Verhoren Hansa leveren niets op

Erg kritische vragen zijn niet veel gesteld

De openbare verhoren van de bij kankerkliniek Hansa betrokken mensen, deze week in Boxmeer, hebben niet of nauwelijks tot nieuwe inzichten geleid. Veel was al bekend van wat de leden van de enquêtecommissie te horen kregen over het ziekenhuis dat in 2008 groots werd aangekondigd, maar niet kwam.

Wel kregen ze te maken met een onwelwillende gemeentesecretaris, een communicatieadviseur die de aanval opende op leden van de commissie en een Hansa-adept die blijft geloven in een goede afloop.

Acht betrokkenen werden in de raadszaal van het Boxmeerse gemeentehuis onder ede gehoord. Daarvoor waren al meer mensen rondom het Hansa-project achter gesloten deuren geïnterviewd. Als de bedoeling was daar munitie te vinden om in de verhoren te gebruiken, dan is dat mislukt. Erg kritische vragen werden niet veel gesteld. De enquêtecommissie wil nog niet vooruitlopen op een definitief oordeel. In januari moet er een rapport liggen waar de politiek zich over kan buigen.

Grote afwezige tijdens de verhoren: hoofdrolspeler Lex de Lange, initiatiefnemer van de kliniek waarin hij voor 200 miljoen euro wilde investeren. Zijn bedrijven zijn failliet verklaard, hij wordt aansprakelijk gesteld voor een schadepost van ruim 9,9 miljoen euro. De Lange werd uitgenodigd te verschijnen, maar wenste niet te komen. Daar kon hij, in tegenstelling tot de ambtenaren en de gemeentebestuurders, ook niet toe worden verplicht.

Wat wel duidelijk is? Dat in de beginfase, november 2008, alles in het geheim moest. Bang als Boxmeer was dat een andere gemeente het oncologische ziekenhuis binnen zou halen. 'Korte lijnen' tussen ambtenaren, bestuurders en Hansa. Waarbij, volgens de getuigen, iedere dag nieuwe ontwikkelingen waren. Probleem: gespreksverslagen ontbreken.

De commissie van gemeenteraadsleden wil vooral weten wie er verantwoordelijk voor was Hansa een startkapitaal van 750.000 euro gemeenschapsgeld te geven. En wie met de voor Hansa aantrekkelijke gronddeal op de proppen kwam. Twee afspraken overigens, die later door de Boxmeerse politiek werden goedgekeurd. Wie er ook door de enquêtecommissie als 'schuldigen' worden aangewezen, de bal kan daardoor altijd worden teruggekaatst.

Afdrukken E-mailadres