‘PRESTATIEAFSPRAKEN FRUSTREREN MISDAADBESTRIJDING’

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Vijf burgemeesters van grote steden in Oost-Nederland willen af van de huidige prestatie-eisen voor afzonderlijke veiligheidspartners en naar een nieuw sturingsmodel, waar financiering gebaseerd is op het maatschappelijk effect van de integrale aanpak van de gehele overheid. Dat schrijven zij in een brandbrief aan minister Grapperhaus. ‘Een overheid die de outcome centraal stelt.’

Output-financiering
De brief is ondertekend door Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en regioburgemeester van Oost-Nederland, en mede verstuurd namens het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) met daarin de burgemeesters van Arnhem, Apeldoorn, Enschede en Zwolle, de hoofdofficier van justitie en de politiechef. Bij het overleg waar de brief uit voortkwam waren ook de presidenten van de rechtbank Overijssel en Gelderland aanwezig. Zij ondersteunen de brief eveneens. Het overleg ging over de effecten van de introductie van output-financiering bij het Openbaar Ministerie in 2019. Een systeem die ook (grotendeels) geldt voor de financiering van de rechtbanken: een vast bedrag per vonnis.

Missing the point
De ondertekenaars erkennen het belang van transparantie over de besteding van overheidsgelden en de effectiviteit van beleid. Ze wijzen op de invloed van New Public Management vanaf de jaren ’80 en de daaruit voortvloeiende geboorte van kpi’s en prestatiebekostiging. In het veiligheidsdomein heeft dat geleid tot meer bewustwording van kosten en baten en een professionaliseringsslag. ‘Maar niet alle effecten zijn toe te juichen…hitting the target, missing the point.’ De ondertekenaars wijzen op de steeds sneller veranderende, complexe en diffuse veiligheidsopgave en steeds professioneler opererende criminelen die de oproep om meer geld te steken in politie en justitie rechtvaardigen.

Antwoord komt van professionals
‘Maar wat verwacht de samenleving eigenlijk van politie en justitie? Waarvoor staan we gezamenlijk

als één overheid aan de lat?’ Het antwoord op de complexe veiligheidsopgave moet komen van de professionals die midden in de samenleving staan en het is niet eendimensionaal en in aantal kpi’s te vatten, aldus de briefschrijvers. Het gaat vaak om een integrale en incrementele aanpak, waarin elke partner op het juiste moment de juiste interventies inzet. Die aanpak kan ook een bestuurlijke of fiscale maatregel zijn of inzet van andere overheidspartners vereisen, zoals onderwijs en jeugdzorg.

Lees meer

 

  • /index.php/3109-gemeenten-moeten-haast-maken-met-emissievrije-zones
  • /index.php/3107-burgemeesters-raken-gevoelige-snaar-niet

Ontvang ook onze nieuwsbrief