Lokale steun klimaatakkoord moet nog worden gewonnen

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Gemeenten gaan in een aparte vergadering een oordeel vellen over de uitvoerbaarheid van het klimaatakkoord. Dat hebben ze woensdag unaniem besloten tijdens het VNG Jaarcongres. Ondanks brede steun voor klimaatbeleid zal het kabinet ondubbelzinnig over de brug moeten komen, zo is de teneur van diverse moties.

De ledenvergadering sprak uit dat gemeenten ‘niet zonder meer gehouden zijn’ aan de opgave om 1,5 miljoen woningen te verduurzamen in de komende tien jaar. ‘Het is nodig om dat essentieel onderdeel te laten zijn van ondertekening van het klimaatakkoord,’ stelt bijvoorbeeld de motie die op voorspraak van Zwijndrecht en Delft werd ingediend (pdf). De genoemde doelstelling heet hierin tegelijkertijd een ‘absolute must’ voor het slagen van het akkoord. Zes weken vóór de extra klimaatvergadering ontvangen gemeenten de stukken, is nu de afspraak.

‘Aanmerkelijke onzekerheden’

Gemeenten verwachten nog heel wat van Den Haag als het aankomt op de uitvoering van maatregelen om de CO2-uitstoot drastisch terug te dringen. Ze verwijzen daarbij naar ‘de analyses van onder andere het PBL dat er nog aanmerkelijke onzekerheden bestaan wat betreft het bereiken van de doelen voor de gebouwde omgeving. Deze onzekerheden betreffen onder andere de belasting op aardgas, de budgetten, de inrichting van een warmtefonds, maar ook de directe sturingsmogelijkheden voor gemeenten’. Lokale overheden hebben ‘regelgevende instrumenten’ nodig.

Lees meer

  • /index.php/1852-overheid-moet-boeten-bij-geven-onjuiste-informatie
  • /index.php/1850-verduurzaming-begin-bij-het-zwembad

Ontvang ook onze nieuwsbrief