Fractievergaderingen

 

Locatie: Fractie vergadering op 11 april 2019

 

Fractievergadering 20.00 uur

Locatie:  Esterade, Estersveldlaan 41, Grave

Agenda: 20:00

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Nieuws uit het bestuur
  4. Commissie Inwoners en bestuur
  5. Commissie Ruimte
  6. Raadsvergadering  
  7. Wat er verder ter tafel komt
  8. Sluiting

 

Planning LPG Fractievergaderingen

Onder voorbehoud!

 

 

 

 

 

Afdrukken E-mailadres