Fractievergaderingen

 

Locatie: Fractie vergadering op 14 maart 2019

 

Fractievergadering 20.00 uur

Locatie:  't Dorpshuus Escharen

Agenda: 20:00

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Nieuws uit het bestuur
  4. Commissie Inwoners en bestuur
  5. Commissie Ruimte
  6. Raadsvergadering  
  7. Wat er verder ter tafel komt
  8. Sluiting

 

Planning LPG Fractievergaderingen

Onder voorbehoud!

 

 

 

 

 

Afdrukken E-mailadres