Oss koestert geen wrok en gunt ODBN dure doorstart

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

OSS - De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) wimpelde onlangs een ‘niet te weigeren aanbod’ van Oss af om zich daar te vestigen. Nu krijgt de gemeente een forse tariefsverhoging voor de kiezen. De Osse politiek gaat er desondanks mee akkoord. 

De tariefsverhoging kost Oss jaarlijks 455.000 euro. Dit terwijl de ODBN sinds de oprichting vooral in het nieuws kwam als organisatie die er niet in slaagt om taken naar behoren te verrichten. Zoals te verwachten viel spuiden vrijwel alle partijen in de raadscommissie Ruimte donderdagavond forse kritiek op de ODBN. 
Met name bij Frans Molenkamp (D66) kwam naar eigen zeggen de stoom uit de oren. ,,Het is wat al te makkelijk om nu te zeggen we trekken een streep onder het verleden en richten ons op de toekomst. Wie geeft ons de garantie dat het nu beter wordt?” Hilde de Wit (VVD) vulde aan: ,,Niet alle problemen zijn met een grote zak geld op te lossen. Het minste dat we mogen verwachten is dat deze dienst vanaf dit moment in staat is om zijn basistaken uit te voeren en daarnaast flexibel genoeg is om incidentele opdrachten uit te voeren.” 

Ontvang ook onze nieuwsbrief