Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

BRABANTSE STEDEN WILLEN ANDERE UITKERINGSSYSTEMATIEK

De vijf grote Brabantse steden verzoeken de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën om een aanpassing van de uitkeringssystematiek. ‘Wij lijden in dit economisch hoogtij onder het feit dat het rijk momenteel niet al haar geplande uitgaven kan realiseren’, valt te lezen in een brief ondertekend door de vijf wethouders financiën. Ze doen twee voorstellen.

Lager dan verwacht

Omdat het geld dat de gemeenten krijgen de uitgaven van het rijk volgt via de trap-op-trap-af-systematiek, en de uitgaven van het rijk lager zijn dan verwacht, wordt het geld dat gemeenten krijgen uit het gemeentefonds naar beneden bijgesteld. Dat valt te lezen in de meicirculaire. Het rijk geeft daarnaast aan dat het verwacht nog minder uit te geven in 2019 en dat dit zal leiden tot verdere negatieve bijstelling in september.

Surrealistische situatie

‘We zitten dan in de surrealistische situatie dat de conjunctuur en economische groei positief zijn, het rijk fors geld overhoudt en de gemeenten daarentegen steeds meer in de problemen komen’, schrijven de wethouders. ‘Het stelt ons als gemeenten voor serieuze problemen die komen bovenop de uitdagingen die veel gemeenten nog steeds hebben door tekorten in het sociaal domein.’

Andere werking

De wethouders doen een aantal voorstellen voor een andere berekening van de uitkeringen. De eerste en de meest radicale: bij het bepalen van de uitkeringen niet kijken naar wat er daadwerkelijk is uitgegeven, maar naar de begroting. ‘Daar is immers rekening mee gehouden in de rijksbegroting, mee gerekend in de gemeentebegrotingen, en het is ook geen doel op zich voor het rijk om geld over te houden.’

Lichtere variant

Een ‘lichtere variant’, die niet de voorkeur van de wethouders geniet, is om de cijfers van de meicirculaire in september niet aan te passen, zodat gemeenten weten waar ze aan toe zijn.

 

TRAP AF

Column Jan an Zanen 

Eén stap vooruit, twee stappen achteruit. Soms lijkt het alsof al je inspanningen, en het resultaat dat je daarmee behaalde, teniet worden gedaan. Frustrerend. Bij een aantal Nederlandse gemeenten overheerst momenteel dit sentiment. De meicirculaire, het schrijven waarmee het kabinet de Nederlandse gemeenten informeert over de geldbedragen die dit jaar, en de komende jaren, uit het gemeentefonds worden uitgekeerd, bevat een aantal tegenvallers.

Die tegenvallers zijn zodanig dat veel gemeenten in de knel komen met het opstellen van een sluitende begroting voor 2020. En dat terwijl het kabinet juist extra middelen beschikbaar heeft gesteld voor de Jeugdhulp, om de grote tekorten waar veel gemeenten mee kampen te verlichten. Een kleine winst, een groter verlies.

De eerste maanden van dit jaar heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, namens haar 355  leden, stevig onderhandeld met het kabinet. Met name door de groeiende vraag naar Jeugdhulp, de extra-muralisering in de GGZ en de invoering van het abonnementstarief lopen de tekorten bij veel gemeenten steeds verder op. Het kabinet ziet in dat er iets moet gebeuren en komt gemeenten met extra middelen jeugd en minder extra-muralisering GGZ tegemoet. Die extra budgetten voor jeugd bieden tijdelijk verlichting, maar vormen nog geen structurele oplossing. Tijdens het jaarcongres in Barneveld spraken we met onze leden af dat we het hier niet bij laten zitten.

Lees meer

MILJOENEN VOOR SCHOLEN IN KRIMPREGIO'S

Middelbare scholen in regio's waar het aantal leerlingen afneemt, krijgen extra geld om die daling het hoofd te bieden. Daarvoor is de komende vijf jaar maximaal 48 miljoen euro per jaar beschikbaar, meldt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) aan de Tweede Kamer.

Gebrek aan leerlingen
Vanuit het onderwijs wordt al langer gevraagd om meer geld voor scholen in krimpregio's. Met name in Friesland, Groningen, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg dreigen scholen kopje onder te gaan door een gebrek aan leerlingen.

Budget
Het kabinet trekt de komende twee jaar in totaal 25 miljoen euro extra uit. Als de komende vijf jaar de krimp harder doorzet dan verwacht, kan ook geld dat daardoor niet nodig is voor de bekostiging van onderwijs worden ingezet om scholen te helpen. Het totale budget kan dan oplopen tot 48 miljoen euro per jaar.

Toekomstbestendig
‘De daling van het aantal leerlingen is een probleem in grote delen van het land’, zegt Slob. ‘Door deze investering helpen we scholen om toekomstbestendig te worden.’ Hoe het geld besteed wordt, zal volgens de minister per geval verschillen. Sommige scholen zullen gebaat zijn bij meer samenwerking of zelfs een fusie. Er zullen ook vestigingen helemaal de deuren moeten sluiten, maar dat moet juist voorkomen worden als leerlingen daardoor te ver moeten fietsen naar school.

‘Witte vlekken’
Slob studeert nog op details over de regeling, zoals bijvoorbeeld de maximale afstand tussen scholen. In ieder geval wil hij voorkomen dat er ‘witte vlekken’ op de kaart ontstaan, omdat anders ‘de leefbaarheid van dunbevolkte gebieden in het geding komt’. Het financiële effect van de regeling is ‘voor de sector als geheel beperkt’, aldus Slob. Hij wijst erop dat jaarlijks 8 miljard euro wordt uitgegeven aan het voortgezet onderwijs. (ANP)

 

VAN VELDHOVEN: 'ROL GEMEENTEN BIJ VIEZE KLEDINGBAKKEN'

Producenten en gemeenten moeten aan de slag om ervoor te zorgen dat ingeleverde kleding beter kan worden hergebruikt, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu).

Alarm

De bewindsvrouw vindt het een 'slechte zaak' dat textielbakken soms zo vervuild zijn dat kledinginzamelaars er niks meer mee kunnen. De Vereniging Herwinning Textiel (VHT) sloeg maandag alarm over het feit dat huishoudelijk afval en zelfs chemische middelen steeds vaker in kledingbakken terechtkomen. Ingeleverd textiel wordt daardoor ongeschikt voor hergebruik.

Verantwoordelijk

Niet alleen producenten, maar vooral gemeenten moeten ervoor zorgen dat er een oplossing voor het probleem komt volgens Van Veldhoven. 'Zij zijn verantwoordelijk voor de inzameling van restafval en beheren de afvalbakken. Zij zien dus ook in de praktijk wat wel en niet werkt.'

Toename

Koepelorganisatie VHT, die onder andere het Leger des Heils vertegenwoordigt, heeft Van Veldhoven om maatregelen gevraagd. Het vervuilingspercentage ligt nu tussen de 12,5 en 15 procent, vier jaar geleden was het nog 8 procent, staat in een brief aan de bewindsvrouw.

VNG

De vereniging heeft het probleem ook aangekaart bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In veel gemeenten gaan vuilcontainers alleen open met een pasje, terwijl kledingbakken meestal open zijn. Daardoor eindigt veel huisvuil toch in de inzamelbakken. (ANP)

 

Pyromaan Grave langer vast voor autobranden

DEN BOSCH/GRAVE - De 57-jarige inwoner van Grave die verdacht wordt van twaalf autobranden de afgelopen vijf jaar in het vestingstadje, zit nog zeker tot 3 oktober vast. 

Dat zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Den Bosch. Dan moet de man, aldus justitie, zich voor de rechtbank verantwoorden in een zogeheten proforma-zitting. Inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. De laatste autobrand was eind mei in de Sint Elisabethstraat.

Doodsangsten

Maandagochtend 24 juni hield de politie de man uit Grave thuis aan. Bij een van de autobranden in Grave, februari dit jaar, moesten bewoners van een appartementencomplex doodsangsten uitstaan. Het vuur dreigde over te slaan naar de woningen, waarvan ramen gesprongen waren door de hitte en rolluiken gesmolten.

De branden, die zich onregelmatig en met lange tussenpozen voor deden, zorgden voor veel onrust onder inwoners. De 57-jarige Gravenaar wordt ook verdacht van bedreiging van zijn buurvrouw in mei dit jaar.

Verheugd

Burgemeester Lex Roolvink reageerde verheugd op de aanhouding van de verdachte. Roolvink had de politie gevraagd alles op alles te zetten om degene die achter de serie autobranden zit op te pakken.

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief