EXTRA VERLOFDAGEN OUDERE AMBTENAAR IN IJSKAST

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Oudere ambtenaren van gemeenten kunnen een paar extra verlofdagen voorlopig vergeten. In het principeakkoord dat de vakbonden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sloten zijn daarover geen concrete afspraken opgenomen.

De vakbonden hadden voorafgaand en tijdens de cao-onderhandelingen naast een substantiële salarisverhoging sterk ingezet op minder werken voor oudere medewerkers, dit als onderdeel van een breed vitaliteitsbeleid. Een loonsverhoging komt er wel – niet de gewenste 5 procent per jaar, maar 6,25 procent over twee jaar plus eenmalig 750 euro – maar concrete afspraken zijn niet gemaakt over minder werken voor oudere werknemers, onderdeel van het voor de bonden belangrijke ‘vitaliteitsbeleid’.

Lokale vrije dagen
Over verlof en vitaliteit is in het principeakkoord een zogeheten procesafspraak gemaakt. Dat wil zeggen, het voornemen is vastgelegd dat VNG en bonden in een volgende cao daarover afspraken gaan maken. ‘Dat betekent dat een volgende cao bindende afspraken zal bevatten over beide onderwerpen, zo luidt de toelichting van de gemeentekoepel. ‘De VNG en de vakbonden zijn het erover eens dat iedere gemeente beleid voor vitaliteit (duurzame inzetbaarheid) moet hebben maar willen recht doen aan bestaande lokale afspraken.’

Lees meer

  • /index.php/1934-tegemoetkoming-zorgverzekering-gemeenteambtenaar
  • /index.php/1932-kennis-ambtenaar-belangrijker-dan-snelheid

Ontvang ook onze nieuwsbrief