KAMER BEZORGD OVER TEKORTEN JEUGDZORG

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Minister de Jonge (VWS) zal maandag in een debat met de Kamer flink aan de tand worden gevoeld over de oplopende uitgaven, en daarmee tekorten, voor gemeenten op de jeugdhulp. In ieder geval door GroenLinks en PvdA, die vinden dat de minister nu in actie moet komen.

Schrijnend

‘De berichten over tekorten bij gemeenten op de jeugdhulp blijven maar komen’, aldus Westerveld. Er is echt wat aan de hand, maar in de ogen van Westerveld neemt de minister de problemen niet serieus genoeg. Het Kamerlid schrikt vooral van de gevolgen die de stijgende uitgaven en tekorten hebben voor de jongeren die hulp nodig hebben. ‘Ik hoor bijvoorbeeld van gemeenten dat ze stoppen met de financiering van de verlengde jeugdhulp, dat is heel schrijnend.’ In het, geplande, debat maandag zal Westerveld – opnieuw – aan de minister vragen de bezuinigingen op de jeugdhulp terug te draaien.

Neus op feiten

Uit een enquête van Binnenlands Bestuur en NOS naar de uitgaven in de jeugdzorg blijkt onder meer dat gemeenten noodgedwongen bezuinigen op de jeugdhulp, maar ook op andere beleidsterreinen maatregelen nemen om de forse tekorten op de jeugdhulp te dekken. ‘Je wordt hiermee met de neus op de feiten gedrukt’, aldus Westerveld in reactie op het onderzoek.

Lees meer

  • /index.php/1345-inbreng-edwin-van-kraaij-bij-begrotingsbehandeling-grave
  • /index.php/1340-nul-euro-uit-stroppenpot-is-onredelijk

Ontvang ook onze nieuwsbrief