TEGEMOETKOMING ZORGVERZEKERING GEMEENTEAMBTENAAR

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Alle gemeenteambtenaren krijgen van hun werkgever nog dit jaar een tegemoetkoming in de kosten van de collectieve zorgverzekering. Afhankelijk van het inkomen is dat 168 of 296 euro. De afspraak is onderdeel van het  principeakkoord over de nieuwe cao dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden hebben gesloten. 

Vervallen voorwaarde
Tot nu toe kregen medewerkers de tegemoetkoming alleen als zij een aanvullende zorgverzekering hadden bij een zorgverzekeraar waarmee de VNG een contract mee heeft. Die voorwaarde komt te vervallen. De afspraak, die als het goed is dit jaar nog ingaat, betekent dat in december elke medewerker de tegemoetkoming krijgt, ongeacht welke zorgverzekering hij of zij heeft.

300 euro
De voorwaarde dat de tegemoetkoming van de werkgever alleen geldt voor wie zich verzekerde bij een zorgverzekeraar waar de VNG een contract had, werd ingevoerd bij de invoering van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel in 2006. Doel ervan was om aansluiting bij de collectieve zorgverzekering te bevorderen en daarmee betere voorwaarden te bedingen. Zolang die koppeling bestaat, heeft ze volgens de VNG altijd ter discussie gestaan. ‘Het draagvlak ervoor is afgenomen, zowel onder werkgevers als onder werknemers. De leden hebben in de ledenraadpleging over de inzet van de vorige cao al ingestemd met het voornemen om deze koppeling af te schaffen’, aldus het VNGa-bestuur in een toelichting. Volgens de FNV gaat daarmee een lang gekoesterde wens van de bonden in vervulling. ‘Dit kan bijna 300 euro per jaar uitmaken’, aldus de vakbond. 

Lees meer

  • /index.php/1935-gelderland-stopt-met-oproepbus
  • /index.php/1933-extra-verlofdagen-oudere-ambtenaar-in-ijskast

Ontvang ook onze nieuwsbrief