Inbreng Edwin van Kraaij bij begrotingsbehandeling Grave

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Bron Arena Lokaal

GRAVE - Na het gemopper van enkele oppositieleden kwam dinsdagavond plotseling Edwin van Kraaij (LPG) met zijn inbreng. Iedereen in de raadzaal was meteen weer bij de les. Zelfs Jacques van Geest vond het een mooie bijdrage, al was hij het er niet mee eens:

“De voorliggende programmabegroting heeft de afgelopen weken op de agenda bij de diverse commissies gestaan en samen met agendapunt 8b “de ombuigingsvoorstellen” is er veel in deze raadszaal en in de media over gezegd. Al deze informatie zal de inwoner van onze gemeente erg in verwarring hebben gebracht, omdat het beeld dat geschetst wordt over de financiële situatie van de gemeente Grave door de een heel anders wordt gezien als door de ander.

Ik citeer. De heer Litjens: “De financiële huishouding van de Gemeente Grave is een house of horror”. De heer Hendriks: “We zitten in een zinkend bootje”. Mevrouw Hulsebosch: “De gemeente Grave zit in een financieel penibele situatie”. De heer Van Geest: “De gemeente Grave staat er allerbelabberst voor en verkeert in staat van ontbinding”.
En dat terwijl we in de laatste jaarrekening konden lezen: “De financiële positie van Grave is voldoende op orde. De schuldpositie is relatief constant de afgelopen jaren en loopt de komende jaren niet op. Grave heeft een lage nettoschuld ook vergeleken met andere gemeenten”.

Lees meer

  • /index.php/1346-achter-die-getallen-staan-mensen
  • /index.php/1342-kamer-bezorgd-over-tekorten-jeugdzorg

Ontvang ook onze nieuwsbrief