GEMEENTELIJKE INVESTERINGEN IN BOUW SUBOPTIMAAL

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Gemeenten hebben vorig jaar een positief resultaat van 1,25 miljard euro geboekt op grondexploitaties. Dat resultaat is 20 procent hoger dan in 2017. Extra investeringen in woningbouw blijven vooralsnog uit.

Dat blijkt uit een analyse van de voorlopige cijfers over 2018 door hoogleraar Willem Korthals Altes van de TU Delft. Positieve resultaten werden gerealiseerd op zowel investeringen in fysieke bedrijfsinfrastructuur (een kwart miljard euro) en op woningbouw (één miljard euro).

De extra financiële ruimte in grondexploitaties wordt volgens hem echter nog niet benut voor extra investeringen om ervoor te zorgen dat er meer woningen worden gebouwd. Het positieve saldo van 1,25 miljard euro suggereert namelijk dat er bij een aantal gemeenten nog investeringsruimte is om ruimtelijke opgaven aan te pakken.

Interen

Op het gebied van het wonen zijn investeren in grond plus het bouw- en woonrijp maken ervan zelfs gedaald van 654 naar 629 miljoen euro. Op het gebied van bedrijfsinfrastructuur is wel een lichte stijging te zien van 162 naar 178 miljoen euro. ‘De ambities van de nationale Woonagenda komen dus (nog) niet tot uiting in extra gemeentelijke investeringen in grond en het bouw- en woonrijp maken ervan’, aldus de Delftse hoogleraar. Het niveau van grondverwerving is weliswaar hoger dan in 2017, maar dat was een dieptepunt.

Gegevens van de waarde van grondposities laten zien dat gemeenten interen op hun vermogen aan grondposities. Die boekwaarde was volgens een analyse van Deloitte eind 2017 minder dan de helft van die van 2012. Wanneer naar eerdere jaren wordt gekeken, valt op dat de grondaankopen en investeringen in het bouwrijp maken nog beduidend achter blijven bij de periode 2010-2013.

Lees meer

  • /index.php/1623-slim-verduurzamen-van-de-gemeentelijke-vastgoedportefeuille
  • /index.php/1621-vertrouwen-in-ambtenaren-groeit

Ontvang ook onze nieuwsbrief