Fractievergaderingen

 

Locatie: Fractie vergadering op 29 september 2019

 

Fractievergadering 20.00 uur

Locatie:  

Agenda: 20:00

  1. Opening fractievoorzitter
  2. Notulen laatste fractievergadering
  3. Mededelingen vanuit het bestuur
  4. Mededelingen vanuit raadsfractie/wethouders
  5. Stand van zaken herindelingen CBA
  6. WVTTK
  7. Sluiting

 

Planning LPG Fractievergaderingen

Onder voorbehoud!

 

 

 

 

 

Afdrukken E-mailadres