Berichten

P e r s b e r i c h t         

01-2018

“Samen met U: Grave voor iedereen, voor Jong en Oud”

De Lokale Partij Grave presenteert voor de komende verkiezingen een lijst met kandidaten, waarin alle inwoners zich kunnen herkennen.

De LPG heeft veel moeite gedaan om voor deze lokale verkiezingen een brede vertegenwoordiging van onze inwoners op de kieslijst te zetten. Escharen, Gassel, Grave en Velp zijn allen vertegenwoordigd. Om iedere kern goed en eerlijk te kunnen vertegenwoordigen, staan de mensen uit de verschillende kernen hoog op de lijst.

Alle kandidaten hebben specifieke kwaliteiten, die voor de gemeente Grave, dus voor U, belangrijk zijn. De komende periode is zeer belangrijk voor de gemeente Grave mede vanwege het herindelingsvraagstuk. Wij vinden dat we onze prachtige gemeente niet zomaar moeten verkwanselen omdat dit andere gemeenten of provincie beter uitkomt. Dit is een onomkeerbare beslissing die je maar een keer fout kan nemen! Je kunt nooit meer terug. Er zijn heringedeelde gemeenten die graag terugwillen naar zelfstandigheid, maar dit kan nooit meer!

Er zijn verder nog andere belangrijke uitdagingen in de komende jaren, zoals o.a. jongeren & ouderen, sport & leefbaarheid, woningbouw naar behoefte, onderhoud groen & wegen, werkgelegenheid, economie & toerisme. De kandidaten op onze lijst zijn deskundigen op deze terreinen.

Onze kandidaten zijn, in volgorde: Rick Joosten (financiën, zorg & leefbaarheid), Astrid Bannink (bouwen, wonen & leefomgeving), Edwin van Kraaij (sport, zorg & leefbaarheid), Jan Schraven (wonen, leefbaarheid & de dorpswinkel Gassel), Sjoerd Radstake (ondernemers, mens & wonen), Joeri Nuijen (sport, evenementen & jongerenzaken), Arno Heemskerk (financiën & ruimtelijke ontwikkeling), Rein Keereweer (historie & cultuur), Jennifer van der Reijden (zorg & ouderen), Henk van de Westerlo (ruimte & wonen), Ben Martini (financiën & ondernemers), Anja Henisch-Hulsman (wethouder jeugdhulp & ouderenzorg, leefbaarheid, werk & inkomen, participatie), Ed Engberink (onderwijs & handhaving), Annie Jans-Willems (ouderen & cultuur), Mathijs van Haren (jongeren), Marie-José Verbeeten (cultuur & onderwijs), Walter van der Valk (ondernemers & bestuur) en Jan Verhaaren (u wel bekend).

Samen met U, gaan deze mensen graag de uitdaging aan om de gemeente Grave nog mooier en beter te maken voor iedereen.

Onze Gemeente, zijn & doen we “Samen met U”!

Ons programma kunt u lezen op onze website: www.lpg-grave.nl

Onder het hoofstuk 'ons programma'.

 

Wethouder Henisch

Dichter bij de mensen en een luisterend oor bieden’. Onder dit motto houdt wethouder Henisch spreekuur in het historische stadhuis tijdens de vrijdagse weekmarkt? Laagdrempelig en toegankelijk.

 Belangstellenden die de wethouder willen spreken kunnen zonder afspraak bij haar terecht. U hoeft uw komst dus niet van te voren aan te kondigen. Handig is dat echter wel. Zeker als u een vraag of probleem heeft waarvan u van te voren al kunt inschatten dat er een en ander uitgezocht moet worden. En natuurlijk moet uw gespreksonderwerp over een van haar portefeuilles gaan: leefbaarheid, gemeenschapsaccommodaties, wijk- en dorpsbeheer, welzijn en gezondheidszorg, jeugdbeleid, maatschappelijk werk, ouderenwerk, overige gezondheidszorg, vrijwilligerswerk, inkomensvoorziening, fraudebestrijding, minimabeleid, uitkeringen BBZ, wet Buig, werk en activering, participatiebudget, sociale werkvoorziening, minimabeleid, maatschappelijke zorg, voorziening gehandicapten, vreemdelingen.

Spreekuur
Het spreekuur is in de even weken op vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in het historisch stadhuis, Hoofdwagt, Grave. De wethouder houdt spreekuur op de eerste verdieping. Sinds de restauratie van het historisch stadhuis is een lift aanwezig. Wilt u van te voren doorgeven waarover u de wethouder wil spreken, bel dan met het bestuurssecretariaat gemeente Grave, T (0486) 477 260.

 

Fractie voorzitter Rick Joosten

'LPG Grave wil inwoners betrekken bij toekomst van Grave'

De Lokale Partij Grave stelt voor om het besluit met betrekking tot de samenwerking in het Land van Cuijk op te schorten.

We hebben daarvoor de volgende redenen:
- Het onderzoek dat gedaan is door Berenschot voor een “Bestuurlijke Toekomst Land van Cuijk”, biedt ons onvoldoende basis om een goed besluit te nemen over de toekomst van de gemeente Grave.

- Wij vinden dat ieder gekozen raadslid (volksvertegenwoordiger) voor deze ingrijpende en onomkeerbare beslissing de juiste onderbouwing en argumenten nodig heeft om een gefundeerd besluit te nemen dat gebaseerd moet zijn op feitelijkheden en juiste informatie, en niet op meningen van een enkeling.

 Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Ontvang ook onze nieuwsbrief