INSPECTIES: VERBETERING JEUGDZORG BLIJFT UIT

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Kinderen die een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel hebben, worden nog steeds niet goed en tijdig geholpen. Het afgelopen jaar is er onvoldoende gebeurd voor deze kinderen. Er is onmiddellijk actie nodig. Gemeenten, lokale teams, gecertificeerde instellingen en zorgaanbieders moeten, ondersteund door het rijk, samen aan de bak om de juiste zorg voor deze kwetsbare kinderen te regelen.

Noodkreet

Deze nieuwe noodkreet uiten de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid in de donderdagmiddag verschenen ‘Voortgangsrapportage kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’. De inspecties stellen vast dat de jeugdbescherming en jeugdreclassering nog niet op orde zijn gebracht. Er is onvoldoende gebeurd om de acute, ernstige situatie die de inspecties in november vorig jaar constateerden op korte termijn op te lossen. De situatie is eerder verslechterd dan verbeterd. Als er door betrokken partijen, waaronder gemeenten, niet snel een doorbraak wordt geforceerd, dreigen de inspecties met ingrijpen en handhaven. ‘We hopen dat het net zo ver hoeft te komen’, aldus een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Forse ingrepen

De voortgangsrapportage is een vervolg op het alarmerende rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ van november vorig jaar. Dat rapport was destijds voor minister De Jonge (VWS) en Dekker (VenJ) aanleiding om forse ingrepen in de Jeugdwet aan te kondigen. Het wetsvoorstel daartoe is in voorbereiding en wordt rond de jaarwisseling naar de Raad van State gestuurd.

Niet acceptabel

De inspecties oordeelden bijna een jaar geleden dat de manier waarop jeugdbescherming en jeugdreclassering op dat moment werd uitgevoerd niet acceptabel was. De overheid nam onvoldoende haar verantwoordelijkheid om kwetsbare kinderen te beschermen. Het gaat om kinderen waarvan de (kinder)rechter vaststelt dat het niet goed met ze gaat omdat ze bijvoorbeeld worden verwaarloosd of mishandeld of omdat ze strafbare feiten plegen. De door rechters uitgesproken maatregelen werden niet onmiddellijk uitgevoerd. Noodzakelijke hulp voor deze kinderen en hun ouders moest zonder vertraging worden verleend en hulp die door de rechter werd opgelegd, moest per direct beschikbaar zijn, stelden beide inspecties in november.

 

  • /index.php/3330-tijdelijke-verkiezingswet-roept-veel-vragen-op-2
  • /index.php/3327-dashboard-voorspelt-lokale-corona-uitbraken

Ontvang ook onze nieuwsbrief