Verkeersveiligheid Gassel

Datum: 29-08-2019

Vragen aan het college Fractie: LPG

Naam steller: S. Radstake

Eerder dit jaar heeft de werkgroep verkeersveiligheid Gassel een enquĂȘte gehouden onder de bevolking. De uitkomsten hiervan zijn in een rapport opgenomen en in de Raadsvergadering van mei jl. in een motie aangenomen en overhandigd aan de wethouder. Kan de wethouder aangeven of hij inmiddels heeft gesproken met de werkgroep verkeersveiligheid Gassel?

Antwoord: In mei hebben we de rapportage verzonden naar de provincie en de bezorgdheid van de inwoners overgebracht met het verzoek om gepaste maatregelen. We hebben nog geen afspraak gemaakt met de werkgroep verkeersveiligheid. De planning is om een afspraak voor eind september te maken. Bewust is gekozen voor na de zomervakantie, zodat er wellicht resultaten bekend zijn vanuit de provincie.

 

Afdrukken E-mailadres

Ontvang ook onze nieuwsbrief