Motie: Verkeersveiligheid Gassel

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Logo LPG

In Gassel is onlangs een enquête gehouden waarmee gevaarlijke locaties in en rondom Gassel in kaart zijn gebracht. Het brede draagvlak voor de enquête en de enorme hoeveelheid reacties geeft aan dat verkeersonveiligheid leeft in Gassel!

Wij zullen daarom vanavond tijdens de raadsvergadering een motie indienen waarin wij het college verzoeken om:
- kennis te nemen van resultaten van de gehouden enquête.
- De resultaten van de enquête met de provincie Noord-Brabant te delen en hen de bezorgdheid van de inwoners van Gassel met betrekking tot de N321 over te brengen met het verzoek om gepaste maateregelen. 
- In overleg met de werkgroep te gaan en samen met gepaste voorstellen voor maatregelen te komen v.w.b. de gemeentelijke wegen.

We houden u op de hoogte!

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, lachende mensen, zittende mensen

Jan Schraven heeft de resultaten van de gehouden enquête aangeboden aan het college.

Bovenstaande motie is heden door de LPG ingediend ter behandeling in de raadsvegadering van 14 mei. Deze motie is aangenomen met 1 stem tegen!

 

  • /index.php/1787-verzilverlening
  • /index.php/1768-grave-positief-een-vrijwilliger

Ontvang ook onze nieuwsbrief