VERANTWOORDING SOCIAAL DOMEIN MOET OP DE SCHOP

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Verantwoording in de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en curatieve zorg moet fundamenteel anders. Zij draagt op dit moment onvoldoende bij aan betere zorg en ondersteuning. ‘Het vertrekpunt moet niet degene zijn die verantwoording vraagt, maar degene die verantwoording aflegt.’

Nut

Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in zijn vandaag verschenen advies ‘Blijk van vertrouwen. Anders verantwoorden voor goede de zorg.’ De wijze van verantwoording wordt ‘van buiten naar binnen’ opgelegd door externe verantwoordingsfora, zoals toezichthouders en betalers. ‘Zorgverleners zijn leveranciers van verantwoordingsinformatie geworden ten behoeve van externen. Informatie waar zorgprofessionals zelf niet altijd het nut van inzien’, aldus de RVS. De gevraagde verantwoording is nu gericht op onder meer rechtmatigheid en op de vraag of de zorg conform het protocol is geleverd. ‘De betekenis die verantwoorden voor patiënten, cliënten en zorgprofessionals heeft, komt veel minder tot zijn recht. Ook is er weinig ruimte om daarvan te leren en verbeteren’, stelt de RVS.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief