BIJSTANDSTEKORTEN MOETEN DOOR KABINET BIJGEPAST

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Het kabinet moet de tekorten over 2016 en 2017 op de bijstandsbudgetten alsnog compenseren. Dat vinden vrijwel alle gemeenten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en gemeentekoepel VNG zijn echter akkoord gegaan met een ‘semi-compensatie’ van in totaal 180 miljoen euro. Gemeenten zijn daarover niet tevreden. De tekorten over 2016 en 2017 bedroegen tezamen 553 miljoen euro.

Lastig vaststellen

Het ministerie van SZW heeft gezegd dit jaar 80 miljoen en volgend jaar 100 miljoen euro in de gemeentelijke bijstandskas te laten zitten, ook al is dit bedrag, volgens ramingen over het aantal bijstandsgerechtigden van het CPB, niet nodig. In hoeverre dit als voldoende compensatie te beschouwen voor de tekorten over 2016 en 2017 is lastig vast te stellen, stelt Gerber van Nijendaal, plaatsvervangend secretaris van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). ‘Het lijkt erop dat de toevallig ruimere raming van SZW voor het macrobudget 2018 en 2019 ten opzichte van de raming van het CPB nu als tegemoetkoming wordt gezien voor eerdere tekorten.’ Vrijwel alle gemeenten hebben de afgelopen jaren te maken gehad met tekorten op het BUIG-budget. Als gevolg van de tekortschietende macrobudgetten hebben veel gemeenten een beroep op de vangnetregeling moeten doen, aldus Van Nijendaal.

Gemeenten die een beroep doen op de vangnetregeling moeten vijf procent van het tekort zelf betalen. Dat gaat komend jaar omhoog naar 7,5 procent. De bedragen die via de vangnetuitkering worden betaald, worden twee jaar later afgetrokken van het macrobudget

Lees meer

  • /index.php/1394-gemeenten-boxmeer-cuijk-en-sint-anthonis-stemmen-in-met-plan-herindeling-drie-gemeenten
  • /index.php/1392-projectontwikkelaar-dommelsvoort-moet-ruim-6-miljoen-betalen-aan-gemeente-cuijk

Ontvang ook onze nieuwsbrief