Geen rondslingerende fietsen meer bij busstation

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Al jaren is het een grote ergernis: rondslingerende fietsen bij het busstation. Geen visitekaartje, zo pal voor het stadhuis maar erger is dat de fietsen vaak het trottoir blokkeren. Dat leidt tot gevaarlijke situaties als voetgangers via het fietspad om de fietsen heen moeten lopen. Voor rolstoelers of visueel gehandicapten vormen de fietsen al jaren een obstakel.  

Fietsenstalling

Het is niet dat er geen stallingsruimte is. Bij het busstation staat een ruime, overdekte fietsenstalling maar deze werd niet genoeg gebruikt door de reizigers. Ook in de buitenruimte staan fietsenrekken. Soms werd er door de gemeente gehandhaafd en dan ging het even goed maar na verloop van tijd stonden weer overal fietsen, daar waar ze niet horen. Een doorn in het oog van veel inwoners.

Positieve gedragsbeïnvloeding

Sinds kort gaat het echter een stuk beter. Gravenaar Frank Marcellis meldde zich bij de gemeente met het voorstel de fietsenoverlast aan te pakken. Frank was net begonnen aan de postacademische opleiding tot gedragsveranderaar en zocht een casus voor zijn opleiding. Het aanpakken van de fietsenoverlast leek hem en de gemeente een goed idee.

Eerst werd het probleemgedrag in kaart gebracht. Uit gesprekken met busreizigers en bezoekers van het stadhuis bleek dat de meesten hun fiets best netjes wilden stallen maar in de praktijk kwam het er vaak niet van. Ook bleek niet iedereen te weten waar je je fiets wel en niet mag neerzetten. Een volgende stap werd gezet door bij het busstation op een positieve manier aan te geven waar men de fiets wel mag stallen. Dat gebeurde door niet (zoals vaak gebeurd) te benoemen wat niet mag, maar juist mensen bij voorbaat te bedanken voor het tonen van het goede gedrag. Een aanpak die werkt. Zeker bij jongeren. Zo staan er nu drie borden op met de tekst "Top dat jij het voetpad vrij houdt!". Op het bord is ook een rolstoeler te zien die niet voorbij de rondslingerende fietsen kan. Zo ziet iedereen welk probleem fout gestalde fietsen opleveren. Met belijning en voetstapjes op de grond is aangegeven waar fietsen wel en niet geplaatst mogen worden. Met name de voetstapjes maken duidelijk dat er een voetpad ligt. Er worden daar nu geen fietsen meer geplaatst.

Fietsen die de afgelopen periode toch verkeerd werden gestald, kregen een label om het stuur. Daarop stonden positieve teksten waarbij de eigenaar wordt bedankt als ze hun fiets wél op de juiste plek stallen

Lees meer

  • /index.php/1812-aantal-bouwvergunningen-daalt-fors
  • /index.php/1787-verzilverlening

Ontvang ook onze nieuwsbrief