GS ZETTEN STREEP DOOR FUSIES IN GOOI

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gaan niet verder met de herindelingsprocedure van Huizen, Blaricum en Laren en met die van Wijdemeren en Hilversum. Directe aanleiding is het concept-herindelingskader van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin de provinciale rol bij arhi-procedures niet wordt versterkt. De provincie blijft erbij dat de bestuurskracht in de vijf gemeenten moet worden versterkt, maar vindt het nu in eerste plaats de verantwoordelijkheid van de betrokken gemeenten om daar werk van te maken.

Regionale bestuurskracht

De verwachting dat provincies bij herindelingen een steviger rol zouden krijgen, was er op grond van het regeerakkoord wel, stellen GS van Noord-Holland. In het concept-herindelingskader is versterking van de regionale bestuurskracht niet opgenomen als reden om een provinciale arhi-procedure te starten. Ook worden meer voorwaarden gesteld aan de onderbouwing van de noodzaak van een provinciale arhi-procedure. Het concept ligt nu voor consultatie bij de provincie- en gemeentekoepel IPO en VNG. Op grond van het concept-beleidskader verwachten GS dat de herindelingsvoorstellen in de Gooi en Vechtstreek in de Tweede Kamer gaan sneuvelen.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief