PLATTELAND ‘KRAAMKAMER’ VOOR INVOERING OMGEVINGSWET

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Met de vele leefbaarheidsinitiatieven die in dorpen spontaan van onderop tot stand komen, is het platteland een ideale kraamkamer voor de invoering van de Omgevingswet in 2021. Dat is een van de conclusies van Wageningen University in een onderzoek naar de leefbaarheid op het platteland.  

Steeds krachtiger

De onderzoekers stellen in het rapport Leefbaarheidsinitiatieven op het platteland, analyse van eigenheid en eigenaarschap tevreden vast dat initiatieven van burgers steeds krachtiger worden. De mate van succes wordt vooral bepaald door de verdeeldheid van een dorp: hoe minder verdeeld de gemeenschap, hoe meer er van de grond komt. Verdeeldheid kan volgens de onderzoekers ontstaan door druk van buiten (bijvoorbeeld de plaatsing van windmolens), door problemen tussen generaties, door bezuinigingen op het verenigingsleven en door een toestroom van arbeidsmigranten of mensen uit de stad.

 

Opschaling negatieve factor
Ook de opschaling in gemeenteland kan burgerinitiatief in de weg zitten. Daardoor neemt de afstand tussen gemeenteambtenaar en burger letterlijk toe en verflauwt gemakkelijk het contact. Speciale ‘verbindingsambtenaren’ kunnen hierbij een bemiddelende rol spelen en het contact met de dorpen onderhouden. Maar stel er ook weer niet te veel van aan. ‘In Goeree-Overflakkee zijn dat er niet minder dan vijf’, stellen de onderzoekers vast. ‘Maar dat moet de andere ambtenaren niet op het idee brengen dat ze daarom binnen het gemeentehuis kunnen blijven.’

Lees meer

  • /index.php/1398-decemberinitiatieven-gemeenten-die-goed-doen
  • /index.php/1395-fusie-in-land-van-cuijk

Ontvang ook onze nieuwsbrief