asbestdaken voor burgers makkelijker te maken, wordt gemeenten aangeraden om het inleveren van asbest voor particulieren zo goedkoop mogelijk of liefst kostenloos te maken. Bij bijna alle gemeenten kan asbest inmiddels worden ingeleverd. Maar in meer dan 20% van de gevallen wordt daar wel een vergoeding voor gevraagd.

INWONERS ZIJN ‘GEPINGPONG’ TUSSEN OVERHEDEN ZAT

Boetes die bedrijven krijgen opgelegd bij overtredingen, mogen niet meer van de belasting worden afgetrokken. Een brief met die oproep gaat de Noord-Hollandse gedeputeerde Adnan Tekin namens provinciekoepel IPO aan de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat sturen. Dit is een van de acties die de provincie onderneemt tegen de ‘grafiet-regen’ van Tata Steel/Harsco. De provincie Noord-Holland is het niet eens met de aantijging van de Stichting IJmondig uit Wijk aan Zee dat zij te weinig doet om de problemen bij Tata Steel/Harsco aan te pakken.

Te weinig

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied stelt dat het ‘niet aan ons is om daarover te oordelen’, aldus een woordvoerder. ‘Wij doen wat denken dat nodig is. Voor een bedrijf zal dat te veel kunnen zijn en voor burgers te weinig.’ Sinds november 2018 zijn er bij Harsco ‘intensieve controles geweest naar aanleiding van klachten’, aldus de woordvoerder. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied houdt namens de provincie Noord-Holland toezicht op zowel Tata Steel als op Harsco.

Lees meer

DE OMGEVINGSWET VRAAG OM FUNDAMENTELE KEUZES

Vanaf 2021 moet de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Maar liefst 26 wetten en onderdelen van 15 andere wetten komen samen in één nieuwe Omgevingswet. De Arnhemse gemeenteraad belegde een sessie om de veranderende rol van de raad en de nieuwe kerninstrumenten uit de Omgevingswet te bespreken

‘Debat moet aangewakkerd worden’

In hun inleidende essay stelt de organisatie Over Morgen, die de sessie begeleidt, dat er nauwelijks debat is over de invoering van de Omgevingswet en er een louter technocratische operatie dreigt. Volgens de organisatie is dit één van de grootste stelselherzieningen aller tijden. Toch krijgt deze in de reguliere media nauwelijks aandacht. Het is wellicht te abstract en minder aaibaar dan bijvoorbeeld incidenten in verpleeghuizen of de jeugdzorg. Het maatschappelijk en politiek debat moet aangewakkerd worden. Dit doen ze door de raad dilemma’s voor te leggen als: rechtszekerheid versus flexibiliteit, hoeder versus partner en maatwerk versus heldere normstelling.

Lees meer

AMBTENAAR GROOTSTE GEVAAR VOOR DIGITALE VEILIGHEID

Tussen oktober 2017 en juli 2018 zijn er 429 veiligheidsincidenten bij gemeenten met de ict-infrastructuur gemeld bij de Informatiebeveiligingsdienst (IBD). Maar liefst de helft daarvan werd onbewust door eigen ambtenaren veroorzaakt. Dat is één van de conclusies uit het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2019/2020 van de IBD.

Medewerker met kwade opzet achter 8 procent aanvallen

Het meest voorkomende soort incident betreft ongeauthenticeerde toegang tot gegevens. Dat gebeurde maar liefst zeventig keer. In 35 gevallen werd bij een gemeente ingebroken dankzij een geëxploiteerde kwetsbaarheid en 27 keer was een gemeente slachtoffer van phishing. In 13 procent van de gevallen zat er een crimineel achter de aanval. Acht procent werd veroorzaakt door een eigen medewerker met kwade opzet.

Lees meer

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief