Gemeentelijke boekhouding steeds beter op orde

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Het percentage gemeenten met een goedkeurende accountantsverklaring is gestegen van 81 procent in 2016 naar 87 procent vorig jaar. Niet de uitgaven in het sociaal domein, maar fouten bij aanbestedingen zijn inmiddels het grootste struikelblok in de boekhouding.

Na de decentralisaties in het sociaal domein kelderde het aandeel gemeenten met een goedkeurende verklaring van 95 procent naar minder dan de helft in 2015. Het ging bijvoorbeeld mis met de verantwoording van gelden voor het persoonsgebonden budget (PGB), deels omdat gemeenten op hun beurt afhankelijk waren van de Sociale Verzekeringsbank.

Belang gemeenteraad

Sinds dat dieptepunt gaat het weer de goede kant op. ‘Ik merk hierbij op dat de strekking van de controleverklaring van de accountant vooral voor de gemeenteraad van belang is, bij de invulling van de controlerende rol,’ schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Zij karakteriseert de situatie als ‘grotendeels genormaliseerd, waarbij echter opgemerkt wordt dat een goedkeurende verklaring (weer) binnen het bereik moet komen van iedere gemeente’.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief