Gemeenten lopen achter met uitvoering Participatiewet

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Gemeenten blijven in de uitvoering van de Participatiewet achter bij de verwachtingen die bij de invoering zijn gesteld. Tegelijkertijd blijft de doelgroep gestaag groeien. Dat blijkt uit de 'Landkaart van de Participatiewet' van bureau Berenschot waarvoor de 35 centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s zijn onderzocht. 'De komende collegeperiode is bepalend voor het slagen van de Participatiewet.'

Prestaties onder verwachting

Gemeenten helpen meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk dan voor de decentralisaties, maar moeten flink aan de bak om de bij de invoering gestelde verwachtingen waar te kunnen maken, zeker nu de doelgroep de komende tijd blijft groeien. Gemeenten waren verantwoordelijk voor 103.000 mensen in de Wsw. Volgens het ministerie van SZW is de verwachting dat 225.000 mensen met een arbeidsbeperking een beroep zullen doen op de Participatiewet. Dat aantal komt bovenop het aantal mensen dat een beroep doet op de dienstverlening via de Wet werk en bijstand. De omvang van de nieuwe doelgroep is kleiner dan het verwachte aantal, maar het aantal stijgt wel sterker dan dat het aantal Wsw’ers daalt. Gemeenten ondersteunen nu dus meer mensen met een arbeidsbeperking dan voorheen onder de Wsw. Met het huidige tempo wordt dat verschil jaarlijks groter. 

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief