Fractievergaderingen

 

Locatie: Fractie vergadering op 29 november 2018

Vanaf 19.00 inloop spreekuur!

Fractievergadering 20.00 uur

Locatie:  Viersprong Gassel

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Nieuws uit het bestuur
  4. Commissie Inwoners en bestuur
  5. Commissie Ruimte
  6. Raadsvergadering  
  7. Wat er verder ter tafel komt
  8. Sluiting

 

Planning LPG Fractievergaderingen

Onder voorbehoud!

 

 

 

 

 

Afdrukken E-mailadres