Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen de rubriek: Berichten


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

 Advertentie 191022

 

11 redenen waarom wij de LPG-Grave geen herindeling naar één Land van Cuijk willen:

1. Afstand bestuur – inwoners wordt groter
2. Hoe groter de gemeente, hoe hoger de gemiddelde uitgave per inwoner
3. Herindeling leidt niet automatisch tot betere dienstverlening
4. De inwoners van de gemeente Grave hebben in de objectieve peiling niet gekozen voor 1 Land van Cuijk
5. Eén grotere organisatie betekent weliswaar minder burgemeesters, wethouders en raadsleden maar meer ambtenaren, hogere salarisschalen en meer managementlagen
6. Herindeling leidt niet tot minder samenwerkingsverbanden. Deze blijven nodig voor de grotere opgaven (jeugdzorg, WOZ, veiligheid, omgevingsdienst enz.)
7. Positie in de regio is ook met samenwerkingsverbanden te versterken
8. Gemiddelde niveau van voorzieningen in het Land van Cuijk is lager dan in Gemeente Grave
9. Er is geen enkele noodzaak tot herindeling, noch financieel noch bestuurlijk
10. Voor kernendemocratie is geen herindeling nodig
11. Herindeling verzwakt de lokale democratie

 

   

 

SLIMME STAD MOET OOK SOCIAAL ZIJN

Met slimme techniek kan veel, maar het is niet genoeg om de vele uitdagingen van stedelijke wijken aan te pakken. ‘Om steden echt slim te laten worden, zouden ze echter meer gebruik kunnen maken van hun ‘stedelijke schakelaars’: mensen die de lokale omstandigheden goed begrijpen en gemeenschappen in beweging kunnen brengen.’ 

Het is een van de conclusies van een onderzoeksproject waar meerdere Europese universiteiten aan meewerkten, waaronder Tilburg Universiteit. De onderzoekers benadrukken dat sociale innovatie onderdeel moet zijn van het ontwerp van een ‘smart city’. ‘De complexe aard van de huidige uitdagingen en steden op zich betekent dat het doel van inclusiviteit waarschijnlijk niet gehaald kan worden met simpelweg een structurele of technologische fix.’ Wat de onderzoekers suggereren, is het werken met en ondersteunen van ‘slimme stedelijke schakelaars’.

In vier Noord-Europese steden werkte het team samen met veertig van zulke personen, en hoewel ze verschillen, zijn er belangrijke overeenkomsten. Het kunnen actieve burgers, verkozen politici en sociale ondernemers zijn. Doorgaans hebben ze een sterke band met de buurt en zijn ze actief betrokken bij de aanpak van problemen.

‘Onze research’, schrijven de onderzoekers, ‘benadrukt hun bijdrage aan stedelijke transformatie door middel van het samenbrengen van mensen, bronnen en ideeën’. ‘Smart cities maken gebruik van de nieuwste technologie om diensten te verbeteren, maar hebben sociaal slimme schakelaars nodig die de lokale omstandigheden goed begrijpen.’ Kortweg: smart cities moeten het menselijk potentieel beter gebruiken.

 

Onderzoeksbureau brengt mogelijke ambtelijke scenario’s in beeld

Nieuws uit Mill & St Hubert

Rapportage als ondersteuning voor opstellen zienswijze herindeling CBA

Het onderzoeksbureau Partners + Pröpper heeft een aantal scenario’s onderzocht voor de toekomst van de ambtelijke organisatie van de gemeente Mill en Sint Hubert. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het college en op verzoek van de gemeenteraad. Aanleiding hiervoor is het uittreden van de gemeente Cuijk uit de huidige ambtelijke samenwerking Werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert).

Het rapport wordt als ondersteuning gebruikt bij het opstellen van de zienswijze op de herindeling van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA). Deze zienswijze staat op de raadsagenda van 12 december.

In het rapport staan drie mogelijke scenario’s voor de ambtelijke organisatie beschreven. Hierbij is het bureau uitgegaan van de huidige bestuurlijke situatie, een zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert.

De drie scenario’s zijn

  1. Doorzetten van de huidige ambtelijke samenwerking zonder de gemeente Cuijk. (werkorganisatie GM samen met de gemeente Grave)
  2. Een zelfstandige kernorganisatie met inkoop van diensten bij meerdere partijen
  3. Een zelfstandige kernorganisatie met volledige inkoop bij één andere gemeente

Lees meer

 

 

Aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies

Carol Grol FD

Het verzekeren van zonnepanelen wordt zo duur, dat bedrijven ze niet meer op hun daken leggen. Vanwege een toenemend aantal branden schroeven verzekeraars hun premies omhoog of verzekeren helemaal niet meer. Dat blijkt uit een inventarisatie door het FD. Op Nederlandse daken zijn in de afgelopen jaren miljoenen zonnepanelen gelegd als onderdeel van de gewenste overgang naar groene energie.

Bij een groot pand met een hectare dakoppervlakte, kosten zonnepanelen rond een half miljoen euro. De premie bedroeg tot vorig jaar zo'n €1.250. Dat is bij sommige verzekeraars inmiddels verdubbeld naar €2.500. Ook krijgen bedrijven soms te horen dat ze geen opstalverzekering kunnen afsluiten, wanneer ze panelen op het dak willen leggen.

‘Als dit zo doorgaat, wordt de sector de nek omgedraaid’
• Wijnand van Hooff, branchevereniging Holland Solar

Wijnand van Hooff, algemeen directeur van branchevereniging Holland Solar, krijgt sinds de zomer mails van bedrijven die zonnepanelen willen leggen op daken van woningen, kantoren of distributiecentra. Maar als premies zijn verdubbeld, is installatie vaak niet meer rendabel. Van Hooff: 'Als dit zo door gaat, wordt de sector de nek omgedraaid.'

Meer brand

Verzekeraars zien steeds meer brandschade in de boeken, zegt het Verbond van Verzekeraars. 'Wat ik hoor van de leden is dat dit komt door zonnepanelen die verkeerd zijn aangelegd', zegt een woordvoerder.

In 2018 zijn er 23 branden geweest gerelateerd aan zonnepanelen, weet Van Hooff. In Nederland zijn tussen de 800.000 en een miljoen zonnesystemen: een systeem bestaat uit meerdere panelen. 'Ik wil de branden absoluut niet bagatelliseren, maar de reactie om alle zonnesystemen dan maar uit de verzekering te gooien of de premies te verdubbelen, is niet proportioneel. En ook niet effectief', stelt hij.

Onkunde

Om de risico's te verkleinen pleiten verzekeraars voor betere voorlichting en regelgeving voor het plaatsen van panelen. In Nederland mag iedereen zonnepanelen installeren, stelt het Verbond van Verzekeraars. 'Er is nog veel onkunde in de markt', zegt de woordvoerder. 'Wat ons betreft is er onvoldoende regelgeving op dit moment. Als panelen op een verkeerde manier gemonteerd worden, is het brandrisico groot.'

‘Wat ons betreft is er onvoldoende regelgeving op dit moment. Als panelen op een verkeerde manier gemonteerd worden, is het brandrisico groot’
• Verbond van Verzekeraars

Daarin verschillen de verzekeraars niet van de branchevereniging. Ook Holland Solar wil dat alle zonnestroominstallateurs in Nederland een opleiding volgen, dat installatiebedrijven worden gecertificeerd en er 'doeltreffende inspecties' komen.

Extra maatregelen

Zonnepanelen op daken zijn 'brandtechnisch geen fijn risico', zegt Hans Groot, de zogeheten chief broking officer van Aon. Die risico- en verzekeringsadviseur helpt bedrijven bij het vinden van een verzekeraar. 'Er zijn verzekeraars die panelen überhaupt niet meer verzekeren.'

Andere verzekeraars verlangen extra maatregelen, bijvoorbeeld betere dakisolatie onder de panelen om het gevaar van brand tegen te gaan. Ook dat kost geld. 'Verzekeraars kunnen zeggen: de premie gaat omhoog', zegt Groot. 'Dan zijn de panelen wel te verzekeren.'

Klimaatdoelstellingen

Dat de aanleg van zonnepanelen hapert is een tegenslag voor het kabinet. Zonne-energie draagt bij aan de klimaatdoelstellingen. De afgelopen jaren heeft Den Haag miljarden subsidie beschikbaar gesteld voor het plaatsen van zonnepanelen.

De overheid staat in eerste instantie machteloos tegenover hogere premies. Nederland telt tientallen verzekeraars. Het zijn commerciële bedrijven, die zelf bepalen wat ze verzekeren en tegen welke tarieven.

De afgelopen jaren waren veel schadeverzekeraars verlieslatend. Dat had onder meer te maken met hoge brand- en aansprakelijkheidsschades en dalende inkomsten uit beleggingen. Verzekeraars zeggen vaker polissen op en kijken kritischer naar risicovolle polissen.

Particuliere zonnepanelen

Het is onduidelijk of ook particulieren meer moeten betalen voor het verzekeren van hun zonnepanelen. Huiseigenaren met enkele zonnepanelen zijn niet verplicht die te verzekeren. 'Lang vielen panelen onder de uitbreiding van de bestaande verzekering. Dat kostte een paar euro. Maar of dat nu een aparte polis wordt, of dat panelen helemaal worden uitgesloten, zijn we aan het onderzoeken', zegt een woordvoerder van Vereniging Eigen Huis.

Eind september meldde vakblad Solar Magazine al dat enkele grote verzekeraars besloten om onzichtbare schade aan zonnepanelen via woonhuisverzekeringen niet langer te vergoeden. Het ging daarbij om schade door hagelbuien. Daar zijn toen Kamervragen over gesteld. Minister Wopke Hoekstra van Financiën zei dat 'primair te beschouwen als een zaak tussen verzekeraars, marktpartijen en eigenaren van zonnepanelen. (...) Het is aan verzekeraars om te bepalen welke producten zij aanbieden'.

 

AMBTENAREN ZIJN VERPLETTEREND LOYAAL

Nieuw onderzoek naar de verhouding tussen wethouder en ambtenaar laat zien dat de laatste verpletterend loyaal is. In een essay beschrijft onderzoeker Petra Habets de gevolgen van die houding. 

Teamwork 

Een aantal jaren geleden vertelde een  gemeentesecretaris mij dat het niet uitmaakte wie na de verkiezingen de nieuwe wethouders werden. Hij verzamelde om iedere wethouder een team dat op hem of haar was afgestemd. Tijdens de verdediging van mijn proefschrift over wethouders moest ik hieraan denken toen het ging over de leiderschapsstijlen van wethouders zelf. Het gaat te ver om te stellen dat leiderschapskwaliteiten van individuele wethouders niet belangrijk zijn, maar er is in de kern sprake van teamwork.

 

Steun en toeverlaat
Iedereen moet wethouder kunnen worden, beter gezegd: partijen kunnen iedereen naar voren schuiven en daar moet je het als ambtenaar (schrijf ik als oud-ambtenaar) ‘maar mee doen’: als ambtenaar zorg je dat jouw wethouder goed in het zadel komt en jou benut als steun en toeverlaat, ongeacht politieke kleur, achtergrond en capaciteiten.

 

Samenwerking op één
Dit blijkt te kloppen. Vraag wethouders naar de verklaringen voor hun successen  en 72 procent zet in de top 3 de samenwerking met de ambtenaren, gevolgd door samenwerking in het college (40 procent) en het eigen vakmanschap (26 procent). Dus wethouders zelf zien hun eigen vakmanschap niet automatisch als belangrijkste succesfactor.

Lees meer

‘We moeten dit met z’n allen opnieuw gaan regelen’

“Door veranderend Rijksbeleid is er voor de ouderen in Nederland veel aan het veranderen. Of is er al veranderd. We zitten midden in het proces dat moet leiden naar het zelf regelen van “je oude dag”. Een gigantische opgave. Er komen steeds minder verzorgingstehuizen, dus moeten we wel langer zelfstandig thuis blijven wonen. Eigenlijk moet je rond je zestigste al beginnen nadenken over de mogelijkheden die je zelf hebt. Ik geef een voorbeeld. Met vrienden of kennissen van dezelfde leeftijd zou je samen een hofje kunnen laten bouwen. In samenwerking met de gemeente. Gelijkvloers, waar je de zorg makkelijk aan toe kunt voegen. Of je moet al uit gaan kijken naar een mantelzorgwoning, als je bijvoorbeeld van een boerderij af komt. Belangrijke beslissingen in je leven. Vaak kun je die niet in je eentje nemen. Daarom moeten we dit met z’n allen opnieuw gaan regelen. Met hulp van vele vrijwilligers die in Grave en de kerkdorpen al druk bezig zijn met hulp aan oudere medebewoners. Met allerlei initiatieven waar ik bewondering voor heb en die ik ten volle ondersteun”.

 

Woorden van wethouder Rick Joosten, die onder meer maatschappelijke ondersteuning in zijn portefeuille heeft. “Centraal in de gemeente Grave werken vrijwilligers op diverse terreinen in de Stichting Welzijn Ouderen Grave (WOG). Verder zijn er in de kerkdorpen ook heel wat mensen bezig met vrijwilligerswerk ten behoeve van de oudere medemens. Ook hun werk is van onschatbare waarde en vormt het cement van elke gemeenschap”, legt de wethouder uit.

Lees meer

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief