Nieuws uit Gassel

Uitstel van groot onderhoud aan N321 tussen Cuijk en Grave

GRAVE - Het groot onderhoud aan de weg tussen Cuijk en Grave gaat niet zoals eerder gepland volgend jaar gebeuren, maar wordt uitgesteld. De provincie wil de weg veiliger maken en dat kan dan beter gelijktijdig met het uitgestelde onderhoud.

Wanneer het onderhoud nu gedaan wordt, kan volgens een woordvoerster van de provincie Brabant niet gezegd worden. ,,Dat hangt af van de bevindingen die uit het onderzoek naar voren komen en de keuzes die aan de hand daarvan gemaakt worden. Het is belangrijk dat dat zorgvuldig gebeurt en niet overhaast.”

Elisabethstraat

Volgens de provincie wordt daarbij ook de aansluiting van de weg op de N324 tussen Oss en Grave meegenomen. Die Elisabethweg staat bij de kruising met de N324 bij problemen op de A73 en de A50 vaak vol. Vrachtwagens die van de weg gebruikmaken zorgen voor onveilige situaties in de bebouwde kom van Grave. Omwonenden en lokale politiek hebben daar al regelmatig op gewezen.

,,Maar wat we op dat kruispunt gaan doen, hangt ook af van de keuze die de gemeente Grave gaat maken over wat er met de weg moet gebeuren”, legt de woordvoerster van de provincie weten. Grave heeft door het bureau West8 een onderzoek laten uitvoeren naar hoe Grave er als vestingstad uit moet zien. Aan de hand daarvan is een Vestingvisie opgesteld.

Volgend jaar worden er bij het kruispunt, in het kader van de aanpak van de N324, stoplichten geplaatst op de kruising met de Elisabethstraat.

Vluchtheuvels

Volgens de gemeente Grave moet de provinciale weg van Oss naar de brug over de Maas een uitstraling krijgen die ‘beter past bij de Vestingvisie van West8’. Zo worden er natuurstenen bestratingsbanden aangebracht en worden de vluchtheuvels uitgevoerd in gras in plaats van beton. De gemeente had ook voorgesteld om de provinciale weg bij de aansluiting met de Elisabethstraat te versmallen en de stoplichten weg te laten, maar daar is de provincie op basis van eerdere verkeers- en geluidsonderzoeken niet mee akkoord gegaan.

De aanpassingen gaan de gemeente bijna een half miljoen euro kosten. Daarvoor is bij de provincie wel een subsidie van 170.000 euro aangevraagd.

 

 

img_6706

 

WETHOUDER JOOSTEN OP DE KOFFIE IN DORPSSERVICEWINKEL

Woensdag 24 oktober kreeg de dorpsservicewinkel onverwachts bezoek van Wethouder Joosten van de gemeente Grave.  Onder genot van een kop koffie met een overheerlijke appelflap werd gezellig bijgepraat over het reilen en zeilen in Gassel. Leuke bijkomstigheid was dat ook aanwezig was Monique en Ferry de Wit van Fysio De Hampoort. Fysio de Hampoort gaat per 29 oktober deel uit maken van de ondernemers die gehuisvest zijn in de Dorpsservicewinkel.

 

Burendag 2018 in Gassel gaat niet door

De geplande Burendag op 22 september in Gassel gaat niet door. Er is een tekort aan vrijwilligers en artiesten. Organisator Ineke Hendriks: "In de afgelopen weken hebben een aantal vrijwilligers en artiesten zich af (moeten) melden. Uiteraard hebben wij daar begrip voor. Daarnaast zijn wij wel van mening dat we een programma moeten hebben wat voldoet aan de verwachtingen van de bezoekers."

Gassel - Door de situatie nam Hendriks, samen met mede-organisatoren Lyda en Mien, het moeilijke besluit om Burendag dit jaar niet door te laten gaan. Directe betrokkenen zijn of worden persoonlijk nog benaderd. Hendriks: "Bij zo'n Burendag zijn ook ongeveer veertig vrijwilligers betrokken, waar we heel trots op zijn. Tijdens de eerste bijeenkomst ter voorbereiding op de Burendag van dit jaar hadden we maar liefst negen activiteiten op het programma staan.

 

LPG verzoekt wethouder aandacht voor kruising Schaarweg -Provinciale weg – Overlaat.

De provincie voert een planstudie uit in het kader van grootschalig onderhoud op de N321 tussen Cuijk en Grave.  Voor de maatregelen in het kader van het groot onderhoud wordt gekeken naar de inrichting van de weg en de verkeersveiligheid. Ook kunnen andere kleine verbeteringen mogelijk een plek krijgen in het groot onderhoud. De planstudie is naar verwachting eind oktober 2018 afgerond. De provincie heeft ook de inwoners opgeroepen of er ideeën zijn voor verbeteringen. Inwoners van Gassel hebben aangegeven zich ernstig zorgen te maken over de drukte op deze weg en ervaren het kruispunt Schaarweg - Provinciale weg - Overlaat als een gevaarlijk kruispunt. LPG raadslid Jan Schraven heeft tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2018 de wethouder dringend verzocht om de ongerustheid van de inwoners van Gassel over te brengen aan de Provincie door middel van verkeer remmende maatregelen mogelijk te maken.

 

 

 

GASSEL - Gemeenschapshuis De Viersprong in Gassel krijgt een bijdrage van 15.000 euro van het Oranje Fonds voor het realiseren van een keuken.

"Met het realiseren van een keuken (in de Voorkamer) zal er een aantal nieuwe kansen komen voor uitbreiding van de functie van het gebouw en daarmee nieuwe huurders", licht Cecile Martens toe namens de Stichting Gemeenschapshuis Gassel (SGG). "Maandelijks ontmoeten 30 tot 40 mensen elkaar bij het Eetpunt (foto). Met de aanwezigheid van een keuken, kan er ook samen gekookt worden. Eigen initiatieven om met een klein groepje samen te koken en te eten behoren ook tot de mogelijkheden. De realisering is in volle gang, zoals iedereen wel gezien heeft."

Als alles volgens plan verloopt wordt de keuken na de zomervakantie in gebruik genomen. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt onder meer gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

 

De Kernpunten voor Gassel van Jan Schraven

De komende jaren wil ik me graag voor de gemeente inzetten en veel voor Gassel om onder andere te realiseren:

  • Een hogere prioriteit voor woningbouw, zeker voor starters;
  • De komst van welkomstborden aan de toegangswegen;
  • Borgen van de reeds bestaande voorzieningen zoals de dorpsservicewinkel en daar waar mogelijk uitbreidingen verwezenlijken;
  • Het doortrekken van bestratingen aan de zijkant van de wegen in de buitengebieden waar veel vrachtverkeer plaatsvindt zoals de Graafsedijk en Turnhoutseweg;
  • Het onderhoud van de perken in het dorp en het onderhoud van het kerkhof aan de Hogenakker.

Heeft u zelf nog meer aandachtspunten voor Gassel neem dan gerust contact met mij (Jan Schraven) op. Telnr. 06-23347766.

 Ik ben er voor Gassel en voor U!

Jan Schraven: 4e op de Kieslijst van de LPG

 

Samenwerking voor dorpswinkels in Beers en Gassel

Een ontmoetingspunt voor het dorp, waar regionale producten te koop zijn en waar mensen kunnen werken voor wie het vinden van passend werk niet vanzelfsprekend is. Met die drie vliegen in één klap in gedachten, is donderdag 15 maart 2018 een samenwerkingsdocument getekend om twee dorpswinkels – zogenaamde Buurtmarkten – te realiseren in Beers en Gassel. Het gaat om een samenwerking tussen dorpsservicepunt Ût Turp uit Gassel, de dorpsraad uit Beers, de stichting Buurtmarkt Breedeweg, de stichting Dagbesteding Cuijk, de gemeente Grave en de gemeente Cuijk.

Alle partijen willen graag samenwerken om ervoor te zorgen dat beide Buurtmarkten een succes worden. Het concept van de Buurtmarkt komt van Pluryn. Zij hebben ervaring met de exploitatie van een dorpswinkel en met het begeleiden en opleiden van mensen voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is. Stichting Dagbesteding Cuijk kan kandidaten aandragen die behoefte hebben aan passend werk en leer-werktrajecten in de dorpswinkels in Beers en Gassel.Het dorpsservicepunt uit Gassel en de dorpsraad van Beers spannen zich in om de dorpen waarin zij actief zijn, leefbaar te houden. Zij vinden de aanwezigheid van een dorpswinkel van essentieel belang voor het realiseren van dit doel en willen daar met raad en daad steun aan verlenen. Ook gaan zij fondsen werven onder bedrijven en burgers.

De gemeenten Grave en Cuijk verlenen financiële steun, want ook zij zien het belang in van de dorpswinkels voor de leefbaarheid van de dorpen en het bieden van passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Buurtmarkt in Gassel komt bij het dorpsservicepunt aan het Julianaplein in Gassel; de Buurtmarkt in Beers wordt gerealiseerd in het pand van Bakkerij Van Dijk aan de Gildestraat 12. De gewenste startdatum is eind 2018.

 

Buurtwinkel Gassel gaat er komen

 

 In Gassel is het project Dorpsservicecentrum al jaren een geweldig initiatief. Maar de aanwezigheid van een dorpsservicewinkel is steeds een heet hangijzer geweest. De winkel kon het niet volhouden, het cafetaria wisselde regelmatig van eigenaar. De “vader” van het plan, Cor van Boekel, werkte zich met zijn bestuur een slag in de rondte. Het servicepunt verdiende er prijzen mee. Van het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid van de Rabobank, de prijs voor de Kern met Pit en de LPB-Award. Cor wist ook Koning Willem-Alexander naar Gassel te halen voor een bezoek aan het Dorpsservicepunt. Daar kreeg Gassel de gouden tip over een landelijke stichting die zich inzet voor mensen met een beperking.

Lees meer

 

Computerles voor senioren in Gassel

Vijftigplussers die om willen leren gaan met hun computer, tablet of smartphone kunnen terecht in de computerhoek van Gassel. Daar worden speciale en persoonlijke lessen gegeven, dus niet in groepsverband. Hierdoor pik je in korte tijd veel meer op. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Voor beginners zijn er instructies voor algemeen computergebruik, internet en e-mail. Ook wordt er les gegeven in internetbankieren. Bovendien leer je hoe je Word-documenten of een Excel-bestand aanmaakt. Verder kun je aan de slag met je foto’s. Bewerk ze in Picasa, maak een fotoalbum of importeer ze van je camera.

Een blok van vijf lessen à één uur kost 10 euro. Je kunt iedere donderdag tussen 9 en 12 uur terecht in de ouderensoos van De Viersprong. Ook cursisten buiten Gassel zijn van harte welkom. Voor meer informatie en aanmelden kan men contact opnemen met Andrea van Laarhoven (0486-423561) of Tonny Hendrix (06-83976135)

 

Arena 4-1-2018

GASSEL - Zoals ieder jaar op Nieuwjaarsdag, nu al voor de 22ste keer, stonden de deuren van de Viersprong in Gassel vanaf 11 uur open voor de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst.

De jubilarissen.

 

Als de eerste klanken van Harmonie Meer Vreugd klinken is het 12 uur en kunnen we gedurende ongeveer een uur genieten van een fantastisch repertoire, met heerlijke sfeervolle muziek. Voorzitter Bert Strik heet iedereen welkom met een hartelijke nieuwjaarswens. Dan worden er 2 jubilarissen gehuldigd, want Paulien Poels en Frans van den Bosch zijn beiden 40 jaar actief lid van de Harmonie. Zij ontvangen een oorkonde, een mooie speld van de KNMO en natuurlijk bloemen. Jan Sol van de Dorpsraad geeft een korte terugblik over 2017 en een doorkijk naar 2018.

Lees meer

 

 

Afdrukken E-mailadres

Ontvang ook onze nieuwsbrief