BiblioPlus opent vijf taalhuizen in het Land van Cuijk

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Samen gaan we de strijd aan tegen laaggeletterdheid! In de week van 12 t/m 16 november opent de Bibliotheek Taalhuizen in de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Het Taalhuis is een herkenbare plek in de Bibliotheek waar iedereen terecht kan voor hulp en ondersteuning op het gebied van lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Kernpartners van de Bibliotheek in de aanpak zijn Stichting Lezen & Schrijven, Sociom en de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Iedereen is van harte welkom tijdens een van de openingsdagen. 

Laaggeletterdheid in het Land van Cuijk
Laaggeletterdheid is een breed maatschappelijk probleem in Nederland. In het Land van Cuijk is naar schatting 13 tot 16% van de inwoners laaggeletterd. Dit zijn lang niet alleen nieuwkomers, ongeveer twee derde van deze groep is autochtoon. Zij hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen en zijn vaak minder digitaal vaardig. Dit heeft gevolgen in de dagelijkse praktijk, waar je zaken steeds vaker zelf online moet regelen en hulp alleen op afstand beschikbaar is. Laaggeletterden hebben een slechtere positie op de arbeidsmarkt, hebben een slechtere gezondheidspositie en zijn vaak minder sociaal actief.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief