BODEGRAVEN-REEUWIJK ZET MES IN JEUGDHULP EN WMO

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk moet komend jaar 1,2 miljoen euro bezuinigen op de Wmo en de jeugdhulp. Op een begroting van het sociaal domein van zo’n 16,6 miljoen euro betekent dat een uitgavenreductie van ruim 7 procent.

Routekaart

Daartoe heeft het college een Routekaart Sociaal Domein gemaakt, die in september met de gemeenteraad wordt besproken. ‘Als het klantenbestand blijft stijgen zoals de afgelopen drie jaar, dan ontstaan er zonder ingrijpen structurele tekorten die oplopen tot 6 à 7 miljoen in 2023. Onder toezichtstelling van de provincie Zuid-Holland is daarmee slechts een kwestie van tijd’, schrijft het college in zijn routekaart. De bezuiniging van 1,2 miljoen euro zal pijn (gaan) doen of op zijn minst merkbaar zijn, realiseert het college zich.   

Uit de pas

Net zoals in veel gemeenten stijgen in Bodegraven-Reeuwijk de kosten van de jeugdhulp en Wmo fors. De rijksbijdrage voor deze gedecentraliseerde taken lopen steeds verder uit de pas met de uitgaven van de gemeente, zo blijkt uit de routekaart (zie graphic). De stijgende kosten in de jeugdhulp worden onder meer veroorzaakt door een toename van het aantal jongeren in jeugdhulp, een toename van het aantal verwijzingen door de huisarts en een toename van de intensiteit van de geboden jeugdhulpvoorzieningen. De stijging bij de Wmo-kosten zitten ‘m onder meer in het Wmo-abonnementstarief, de vergrijzing en de intensivering van ondersteuningsvragen.     

Terugdringen zorgduur

De grootste bezuinigingsopbrengst verwacht het college te behalen door de zorgzwaarte en de zorgduur in de jeugdhulp terug te dringen. De zorgduur wordt nu altijd maximaal geïndiceerd, constateert het college. ‘Door geen maximale beschikking (100% van de maximale omvang) af te geven willen we de duur van de zorg laten afnemen.’ De gemeente wil ook herindicaties gaan uitvoeren bij aanvragen voor verlening van de zorg. ‘We constateren dat bij diverse trajecten er veelvuldig administratief wordt verlengd. Dit roept vraagtekens op over de effectiviteit van de geleverde zorg en of de eerder geïndiceerde zorg de juist is gebleken.’ Ook wil het college strakker gaan sturen op de reikwijdte van de jeugdhulp. Met deze maatregelen verwacht het college volgend jaar ruim zeven ton te kunnen besparen en vanaf 2022 een krappe 1,2 miljoen euro. 

Lees meer

 

 
  • /index.php/3112-lokale-experimenten-met-mondkapjesplicht
  • /index.php/3110-shared-space-vraagt-om-alertheid

Ontvang ook onze nieuwsbrief