SCHERPENZEEL INTENSIVEERT STRIJD TEGEN HERINDELING

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Scherpenzeel heeft haar strijd voor een zelfstandig voortbestaan geïntensiveerd. Het college heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gevraagd bij de provincie aan de ‘noodrem’ te trekken. Daarnaast is Gedeputeerde Staten nogmaals in een brief verzocht terug te komen op het voornemen om een zogeheten arhi-procedure (herindelingsprocedure) te starten. 

Scherpenzeel en de provincie Gelderland staan lijnrecht tegenover elkaar. De gemeente wil zelfstandig blijven, maar de provincie wil dat de gemeente gaat fuseren met Barneveld. Scherpenzeel heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken nu gevraagd bij de provincie aan de ‘noodrem’ te trekken. Daarnaast is Gedeputeerde Staten nogmaals in een brief verzocht terug te komen op het voornemen om een zogeheten arhi-procedure (herindelingsprocedure) te starten. Komende week worden de inwoners om hun mening gevraagd.

Vraagtekens

Het uur ‘u’ nadert voor Scherpenzeel. Donderdag 9 juli debatteert de dertien raadsleden tellende gemeenteraad over de kadernota. Daarin staat onder meer uitgewerkt hoe de gemeente zelfstandig kan blijven voortbestaan. Daarmee is de kadernota deels een uitwerking van het raadsbesluit van december vorig jaar. ‘De raad besloot toen voor een zelfstandig Scherpenzeel’, aldus wethouder Izaäk van Ekeren (SGP), die de bestuurlijke toekomst van de 10.000 inwoners tellende gemeente in portefeuille heeft. Als de raad de kadernota aanneemt, starten Gedeputeerde Staten (GS) de arhi-procedure om Scherpenzeel met Barneveld samen te voegen, zo hebben GS begin deze maand laten weten. GS stellen grote vraagtekens bij de financiële positie en de bestuurskracht van de gemeente. Het zou daarmee de eerste keer zijn dat een provincie een arhi-procedure start onder het nieuwe beleidskader herindeling. Daarin heeft de provincie minder ‘macht’ bij herindelingen gekregen en mag de minister eerder in het proces ingrijpen. ‘Ook in die zin is het spannend, voor alle partijen’, aldus Van Ekeren.

Onwenselijk

De wethouder is stellig. ‘Een gedwongen herindeling is onwenselijk, ontijdig en onrechtmatig. Er is onder de bevolking geen draagvlak en er bestaat geen dringende aanleiding.’ Geen goed woord heeft hij over voor de houding van de provincie. ‘GS zijn vooringenomen.’ In zijn optiek hebben GS zich nooit goed verdiept in de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om bijvoorbeeld de organisatiekracht te verbeteren. Daar was de afgelopen jaren inderdaad te weinig oog voor geweest, erkent Van Ekeren, maar daarin is geïnvesteerd. Daarnaast wordt volgens Scherpenzeel het gunstige financiële meerjarenperspectief van de gemeente door de provincie terzijde geschoven. Maar Van Ekeren is strijdbaar. ‘En, om die termen te blijven, we krijgen steeds meer munitie om die zelfstandigheid te verdedigen.’ Zo heeft de gemeente haar kadernota voorgelegd aan een gemeentefondsspecialist. Die concludeert dat de gemeente financieel gezond is, ook op de langere termijn.

Peiling

Er is daarmee volgens Van Ekeren geen enkele reden om te fuseren. Ook onder de bevolking is daar geen draagvlak voor, wees een peiling vorig jaar uit. 75 procent van de mensen die in november reageerden op de vraag of de gemeente haar zelfstandigheid moest behouden of moest fuseren, koos voor zelfstandigheid. Komende week wordt een bredere peiling uitgevoerd, door een extern bureau, ‘om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan’, aldus Van Ekeren. Van 29 juni tot 6 juli kunnen inwoners kiezen uit twee opties: herindeling met Barneveld of een zelfstandig Scherpenzeel. De uitkomst van die peiling moet er uiterlijk 7 juli zijn. De dag erna heeft de gemeente een gesprek met minister Ollongren. Weer een dag later debatteert de raad over de kadernota. De uitkomst van de peiling kan de raad bij zijn besluitvorming meenemen. 

Lees meer

 

 
 
  • /index.php/3017-mensen-missen-de-ontmoeting
  • /index.php/3015-eerste-ambtenaren-terug-naar-gemeentehuis

Ontvang ook onze nieuwsbrief