Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 

  

  Nieuwe berichten

 

 

Ook Cuijk wil onderzoek naar alle ambtenaren onder één dak

CUIJK/MILL - Ook Cuijk is voor een onderzoek naar huisvesting van alle ambtenaren van de samenwerkende gemeenten Cuijk, Grave en Mill onder één dak.

Raad Mill

Vorige week gaf de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert - unaniem - al aan voorstander te zijn van het op dezelfde plek onderbrengen van alle, ruim vierhonderd ambtenaren.  De gemeenteraad van Grave heeft zich hierover nog niet uitgesproken. De gemeenten Cuijk, Grave en Mill werken sinds begin 2014 ambtelijk samen vanuit de eigen gemeentehuizen.

Ambtenaren niet meer laten pendelen tussen de drie gemeentehuizen moet een besparing opleveren van een half miljoen euro. 250.000 euro voor Cuijk en elk 125.000 euro voor Grave en Mill, blijkt uit een eerste raming. 

Publieksbalie

Mocht het ervan komen, dan moet er per gemeente, vinden de voorstanders, wel ‘een publieksbalie’ komen. In Mill zou die in cultureel centrum Myllesweerd kunnen komen. In het gemeentehuis van Mill ziet het Millse CDA al kansen voor appartementen voor jong en oud en kantoorruimte.  

Tegenstanders van alle ambtenaren onder één dak, zoals D66 in Cuijk, vinden dat beter alle energie gestoken kan worden in één grote gemeente Land van Cuijk, met ook Boxmeer en Sint Anthonis. Mariëlle van Zuilen: ,,Anders krijg je straks twee verhuizingen binnen een paar jaar.’’ 

De Cuijkse burgemeester Wim Hillenaar ziet alle ambtenaren van de CGM-gemeenten op dezelfde plek als ‘een uitdaging, te mooi om niet aan te gaan'. ,,Maar heeft Cuijk op dit moment zo'n groot gebouw? Nee, dat niet.’’ 

Cuijkse gemeenteraad zegt 'ja' tegen OZB-verhoging

CUIJK | Bijna de volledige Cuijkse gemeenteraad heeft vanavond ingestemd met een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) van 30 procent in 2019. Alleen de VVD stemde uiteindelijk tegen. "Zo'n verhoging is niet uit te leggen aan de inwoners van de gemeente Cuijk", benadrukte VVD-fractievoorzitter Maartje Roelofs.

 

Door Martijn Schwillens

Behoudens de VVD en PvdA gingen alle partijen na acht uur vergaderen mee in het verhaal van het college van B en W dat er geen alternatieven voorhanden zijn om de bezuiniging van 1,8 miljoen euro anders om te buigen zijn dan door een forse OZB-verhoging door te voeren. "De draaglast van de Cuijkse burger wordt onevenredig verhoogd", sprak Rob Poel (PvdA). Toch stemde hij in 'zodat de andere zaken in de begroting wel gewoon uitgevoerd kunnen worden'.

Drie gemeenten onder één dak
Een motie van Liberaal LvC, ABC en PvdA om de drie ambtelijke organisaties van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert (CGM) onder één dak onder te brengen, werd aangenomen. Een soortgelijke motie werd onlangs al aangenomen in Mill. Als de gemeente Grave binnenkort ook instemt, kan een start worden gemaakt met de CGM-bundeling, goed voor een jaarlijkse bezuiniging van 250.000 euro (voor Cuijk). "Met deze motie is niet automatisch gezegd dat de ambtelijke organisatie in Cuijk wordt gehuisvest", waarschuwde burgemeester Wim Hillenaar. Van invloed op de OZB-verhoging is deze bezuiniging overigens niet.

Lees meer

MINDER PLASTIC MOET EN KAN

Gemeenten kunnen zelf meer doen aan het terugdringen van plastic afval. Milieubewuster inkopen bijvoorbeeld, zo oppert burgemeester André van de Nadort van Weststellingwerf. Hij stelde namens het Comité van de Regio’s het advies op voor de plastic strategie voor de Europese Commissie.

Het Europees Parlement besloot vorige maand, mede op basis van het advies van Van de Nadort, tot het weren van een groot aantal eenmalige plastics, zoals wattenstaafjes, eenmalig wegwerkbestek, frietbakjes of hamburgerdozen. De Raad (die bestaat uit de lidstaten) heeft onlangs de eigen positie bepaald en wil onder andere geplastificeerde plastic bordjes weren, per 2023. En vochtige doekjes, die alleen in Nederland al voor tientallen miljoenen euro’s aan rioolverstoppingen en milieuschade door overstromende riolen veroorzaken, krijgen als het aan de lidstaten ligt een waarschuwing dat er plastic in zit. Als het aan de Raad ligt, worden de producenten bovendien verantwoordelijk voor de kosten van verstoppingen.

Lees meer

GEMEENTEN BETALEN TE WEINIG VOOR JEUGDBESCHERMING

De Gecertificeerde Instellingen (GI) die jeugdbeschermingsmaatregelen uitvoeren, komen volgend jaar naar schatting 39 miljoen euro tekort. Dat komt volgens onderzoek door Bureau Berenschot in opdracht van de jeugdzorgsector doordat gemeenten tarieven betalen die maar liefst 14 procent onder de norm liggen.

Kostprijsonderzoek

Die norm is gebaseerd op kostprijsonderzoek dat eerder dit jaar is uitgevoerd door Bureau Berenschot in opdracht van zowel de VNG als brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. In dat kostprijsonderzoek zijn alle interne en externe kwaliteitseisen meegenomen waar de GI’s aan moeten voldoen.

 

‘Neerwaartse spiraal’

De tarieven die daaruit kwamen zijn in de zogeheten Monitor Fair Tarief vergeleken met de daadwerkelijke tarieven die gemeenten betalen. Daaruit blijkt dat de betaalde tarieven in elke gemeente onder de landelijk gemiddelde kostprijs liggen. Acht van de 14 GI’s geeft dan ook aan te maken te hebben met een verslechterde liquiditeitspositie. Slechts twee instellingen voldoen qua liquiditeit aan adviesnormen die door accountants zijn gesteld. Als de tarieven die uit het kostprijsonderzoek zijn gekomen met ingang van volgend jaar niet in de contracten zijn vastgelegd, dreigen de meeste GI’s financieel in zeer zwaar weer te geraken. René Meuwissen, vice-voorzitter van Jeugdzorg Nederland, spreekt van een neerwaartse spiraal. ‘De tarieven voor jeugdbescherming blijven te laag om het tij te keren’, zegt Meuwissen.

VANGNETUITKERING BUIG OVER 2017 VOOR 207 GEMEENTEN

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VVD) kent een vangnetuitkering toe aan 207 gemeenten in verband met tekorten op de BUIG-gelden over 2017. In totaal ontvangen deze gemeenten 108 miljoen euro.

222 gemeenten konden beroep doen

Met de BUIG-budgetten moeten gemeenten de uitkeringen en loonkostensubsidies in het kader van de Participatiewet, de uitkeringen voor oudere werklozen (Ioaw en Ioaz) en bijstand voor zelfstandigen (Bbz) bekostigen. In totaal konden 222 gemeenten een beroep doen op de vangnetuitkering omdat zij een budgettekort van hoger dan vijf procent hadden. 208 gemeenten deden ook daadwerkelijk een beroep op de vangnetuitkering.

Financiële voorwaarden

De aanvraag van één gemeente is afgekeurd door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet omdat de gemeente in kwestie niet voldeed aan de financiële voorwaarden, meldt de toetsingscommissie. De uitbetaling voor de 207 gemeenten die wel voldeden, wordt in het eerste kwartaal van het komend jaar uitbetaald.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief